(M/V) : Mooiere Verkoopcijfers

Een jaar na de start verbaast Vacature, de personeelsbijlage van De Tijd, De Persgroep, De Vlijt en Roularta, vriend en vijand met indrukwekkende resultaten.

Vacature verscheen voor het eerst op 9 maart 1996 als afzonderlijke en identieke bijlage voor personeelsadvertenties in De Financieel-Economische Tijd, De Morgen, Het Laatste Nieuws, De Gazet van Antwerpen, Knack en Trends. Op een jaar tijd steeg de omzet met 65 % (van goed 135 miljoen frank in het tweede kwartaal van 1996 tot ruim 223 miljoen in het eerste kwartaal van 1997, zie grafiek). De globale markt voor personeelsadvertenties groeide in 1996 met slechts 8 %. Zo veroverde Vacature een marktaandeel van bijna 36 %, volgens de recentste beschikbare gegevens op slechts twee procentjes van rivaal De Personeelsgids (VUM).

Nochtans was bij de buitenwacht concurrenten en neutrale waarnemers aanvankelijk scepsis troef. Weinigen zouden er hun hoofd op hebben verwed dat er in Vlaanderen en Brussel plaats was voor twee grote personeelsadvertentiemedia. Directeur Dirk Velghe van Vacature triomfeert niet, maar toont zich een tevreden man : “Het is normaal dat in een markt met een sterk geprofileerde marktleider een nieuw product kritisch onthaald wordt. De scepsis was vooral ingegeven door de vraag of je al dan niet moet segmenteren, de wervingsadvertenties gerichter verspreiden via media met een beperktere oplage en een zeer specifiek publiek. Wij gingen ervan uit dat we moesten ingaan op de vraag van de klanten. Iedereen beschouwde tot dan toe de bedrijven, de adverteerders, als de klanten. Wij houden er een andere mening op na. Onze klanten zijn de lezers, de kandidaten. De lezers wensen allesbehalve segmentatie, zij verkiezen een groot volume aanbiedingen waarin ze kunnen grasduinen. Vanuit die analyse zou de lezer beslissen of Vacature een succes werd.”

Toch moet er de eerste maanden ook bij de initiatiefnemers twijfel geleefd hebben. Aanvankelijk scoorde Vacature nauwelijks beter dan de som van de jobadvertenties in de bladen van de verschillende partners. In de klassiek slappe zomervakantie duikelde de omzet zelfs naar beneden (-13 %). Het blad herpakte zich in het vierde kwartaal van 1996 en realiseerde een forse doorbraak in het eerste kwartaal van dit jaar.

Dirk Velghe verklaart : “Veel herhalingsaankopen begonnen te lopen. Degenen die een test gewaagd hadden, waren duidelijk tevreden over het resultaat. Daarnaast hebben de selectiebureaus Vacature een stevige duw in de rug gegeven. Dit was een uitstekende barometer voor het vertrouwen. Want vooraleer een selectiebureau een medium aanprijst, moet het zich al heel zeker voelen.”

Vacature pakt uit

met 1,8 miljoen lezers, maar daar zitten in niet onbelangrijke mate overlappingen tussen. Wat is het nut van drie of meer contacten met dezelfde lezer ? Dirk Velghe : “Het pluspunt daarvan is dat het product een langere levenscyclus heeft dan een krantenbijlage, die op maandag al niet meer ingekeken wordt. De levenscyclus van de gedrukte Vacature duurt nu een week. Daar bovenop komt nog het aanbod vacatures dat permanent on line verspreid wordt via Internet en teletekst. Voor de adverteerder is het interessant dat zijn investering afgeschreven wordt over een veel groter aantal contacten en een langere tijd.”

De prijs van de advertentieruimte blijkt de adverteerder niet af te schrikken. Vacature verkoopt advertentieruimte tegen 197 frank per millimeter/kolom, wat 6 frank duurder is dan De Personeelsgids, voor een bereik van lezers dat volgens Velghe twee keer zo hoog ligt. Met de prijs en de kwantiteit zit het dus wel snor, maar wat met de kwaliteit van de respons ? “Een sterk punt waar we in het begin niet op gerekend hadden is de toegang tot een zeer interessante doelgroep”, zegt Velghe. “Wie actief solliciteert, koopt op zaterdag sowieso Le Soir, De Standaard en Vacature. Voor 100 frank heeft hij alle gepubliceerde aanbiedingen bij de hand. Daarom profileren we ons niet als alleen maar de krant van de sollicitant. Wij hechten minstens even veel belang aan lezers die niet direct op zoek zijn naar een nieuwe job, maar misschien wel open staan voor verandering van werk. Door de combinatie van de verschillende Vacature-titels bereiken we deze groep, waaruit vaak de interessantste reacties komen.”

Het huidige succes

van Vacature beschermt niet tegen de zware conjunctuurgevoeligheid van de personeelsadvertentiemarkt. De tweede helft van de jaren ’80 groeide deze opvallend. Begin jaren ’90 halveerden de inkomsten uit personeelsadvertenties. Pas na de herfst van 1993 zette een voorzichtige nieuwe groei in. De globale inkomsten uit personeelsadvertenties bereiken vandaag slechts 85 à 90 % van het volume van voor de crisis. Vacature wapent zich tegen deze onzekerheid met een “full option concept”. Multimediale (Internet, teletekst) en regionale (De Krant van West-Vlaanderen) extensies en de inschakeling van directe contactname met een eigen bestand van potentieel geïnteresseerde kandidaten moeten de adverteerder zonder meerkosten en extra moeite supplementaire waarde garanderen.

Concludeert Dirk Velghe ambitieus : “Tot voor kort was de essentie van de personeelsadvertentie nog steeds dezelfde als deze van het eerste voorbeeld in een Parijs blad op het einde van de 18de eeuw. Nieuwe technieken en een nieuw concept veranderen het plaatje nu wel fundamenteel.”

J.G.

DIRK VELGHE (VACATURE) Iedereen beschouwde de bedrijven, de adverteerders, als de klanten. Wij niet. Onze klanten zijn de lezers, de kandidaten. Die willen geen segmentatie.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content