Lenen kost ook geld

Bedrijfsleiders die geld lenen aan of van hun vennootschap, moeten rekening houden met de fiscale gevolgen.

Als u bedrijfsleider bent, is u een loon laten uitkeren door uw vennootschap fiscaal niet de interessantste manier om geld uit uw bedrijf te halen. In plaats daarvan is het beter te werken met een zogenoemde rekening-courant, zowel op de passiefzijde van de balans (in ‘debetstand’) als op de actiefzijde (in ‘creditstand’).

Rekening-courant in debetstand

U kunt fiscaal voordelig geld uit uw vennootschap halen door geld te lenen van uw bedrijf of het privé-uitgaven te laten betalen. Op zo’n lening moeten intresten worden betaald. Doet u dat niet of niet genoeg, dan belast de fiscus u op een voordeel in natura. De belastingadministratie gaat daarbij uit van een referentierentevoet, die elk jaar wordt aangepast. Voor het inkomstenjaar 2012 (het aanslagjaar 2013) werd die intrest vastgesteld op 9,50 procent. Dat is 1 procent hoger dan in het inkomstenjaar 2011.

Stel dat u een schuld van 100.000 euro aan uw vennootschap hebt en u daarop geen intresten afdraagt. U wordt dan in 2012 belast op een voordeel van 9500 euro (100.000 euro x 9,5 %). Dat voordeel wordt, zoals een gewoon loon, belast tegen een marginale aanslagvoet van maximaal 50 procent, plus de gemeentebelasting. U moet er ook sociale bijdragen op betalen. Reken in totaal op ongeveer 60 procent, of een fiscale kostprijs van 5700 euro in 2012. Niet goedkoop dus.

Betaalt u geen intresten op een lening van uw vennootschap, dan moet u het belastbare voordeel in natura op een loonfiche vermelden en die indienen bij de fiscus. Doet u dat niet, dan riskeert u een zware sanctie. De fiscus zal dan de zogenoemde geheimecommissielonenaanslag van 309 procent toepassen op het niet-aangegeven bedrag.

Rekening-courant in creditstand

In plaats van geld te lenen van uw vennootschap, kunt u als bedrijfsleider ook een lening verstrekken aan uw bedrijf. In dat geval mag u daarvoor intresten vragen. Uw vennootschap kan de intresten die ze betaalt, aftrekken van haar belastbare winst. Het voordeel is dat u op de ontvangen intresten geen socialezekerheidsbijdragen hoeft af te dragen. U betaalt enkel 25 procent roerende voorheffing.

Er zijn beperkingen aan de lening die u mag verstrekken aan uw vennootschap. De intresten worden beschouwd als dividenden als het tegoed groter is dan de som van de belaste reserves aan het begin van het boekjaar en het gestorte kapitaal van de vennootschap aan het eind van het boekjaar. Bovendien mag de rente niet hoger zijn dan de marktrente van 9,5 procent. Voor uzelf maakt het geen verschil of die intresten worden beschouwd als dividenden, want u betaalt daarop 25 procent roerende voorheffing, net zoals op intresten. Maar voor uw vennootschap is dat fiscaal wel minder voordelig. Dividenden zijn voor haar niet aftrekbaar.

JOHAN STEENACKERS

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content