“De crisis op de arbeidsmarkt is nog niet voorbij”

In de loop van april ontving de VDAB 20.077 vacatures. Eind april stonden er 36.763 vacatures open. De vacaturecijfers van april blijven daarmee hangen rond het belabberde niveau van vorig jaar. De cijfers liggen bovendien ook iets lager 37.903 van maart dit jaar.

In maart was het aantal vacatures sterk gestegen en sommigen zagen daarin al de definitieve ommekeer op de arbeidsmarkt.
VDAB-topman Fons Leroy waarschuwt om geen al te snelle conclusies te trekken uit de cijfers, noch in positieve, noch in negatieve zin. “Ik blijf voorzichtig,” stelt hij, “de crisis op de arbeidsmarkt is nog niet voorbij. Uiteraard was het positief dat het aantal vacatures in maart in Vlaanderen opnieuw toenam. De stijging van het aantal vacatures in de horeca en toerisme was voorspeld. Geruststellender was dat er opnieuw meer vacatures zijn in de transportsector en de logistiek. Die sectoren zijn heel conjunctuurgevoelig. Maar reden tot euforie is er dus niet.”

Terecht, zo blijkt op basis van de recentste VDAB-cijfers. En Leroy waarschuwt: “In juni komt opnieuw een grote lichting schoolverlaters op de arbeidsmarkt wat ook een effect zal hebben op de werkloosheidsgraad. Het Steunpunt WSE (Werk en Sociale Economie-nvdr) heeft niet zo lang geleden een studie uitgebracht waaruit blijkt dat we bij de vorige recessies zeven jaar nodig hebben gehad om opnieuw op het werkloosheidspeil van voor de crisis te komen. En tal van experts verwachten dat de werkloosheidstoename nog kan duren tot in 2011.”

Heeft de VDAB de middelen om het stijgende aantal werkzoekenden te begeleiden?
Fons Leroy (VDAB): “We zitten wat aan de limiet. Ons personeelsbestand is berekend op een werkloosheidspeil van ongeveer 210.000 werklozen. De kans is reëel dat het aantal werklozen de komende maanden nog zal stijgen, weliswaar minder dan de Nationale Bank en het Planbureau hadden voorspeld. Waar zij dit jaar een toename in België van 60.000 werklozen voorspellen denk ik dat er 40.000 werkzoekenden zullen bijkomen. Voor een deel kan je daaraan remediëren met ons begeleidingsmodel. Mijn principe blijft momenteel wel dat we moeten proberen meer te doen met dezelfde middelen.
Wij zullen zien hoever we raken. De VDAB heeft een afspraak met de Vlaamse regering: als de bestaande middelen onvoldoende zijn, kloppen we bij hen aan. De VDAB gaat niet zomaar extra middelen vragen op basis van een cijfermatige evolutie. Eerst en vooral willen we zelf zo efficiënt mogelijk met de middelen omgaan. De impact van de modernste begeleidingsplannen moet zich nog bewijzen. Als blijkt dat de VDAB geen kwalitatieve begeleiding kan garanderen voor een deel van de werkzoekenden dan zullen we een gesprek vragen met de regering.”

Hebt u daarbij een deadline voor ogen?
Fons Leroy (VDAB): “In het najaar komt een nieuwe lichting schoolverlaters op de arbeidsmarkt. Dan zal duidelijk worden waar we staan. Er is ook de discussie rond de activering van 50-plussers. Als de VDAB hier een extra opdracht krijgen dan zijn er ook meer middelen nodig. “

A.M.

Het volledige interview met Fons Leroy leest u in Trends van deze week.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content