Interview met Mark Mobius, executive chairman van Templeton Asset Management en beheerder van het Frontier Market Fund

Cash. Sinds januari doen de frontiermarkten het beter dan de andere markten. Hoe verklaart u de plotselinge populariteit van deze markten?

MARK MOBIUS. De andere opkomende markten waren in 2009 al sterk gestegen, wat veel vers kapitaal naar fondsen belegd in opkomende landen heeft doen vloeien. Die geldinstroom is nog niet verminderd, maar beleggers gaan nu ook op zoek naar nieuwe opportuniteiten en zijn bereid om meer risico’s te nemen. In die context zijn de frontiermarkten een ideaal doelwit, aangezien ze nog redelijk aantrekkelijk geprijsd zijn en veel bijzonder interessante opportuniteiten bieden.

Hun goede prestaties sinds begin dit jaar kunnen door meerdere factoren worden verklaard. Eerst en vooral zijn het markten met een kleine omvang: zodra er een bedrag, hoe klein ook, in deze markten wordt belegd, gaan de koersen snel de hoogte in. Daarnaast werden deze miskende markten in de eerste fase van het beursherstel vergeten, net zoals tal van smallcaps. Wij hebben nu dan ook de kans om heel goedkoop aandelen in te slaan. Een voorbeeld is Nigeria. Niemand zou er ook maar een moment aan denken om een euro te beleggen in Nigeria of zelfs om het land te bezoeken, uit vrees voor het geweld in de regio. Nochtans biedt het land uitstekende beleggingsopportuniteiten. Dat is voor een deel te danken aan het feit dat dit niet of nauwelijks gekende land weinig beleggers kan bekoren.

Worden deze markten beïnvloed door de rest van de markten?

MOBIUS. Zeker. Als er op andere markten een correctie komt in 2010, wat gezien het huidige beursklimaat best mogelijk is, dan zullen de frontiermarkten geen uitzondering zijn en die trend volgen.

Wat zijn uw favoriete frontiermarkten?

MOBIUS. Wij hebben geen favoriete markt. Maar op dit moment vinden we de beste opportuniteiten in Kazachstan, Vietnam, Qatar, Oekraïne en Nigeria. Qatar en Nigeria hebben het voordeel dat ze over natuurlijke rijkdommen beschikken. Zij zouden in 2010 met respectievelijk 18,5 % en 5 % moeten kunnen groeien, terwijl ontwikkelde markten zoals de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Japan waarschijnlijk slechts een slappe groei zullen realiseren.

Wij volgen ook Sri Lanka van zeer nabij op, net als het Midden-Oosten, Afrika… en niet alleen Zuid-Afrika, maar ook regionale markten, zoals Egypte en Kenia, die nu aantrekkelijk lijken. Wij verwachten groei van de nieuwe markten in die regio’s. Libië heeft bijvoorbeeld een aandelenmarkt opgericht en moedigt privatiseringen van staatsbedrijven aan. En Libië is niet het enige land dat die weg op gaat. Andere landen in Afrika, Oost-Europa en Centraal-Azië volgen zijn voorbeeld. Zo beginnen ook Slovenië, Roemenië en Kroatië interessant te worden. De bedrijven op die markten zijn ondergewaardeerd en het is precies dat soort aandelen dat wij zoeken.

Wat zijn uw favoriete thema’s?

MOBIUS. Wij hebben geopteerd voor een bottom-upbenadering (gebaseerd op de fundamentals van bedrijven) gericht op waardeaandelen (goedkoop en met sterke fundamentals) en op de lange termijn. Wij beleggen dus niet op basis van sectoriële of geografische criteria. Bij het analyseren van een bedrijf kijken wij naar zijn positie in de sector en naar de economische en politieke omgeving waarin het zich bevindt.

Op dit moment hebben wij een voorkeur voor de beleggingsthema’s consumptie en grondstoffen. Door de verhoging van de levensstandaard en de stijging van de vraag naar consumptiegoederen, kunnen de winstvooruitzichten van die bedrijven alleen maar positief zijn. Ook de aandelen in de grondstoffensector behoren tot onze favorieten, omdat wij ervan overtuigd zijn dat de prijzen van grondstoffen alleen maar kunnen stijgen, enerzijds vanwege de zwakke dollar en anderzijds omdat volgens ons de vraag naar grondstoffen op lange termijn altijd groter zal blijven dan het aanbod.

Ondervindt u geen liquiditeitsproblemen op deze markten?

MOBIUS. Wij zijn er ons van bewust dat de volatiliteit op de frontiermarkten groot is en wij verwachten dan ook correcties in de toekomst. De aard van deze markten maakt ze minder liquide, relatief ondergeanalyseerd en kleiner in termen van beurskapitalisatie en handelsvolumes in vergelijking met andere opkomende markten. Dus ja, de liquiditeit op deze markten is vaak vrij beperkt. Maar dat is niet zo voor alle bedrijven en alle markten. Sommige zijn zeer liquide, bijvoorbeeld de United Bank of Africa en Nigerian Breweries in Nigeria en Qatar Telecommunications in Qatar.

Kunnen we dit fonds aan alle beleggers aanbevelen?

MOBIUS. Zoals gezegd, zijn frontiermarkten volatieler dan andere markten. Wij raden een belegging op deze markten daarom alleen aan aan beleggers die beschikken over een langetermijnhorizon (minimaal vijf jaar) en die geen probleem maken van een hoger dan gemiddelde volatiliteit. (c)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content