Marc Lambotte (Agoria): ‘Liever een algemene lastenverlaging dan een gerichte taxshift bis’

© Belga
Alain Mouton
Alain Mouton Redacteur bij Trends

Op de superministerraad van zaterdag 10 juni legt minister van Werk Kris Peeters (CD&V) opnieuw het voorstel van een taxshift bis op tafel: gerichte loonkostenverlagingen in de bouw en de e-commerce. Agoria-topman Marc Lambotte vindt dat maar niets.

Kris Peeters pleitte een paar weken geleden voor gerichte lastenverlagingen in sectoren als de bouwsector en e-commerce. Een voorstel dat opnieuw zal worden besproken op de superministerraad van 10 juni. Juichen de werkgeversorganisaties?

MARC LAMBOTTE: “De vaststelling van Kris Peeters dat de loonkosten nog altijd te hoog zijn, is correct. Maar in plaats van discriminaties in te voeren en sommigen minder lasten te laten dragen dan anderen, zou de regering dus moeten werken aan een algemene lastenverlaging voor iedereen. Liever dat, dan een gerichte taxshift bis. We moeten af van die koterijpolitiek. Ik vraag mij trouwens af of de Europese Commissie wel een gerichte loonlastenverlaging zal aanvaarden. Een andere bedenking is dat de sectoren die het meest geprofiteerd hebben van de vorige lastenverlagingen en de eerste taxshift, nu aan de klaagmuur staan.”

Hoezo?

LAMBOTTE. “De bouw en de distributiesector met hun lage lonen genoten er veel meer van dan industriële sectoren die veel hogere lonen betalen en ook meer toegevoegde waarde scheppen voor ons land. Arbeiders uit bedrijven die lid zijn van de technologiefederatie Agoria verdienen gemiddeld 3000 euro bruto per maand. De sociale bijdragen voor dat niveau van lonen dalen met 1 procentpunt. In de bouwsector, met een gemiddeld loon van 2500 euro, is dat 3 procentpunt. Ondertussen merk ik dat de rendabiliteit in de bouwsector een stuk hoger ligt dan in andere branches. Zeer goed, maar waarom dan nog klagen?”

Ook de e-commercesector zou kunnen genieten van een extra lastenverlaging. Is dat geen goede zaak voor een sector die hier minder sterk aanwezig is dan in pakweg Nederland?

LAMBOTTE. “Wel, we moeten de vraag stellen of het de moeite is nog veel geld te pompen in lagere lasten voor e-commerce, want door de discriminaties die de minister wil invoeren, zal dat ten koste gaan van sectoren die nog hier aanwezig zijn en nu al banen creëren. De strijd om e-commerce is voor een belangrijk stuk gestreden. De grootste e-commercebedrijven die in ons land actief zijn, zijn buitenlandse bedrijven die onze markt hebben veroverd. Niet verwonderlijk, want door de logge arbeidsmarkt was het bij ons te moeilijk om hier e-commercebedrijven op te richten.”

U pleit voor een algemene lastenverlaging op arbeid. Waren de indexsprong en de taxshift met lagere werkgeversbijdragen dan onvoldoende ?

LAMBOTTE. “Deze regering heeft tot nu enkele algemene maatregelen genomen en het werkt: de loonkosthandicap is gedaald en er zijn banen gecreëerd. Onder meer in de technologische industrie kwamen er vorig jaar netto 3000 nieuwe banen bij. Dit jaar komen er opnieuw banen bij, ondanks de sluiting van Caterpillar. Vergeet niet dat na de financiële crisis 5000 banen per jaar verdwenen in onze sector. Maar onze loonkostenhandicap ten opzichte van de buurlanden bedraagt nog altijd 10 procent. Een lastenverlaging die de handicap halveert, zou al een goede zaak zijn. Dan kunnen onze bedrijven opnieuw concurreren.”

Hoe moet die lastenverlaging gefinancierd worden? Door elders de belastingen te verhogen?

LAMBOTTE. “We moeten opletten voor het verschuiven van de factuur. De regering bouwt beter de uitgaven voort af. Er zullen wel terugverdieneffecten van de lastenverlaging zijn, raar je moet daar zeer voorzichtig mee zijn.”

Hoe belangrijk is een hervorming vennootschapsbelasting voor u?

LAMBOTTE. ” Het nominale tarief van bijna 34 procent moet drastisch omlaag. De vennootschapsbelasting mag voor onze bedrijven niet meer dan 24 procent bedragen, anders is dat een probleem. Wat ons betreft, mogen de meeste fiscale niches als compensatie verdwijnen. Tenzij bepaalde belastingvoordelen, zoals voor onderzoekers. Eigenlijk zouden we moeten streven naar het Zweedse systeem: 22 procent vennootschapsbelasting en bijna geen aftrekken meer.”

En een verschillend tarief voor kmo’s en grote bedrijven?

LAMBOTTE. “Ik heb ernstige vragen bij de discriminatie tussen kmo’s en grote bedrijven. Veronderstel dat je een tarief hebt van 20 procent voor bedrijven met minder dan 50 werknemers en 24 procent voor grotere bedrijven. Worden bedrijven die meer dan 50 werknemers willen aanwerven dan fiscaal gestraft? De doorgroei van kmo’s naar grote bedrijven wordt zo op helling gezet.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content