België blijft derde in Oeso-ranglijst van fiscale druk

© Getty Images

België stond ook in 2018 op de derde plaats in de ranglijst van Oeso-landen met de hoogste fiscale druk. Die nam bovendien nog wat toe: van 44,5 procent in 2017 naar 44,8 procent vorig jaar. Dat meldt de Oeso, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

De fiscale druk wordt door de Oeso gemeten door de som van belastingen en sociale bijdragen in verhouding tot het bruto binnenlands product (bbp) te plaatsen. Net als in 2017 was de fiscale druk ook vorig jaar nog hoger in Frankrijk en Denemarken dan bij ons. In Frankrijk bleef de druk ongewijzigd op 46,1 procent, in Denemarken daalde die van 45,7 naar 44,9 procent. Met 44,8 procent nadert België het hoogste percentage dat sinds 2000 voor het land werd genoteerd: 45,1 procent, in de jaren 2013 en 2014. Nog volgens de Oeso bestaan de belastinginkomsten in België overwegend uit socialezekerheidsbijdragen (31 procent), de personenbelasting (27 procent) en btw (15 procent).

Stagnering

Het gemiddelde onder de Oeso-leden bedroeg vorig jaar 34,3 procent (tegen 34,2 procent in 2017). De organisatie spreekt van een stagnering: ‘daarmee eindigt de trend van de jaarlijkse verhogingen van de fiscale druk die we zagen sinds de financiële crisis’, klinkt het.

Behalve Frankrijk, Denemarken en België hadden nog vijf landen een fiscale druk van meer dan 40 procent: Zweden, Finland, Oostenrijk, Italië en Luxemburg. Aan de andere kant lag de fiscale druk in vijf landen lager dan 25 procent. Het gaat om Mexico, Chili, Ierland, Turkije en ook de Verenigde Staten. De VS tekenden voor de grootste daling (van 26,8 procent in 2017 naar 24,3 procent vorig jaar), een gevolg van een grootschalige hervorming van de personen- en de vennootschapsbelasting, klinkt het.

Partner Content