België zit in de knoei met belastingen op huurinkomsten (video)

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem © Belga
Ilse De Witte Redacteur bij Trends

Specialisten gaan er al langer van uit dat België onder druk van Europa uiteindelijk de reële huurinkomsten zal belasten. Het wordt Europa nu echt menens, want het Europees Hof van Justitie heeft ons land veroordeeld tot een boete van 2 miljoen euro en een dwangsom van 7500 euro per dag. Wat nu?

België is voor het eerst veroordeeld in 2014, omdat buitenlandse onroerende goederen op een andere manier belast worden dan binnenlandse. In 2018 volgde een tweede veroordeling. Daarna is de Europese Commissie een procedure gestart om een schadevergoeding af te dwingen zolang die ongelijke fiscale behandeling blijft bestaan. De veroordeling tot een boete en dwangsommen is daar het gevolg van.

Trends-columnist Michel Maus waarschuwde in de zomer van 2019 nog dat die veroordelingen niet zomaar zouden weggaan. “Belgische belastingplichtigen die in België een onroerend goed of een huurwoning bezitten, worden enkel belast op het kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten of huurwaarde. Belgische belastingplichtigen die in een ander EU-land een onroerend goed of huurwoning bezitten, worden wel belast op hetzij de hedendaagse huurwaarde, hetzij op de werkelijk ontvangen huurinkomsten. Dat verschil in behandeling door de fiscus, puur op basis van de Belgische of de buitenlandse ligging van het onroerend goed, is volgens het Hof een schending van het vrije verkeer van kapitaal.

Maus ging nog een stap verder en noemde het “politiek schuldig verzuim” dat de regering-Michel de rechtspraak van het Europese Hof altijd heeft genegeerd. De regering-De Croo zit nu met de gebakken peren en kan de veroordelingen nu niet meer negeren. Minister van Financiën, Vincent Van Peteghem (CD&V), liet aan de krant De Tijd weten dat hij in de komende weken met een oplossing zal komen. Onlangs zei Van Peteghem nog in een interview met De Standaard dat deze regering niet zou raken aan de huurinkomsten. Een belofte die hij mogelijk zal moeten inslikken.

Andere opties

Verschillende specialisten stellen al langer dat België de reële huurinkomsten uiteindelijk zal moeten belasten. Het Hof zegt echter niet hoe België de ongelijkheid moet wegwerken, alleen dat de ongelijkheid weg moet. Zijn er nog andere opties? Een fiscalist opperde ooit te berekenen hoeveel belasting Belgen gemiddeld betalen op hun Belgische eigendommen op basis van het kadastraal inkomen (KI), om vervolgens datzelfde belastingpercentage toe te passen op buitenlands vastgoed.

Het lijkt nogal omslachtig om het probleem op die manier op te lossen, maar voor deze regering zijn de huurinkomsten een heilig huisje. De gemakkelijkste oplossing zou zijn: het belasten van de reële huurinkomsten in binnen- en buitenland. Maar het zou best kunnen dat de oplossing van Van Peteghem niet de gemakkelijkste oplossing zal zijn.

Partner Content