Korte winst, dure winst

Worden vennootschappen belast op de meerwaarde die ze realiseren als ze hun liquiditeiten beleggen in aandelen? De timing is van cruciaal belang.

Een particulier die belegt in aandelen wordt niet belast op de meerwaarde die hij realiseert, op voorwaarde dat hij te werk gaat als een goede huisvader en de beurswinsten het gevolg zijn van een normaal beheer van zijn privévermogen. Beursverliezen kan hij fiscaal niet aftrekken. Voor een vennootschap die in aandelen belegt, gelden andere regels.

Belastbare meerwaarde

Als uw vennootschap belegt in aandelen van ondernemingen die normaal worden belast – dat is het geval voor de meeste beursgenoteerde aandelen – en die met winst verkoopt binnen de twaalf maanden na de aankoop, dan moet de vennootschap op de meerwaarde 25,75 procent belasting betalen. Houdt ze de aandelen langer dan een jaar in volle eigendom aan, dan is de meerwaarde bij de verkoop belastingvrij. De timing van verkoop is dus belangrijk.

Koopt uw vennootschap in verschillende fases aandelen van een en hetzelfde bedrijf, dan is het raadzaam daar een gedetailleerde boekhouding van bij te houden. U zult moeten aantonen hoelang u een aandeel in uw bezit hebt gehad. De meerwaarde van aandelen die niet voldoen aan de taxatievoorwaarde, wordt belast als winst van de vennootschap. Daarvoor geldt het tarief van 33,99 procent van de vennootschapsbelasting.

Als uw vennootschap de aandelen met verlies van de hand doet, is die minwaarde fiscaal niet aftrekbaar. Belegt ze in een fonds, dan wordt de meerwaarde bij de verkoop gevoegd bij de belastbare winst van de vennootschap, zelfs als ze die winst langer dan twaalf maanden na de aankoop realiseert.

Aanmerkelijkbelangheffing

Voor vennootschappen geldt ook de aanmerkelijkbelangheffing. Als u aandelen verkoopt van een vennootschap waarvan u – al dan niet samen met uw naaste familie – vijf jaar voor de overdracht 25 procent van de aandelen bezat, en die verkoop buiten de Europese Economische Ruimte gebeurt, dan betaalt u op de meerwaarde een roerende voorheffing van 16,5 procent (plus de gemeentebelasting).

Notionele-intrestaftrek

Uw vennootschap kan voor bepaalde beleggingen aanspraak maken op een extra fiscaal voordeel, de notionele-intrestaftrek. Die bestaat in een aftrekbare fictieve rente van 3 procent – 3,5 procent voor kmo’s – berekend op het gecorrigeerde eigen vermogen, inclusief beleggingen. Een belangrijke voorwaarde is dat uw vennootschap beleggingen met een periodieke belastbare opbrengst moet kopen. Dat zijn beleggingen die voor de vennootschap een belastbare intrest, een coupon of een dividend genereren.

VINCENT LAMBRECHT

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content