In Brussel krijg je de hoogste woonbonus

© iStock

Sinds 2014 zijn de drie gewesten bevoegd voor de fiscale voordelen van een hypothecair woonkrediet. Hoe groot is de woonbonus in de drie gewesten?

De woonbonus bestaat reeds een tiental jaren en kent serieuze voordelen toe aan iemand die leent om een woning te (ver)bouwen of te kopen, ten minste als er voldaan is aan een aantal voorwaarden. Zo moet de lening gewaarborgd zijn door een effectieve hypothecaire inschrijving, moet de lening een looptijd hebben van ten minste 10 jaar en dienen om de enige en eigen woning te verwerven of te behouden. Het moet dus gaan om een woning die je zelf bewoont en die bovendien je enige woning is.

Zesde staatshervorming

De woonbonus kost heel wat geld aan de overheid. Toen in 2014 de zesde staatshervorming werd doorgevoerd, kregen de drie gewesten de bevoegdheid om de woonbonus zelf in te vullen. Vlaanderen, Wallonië en Brussel hebben hiervan gebruik gemaakt om hun eigen woonbonus in te voeren.

Vlaams gewest

Vlaanderen kent een woonbonus toe van 1520 euro per ontlener, verhoogd met 760 euro gedurende de eerste tien jaar van de lening. Met minstens drie kinderen ten laste op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de lening is afgesloten, komt daar nog eens 80 euro bij. Man en vrouw die samen lenen, komen zo op een bedrag van 4560 euro (1520 euro + 760 euro = 2280 euro x 2 = 4560 euro). Als er drie kinderen zijn, dan komen we uit op een bedrag van 4720 euro (1520 euro + 760 euro + 80 euro = 2360 euro x 2 = 4720 euro). Het effectieve voordeel is gelijk aan een uniform tarief van 40% verhoogd met de uitgespaarde gemeentetaks. In een gemeente met een belasting van 7%, betekent dit dus een jaarlijks voordeel van 4560 euro x 40% x 1,07 = 1951,68 euro of voor een gezin met drie kinderen 4720 euro x 40% x 1,07 = 2020,16 euro. Na tien jaar valt men terug op het basisbedrag van 1520 euro of een jaarlijks voordeel van 650,56 euro. Hou er ook rekening mee dat Vlaanderen beslist heeft de woonbonus niet meer te indexeren.

Waals gewest

Wallonië kent een woonbonus toe van 2290 euro per ontlener, verhoogd met 760 euro gedurende de eerste tien jaar van de lening. Met minstens drie kinderen ten laste op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de lening is afgesloten, komt daar nog eens 80 euro bij. Man en vrouw die samen lenen, komen zo op een bedrag van 6100 euro (2290 euro + 760 euro = 3050 euro x 2 = 9160 euro). Als er drie kinderen zijn, dan komen we uit op een bedrag van 6260 euro (2290 euro + 760 euro + 80 euro = 3130 euro x 2 = 6260 euro). Het effectieve voordeel is gelijk aan een uniform tarief van 40% verhoogd met de uitgespaarde gemeentetaks. In een gemeente met een belasting van 7%, betekent dit dus een jaarlijks voordeel van 6100 euro x 40% x 1,07 = 2610,8 euro of voor een gezin met drie kinderen 6260 euro x 40% x 1,07 = 2679,28 euro. Na tien jaar valt men terug op het basisbedrag van 2290 euro of een jaarlijks voordeel van 980,12 euro. Wallonië zal de woonbonus de volgende jaren wel blijven indexeren, in tegenstelling tot Vlaanderen.

Brussels gewest

Brussel kent, evenals Wallonië, een woonbonus toe van 2290 euro per ontlener, verhoogd met 760 euro gedurende de eerste tien jaar van de lening. Met minstens drie kinderen ten laste op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de lening is afgesloten, komt daar nog eens 80 euro bij. Man en vrouw die samen lenen, komen zo op een bedrag van 6100 euro (2290 euro + 760 euro = 3050 euro x 2 = 9160 euro). Als er drie kinderen zijn, dan komen we uit op een bedrag van 6260 euro (2290 euro + 760 euro + 80 euro = 3130 euro x 2 = 6260 euro). Het effectieve voordeel is gelijk aan een uniform tarief van 45%, het hoogste percentage van de drie gewesten, verhoogd met de uitgespaarde gemeentetaks. In een gemeente met een belasting van 7%, betekent dit dus een jaarlijks voordeel van 6100 euro x 45% x 1,07 = 2937,15 euro of voor een gezin met drie kinderen 6260 euro x 45% x 1,07 = 3014,19 euro. Na tien jaar valt men terug op het basisbedrag van 2290 euro of een jaarlijks voordeel van 1102,635 euro. Brussel zal de woonbonus de volgende jaren wel blijven indexeren, net als Wallonië

Conclusie

Zetten we de drie woonbonussen naast elkaar en vergelijken we de effectieve belastingvermindering, dan scoort Brussel in een gemeente met 7% belasting, het beste met een jaarlijks voordeel van 2937,15 euro (of 3014,19 euro voor een gezin met drie kinderen). In Wallonië is dit 2610,8 euro en 2679,28 euro. Hekkensluiter is Vlaanderen met een voordeel van respectievelijk 1951,68 euro en 2020,16 euro. Voor de volledigheid voegenwe er aan toe dat Brussel er aan denkt om zijn woonbonus vanaf 2017 te vervangen door een vrijstelling van de registratierechten bij de aankoop van een eigen en enige woning.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content