KBC INTEGREERT FINANCIËLE LEASING IN DE BANK

KBC reorganiseert zijn leasingactiviteiten. Auto- en vastgoedleasing blijven aparte entiteiten, de rest wordt geïntegreerd in de bank. “We gaan voor groei”, zegt Geert Markey, CEO van KBC Lease Group.

Als gevolg van de financiële crisis en de daaropvolgende strategische omschakeling werkt de bank-verzekeraar KBC al een tijdje aan een vereenvoudiging van zijn groepsstructuur. Ook de leasingactiviteiten komen daarbij aan de beurt. Die waren Europees georganiseerd. De KBC Lease Holding stuurde alle leasingactiviteiten in heel Europa aan. Sinds de onderneming zich in 2009 op de Belgische kernmarkt terugplooide, verdween het nut van een aparte holdingstructuur.

“De commerciële basis was te klein geworden voor een leaseholding met een eigen budget, IT en sales”, zegt Geert Markey, die sinds een jaar aan het hoofd staat van de leasingactiviteiten van KBC. In een aantal kernlanden, zoals Tsjechië, Slowakije en Hongarije, werd de leasing in de lokale structuur geschoven. In andere landen, zoals Nederland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, bouwde KBC Lease zijn operaties af.

Maar ook het bedrijfsmodel moest worden aangepast. Markey: “KBC biedt drie productcategorieën aan: financiële lease, onroerende lease en full service carlease, in België, Luxemburg en een stukje van Frankrijk. De eerste twee zijn alternatieve financieringsmiddelen en dus de facto bancaire producten. Er was een logica om die onder de bevoegdheid van de bank te brengen, en ze op gelijke voet te behandelen met bancaire financieringsproducten zoals investerings- en wentelkredieten.”

KBC besliste de vennootschappen KBC Lease Holding en KBC Lease Belgium, gespecialiseerd in financiële lease, te laten opgaan in KBC Bank. Op die manier ontstaat een volledig geïntegreerd productaanbod voor leasing en bedrijfskredieten. De financiële lease wordt een bancair product zoals alle andere. Markey: “Als aparte entiteit kon financiële lease noch de heel kleine noch de heel grote dossiers doen. De kleine wegens de eigen kosten die verrekend moesten worden in de prijszetting, de grote wegens het risico. In de bank worden die beneden- en bovengrenzen anders ingevuld.”

Voortrekker voor groei

Ondanks de integratie wil Markey de leaseproducten duidelijk gepositioneerd zien: “Leasing moet gepromoot worden vanuit de sterkte van het product. Die is verbonden aan de onderliggende activa waarvan de bank eigenaar wordt. Op die manier kunnen wij financieringsbehoeften invullen die vanuit een normale bancaire dienstverlening moeilijker liggen. Ik denk aan starters die weinig waarborgen kunnen voorleggen, maar voor wie wij een inschatting van de activa maken. De toegevoegde waarde van de lease-experts ligt in de kennis die zij bezitten over alle aspecten — onder andere de waardebepaling en het onderhoud van die activa.”

Volgens Markey kan de samenvoeging van de leasing met klassieke bankfinanciering de klant zelfs een prijsvoordeel opleveren. “Als een klant via leasing bepaalde activa kan activeren, moet hij bijvoorbeeld minder waarborgen aanspreken om een project te financieren. Steeds meer is er een statistische relatie tussen het risico dat een bank loopt op een klant en zijn waarborgkoepel. Als je daar leasing als financieringsinstrument kunt aan toevoegen, kan dat de klant in sommige omstandigheden zelfs een prijsvoordeel opleveren.”

Markey wijst erop dat de leaseproducten al goed ingeburgerd zijn in het netwerk van KBC Bank. “Als we een investering vatbaar voor leasing achten, wordt die in 60 procent van de gevallen ook op die manier gerealiseerd, en in het corporatesegment ligt dat zelfs hoger.”

Hij gelooft dat leasing een voortrekker kan worden voor groei. “Als het product goed in elkaar steekt, duidelijk gepositioneerd wordt naast de kredieten, en de samenwerking met het netwerk vlot loopt, moet leasing in volume kunnen groeien. Het is niet de bedoeling de klant een product op te dringen, maar wel hem de keuze tussen een aantal financieringsmogelijkheden aan te bieden. Ik geloof dat het product op termijn zichzelf zal verkopen.”

KBC Immolease en KBC Autolease blijven buiten de integratie. Deze vennootschappen blijven afzonderlijke entiteiten. Dat is vooral opmerkelijk voor de onroerende lease, die net als de financiële lease als een bancair product omschreven kan worden. “De verklaring is louter technisch”, zegt Markey, “Een fusie met een vennootschap waarin heel veel onroerend goed zit, is heel omslachtig. Dat zou gepaard gaan met grote kosten voor bodemonderzoeken, mogelijke saneringen, enzovoort. Dat maakt de integratie de facto onmogelijk.”

“Autolease is dan weer een totaal andere business”, vervolgt Markey. “Dat is in de eerste plaats een serviceproduct dat als een belangrijk werknemersvoordeel geldt. Het heeft niets te maken met alternatieve financiering. Mobiliteit, fiscaliteit en verzekeringstechnische aspecten zijn in autoleasing veel belangrijker factoren. Zo’n bedrijfsmodel wordt beter apart uitgebouwd.”

Iets meer risicovol

De hele reorganisatie heeft verschillende componenten, vertelt CEO Geert Markey. Er is het juridische deel met de geplande fusies van KBC Lease Holding en KBC Lease Belgium met KBC Bank in respectievelijk 2015 en 2016. Organisatorisch worden een aantal functies (finance, IT, human relations,…) naar de bank doorgeschoven. “Door alles binnen de bank te organiseren, realiseren we synergievoordelen”, zegt Markey. Daarbij gaan geen jobs verloren. Integendeel, het personeel van de Lease Group krijgt het betere statuut van de bankmedewerkers. “Dat is nodig om de samenwerking tussen de lease- en de bankmensen op een vlotte manier te verzekeren”, zegt Markey. De leaseproducten zullen ook op dezelfde manier geprijsd worden als de bancaire producten.

Toch blijft leasing natuurlijk een kleine activiteit in vergelijking met de bancaire kredietverstrekking. KBC Lease produceert jaarlijks ongeveer een miljard euro aan leasecontracten; de hele uitstaande leaseportefeuille bedraagt 3,6 à 3,7 miljard euro. “De sectoren die we bedienen zijn iets meer risicovol. Het traditionele bankkanaal biedt hun minder oplossingen”, weet Markey. “Met financiële en onroerende lease zijn we sterk aanwezig in de bouw-, transport- en dienstensector. In de autolease bestaat het cliënteel vooral uit grote tot middelgrote bedrijven, en kmo’s met grote personeelsbestanden.”

PATRICK CLAERHOUT, FOTOGRAFIE KRIS VAN EXEL

Bij de integratie gaan geen jobs verloren. Integendeel, het personeel van de Lease Group krijgt het betere statuut van de bankmedewerkers.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content