I FIAMMINGHI

Beleg in instrumenten

Op de beursvloer klinken over kort verfijndere geluiden dan telexen, faxen, printers en schermen. I Fiamminghi zal een concertenreeks verzorgen in het Brusselse beursgebouw. De akoestiek van het statige gebouw blijkt opperbest te zijn voor het hedendaagse romantische genre waarin de groep zich nu profileert.

Het Vlaams-internationaal symfonisch ensemble begint opnieuw te werken aan een beleggingsfonds oude instrumenten. I Fiamminghi werft ook 21 muzikanten aan voor haar vaste kern. Nederland waar de groep 2 cycli start, in Amsterdam en Tilburg wordt een nieuwe markt voor het orkest. I Fiamminghi organiseert 80 concerten per jaar aan een gemiddelde prijs van 300.000 frank. Dries Sel, bedrijfsleider van de groep : “Wij zijn programmagedreven ; in functie van bepaalde concerten, concertenreeksen en projecten zoeken we muzikanten om de vaste kern te versterken. I Fiamminghi vertrekt niet vanuit een tewerkstellingssituatie we hebben die en die vaste medewerkers dus willens nillens moeten we wel dat doen en dat niet, zoals in het geval van de officiële gezelschappen van België.”

De Wiener Philharmonie speelt op, onder meer, kwalitatieve, oude, fraai getimbreerde instrumenten die haar ter beschikking worden gesteld door beleggers die een instrument bezitten of een deel van een instrument, samen met co-beleggers. Voor drie jaar heeft I Fiamminghi getracht om een gelijkaardig beleggingsfonds op poten te zetten in België. Toen zonder succes. In de volgende maanden wordt een hernieuwd beleggingsconcept voorgelegd aan bedrijven en privé-beleggers.

I Fiamminghi haalt over het boekjaar ’96-’97 een omzet van 100 miljoen frank en verwacht een omzet tegen 2000 van 120 miljoen frank. Het ensemble boekt omwille van onder meer het niet tijdig uitkeren van beloofde toelagen een verlies, en hoopt dat door nieuwe inkomstenbronnen aan te zuiveren. Kamerensembles vanI Fiamminghi zullen over kort spelen bij huisconcerten, bedrijfsfeesten, reünies. I Fiamminghi heeft in de voorbije dagen op een persconferentie haar repliek gegeven op de hetze vanuit de “verenigde concurrenten” van het ensemble. Liefdesperikelen, logelidmaatschappen, favoritisme vanwege minister-president Luc Van den Brande, BRTN-ongenoegen, oude koeien uit diepe grachten werden voor enige maanden in de bladen samengehusseld tot een verhaal.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content