Hoogst aantal oudere werklozen in België sinds 1992

© Reuters

Door het verstrengen van het brugpensioen en het optrekken van de leeftijd om een vrijstelling te kunnen krijgen in de zoektocht naar werk is het aantal niet-werkende werkzoekenden van 50 jaar of ouder naar het hoogste cijfers gestegen sinds 1992.

Het aantal niet-werkende werkzoekenden van 50 jaar of ouder, lag vorig jaar in Vlaanderen op 58.900, het hoogste cijfer sinds 1992. Het verstrengen van het brugpensioen en het optrekken van de leeftijd om een vrijstelling te kunnen bekomen in de zoektocht naar een baan, verklaren die piek. Dat blijkt uit een overzicht van het Steunpunt Werk en Economie, dat vrijdag werd gepubliceerd.

Concreet zakte het aantal ouderen met een vrijstelling vorig jaar onder de 30.000 (29.900), een laagterecord sinds 1992. Maar daar tegenover staan 58.900 niet-werkende werkzoekenden van 50 jaar of ouder, het hoogste cijfer sinds 1992 in Vlaanderen.

‘Onvoldoende doorstroom naar werk’

“Beide statuten werken als communicerende vaten (…) Terwijl het stelsel van de vrijstellingen geleidelijk werd afgebouwd, bleek de doorstroom naar werk onvoldoende groot om de toename van werkloosheid substantieel af te remmen”, luidt het in het rapport van het Steunpunt.

De voorbije jaren werd geprobeerd om steeds meer ouderen aan het werk te houden/te krijgen. Dat is een werk van lage adem. Bij de mannen lag de werkzaamheidsgraad vorig jaar op 49,2 procent. Dat is nog altijd onder het niveau van 1983 (51,1 procent). Het dieptepunt situeerde zich eind jaren negentig, toen amper één op drie mannen ouder dan 55 jaar aan het werk was.

Ouderen aanmoedigen om met brugpensioen te gaan

In de jaren tachtig en negentig werden ouderen aangemoedigd om massaal vervroegd uit te treden, om plaats te maken voor jongeren. Het meest populair blijft het stelsel van brugpensioen, dat sinds 1974 in voege is. Het aantal bruggepensioneerden verdubbelde tussen 1983 (40.000) en 1996 (90.000), om nadien licht te dalen.

De loopbaanvoorwaarden werden strenger en de werkgeversbijdragen stegen. Maar ook na 2000 ging het aantal bruggepensioneerden in stijgende lijn. Het Steunpunt verklaart dit door de demografische evolutie: het aantal 50-plussers nam sinds 2001 met een kwart toe. Pas sinds 2011 is er weer een daling van het aantal bruggepensioneerden, zowel relatief als in absolute aantallen tot 74.800 in 2014. (Belga/NS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content