Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen verlengd tot eind augustus

Maggie De Block

De maatregel gold tot nu voor de maanden mei en juni, maar de ministerraad heeft die nu tot uitgebreid tot de zomermaanden.

Het corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen wordt verlengd tot eind augustus. De maatregel gold tot nu voor de maanden mei en juni, maar de ministerraad heeft die nu tot uitgebreid tot de zomermaanden. ‘Veel zelfstandigen zijn genoodzaakt hun activiteit op een lager pitje te zetten omdat de zorg van de kinderen erbij komt in deze periode, zeker tijdens de zomermaanden. Daarom verlengen we de maatregel en kunnen zelfstandigen deze uitkering van 532,24 euro per maand ook aanvragen voor juli en augustus. Voor éénoudergezinnen voorzien we een uitkering van 875 euro’, stelt minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block.

‘Bepaalde zomerkampen zullen kunnen doorgaan onder bepaalde voorwaarden. Dat is een goede zaak voor zowel de ouders als de kinderen, maar opvang regelen tijdens de zomermaanden blijft ook voor zelfstandige ouders een uitdaging. Met dit corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen passen we hier een mouw aan’, zegt De Block. De combinatie van werk en de zorg voor kinderen is niet gemakkelijk, beseffen minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Ducarme.

Voor de werknemers was er al een verlenging van het COVID-19-ouderschapsverlof voorzien, nu is dit ook zo voor de zelfstandigen. ‘De uitkering is bedoeld voor zelfstandigen die hun activiteit voortzetten tijdens deze maanden, maar dit niet 100% kunnen doen aangezien die zorg voor één of meerdere kinderen erbij komt. Om die zelfstandigen een duwtje in de rug te geven en de combinatie tussen werk en gezin zo vlot mogelijk te laten verlopen, is de uitkering en verlenging ervan noodzakelijk’, legt minister De Block uit.

Om recht te hebben op de uitkering moet de zelfstandige zijn activiteit dus gedeeltelijk onderbreken om de zorgtaken van één of meerdere kinderen op zich te nemen. Het ouderschapsverlof kan niet gecumuleerd worden met het overbruggingsrecht, dat eerder kon worden aangevraagd bij het (gedeeltelijk) wegvallen van de activiteit van de zelfstandige. Het ouderschapsverlof is bedoeld voor zelfstandigen die zorgen voor kinderen jonger dan 12 jaar of met kinderen met een beperking.

Partner Content