HULP BIJ DE AANGIFTE

Uw fiscale aangifte optimaal invullen vraagt wel wat studiewerk. Hebt u daarvoor geen tijd of interesse, dan kunt u het aangiftewerk door iemand anders laten doen of hulpmiddelen aanwenden. Hebt u geen boekhouder om u te helpen bij uw aangifte, dan kunt u terecht bij de fiscus zelf of bij uw bankier of verzekeringsmakelaar.

DE BOEKHOUDER

Werkt u met een boekhouder of een fiscalist aan wie u een mandaat hebt gegeven voor het indienen van uw aangifte, dan doet die persoon het werk voor u. Het volstaat meestal hem of haar alle nodige documenten (boekhouding, attesten,…) te bezorgen. Zorg er wel voor dat u elke wijziging in uw fiscale situatie doorgeeft, zowel met betrekking tot uw familiale situatie — denk bijvoorbeeld aan een zoon of dochter die beginnen werken is — als uw beroepsactiviteit — bijvoorbeeld een nieuwe investering.

DE FISCUS

Bij de fiscus kunt u bij de lokale belastingkantoren terecht. De fiscaal ambtenaren staan iedere werkdag van 9 tot 12 uur — in juni tot 15 uur — tot uw dienst om u te helpen bij het invullen van uw aangifte. U vindt de contactgegevens van uw kantoor op het origineel van uw belastingaangifte. In die kantoren kunt u uw aangifte door een ambtenaar laten invullen en indienen. Doe dat voor 30 juni 2015. Anders is uw aangifte te laat. U ontvangt een kopie van uw ingediende aangifte onder de vorm van een document waarop de ingevulde gegevens worden samengevat. Zo hebt u een bewijs van indiening van uw aangifte. Deze dienstverlening is gratis en u hoeft er geen voorafgaande aanvraag voor te doen.

U kunt zich bovendien ook wenden tot een andere dienst dan uw eigen belastingkantoor. Om u snel en doeltreffend te kunnen helpen, is het noodzakelijk enkele documenten mee te brengen, zoals inkomstenfiches (lonen, werkloosheidsuitkering, vervangingsinkomen bij ziekte…); attesten en diverse overzichten (hypothecaire lening, levensverzekering, giften, pensioensparen, uitgaven voor kinderopvang, onderhoudsgeld, dienstencheques…); het aanslagbiljet van vorig jaar en het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing.

Om de aangifte ter plaatse te laten invullen door een ambtenaar, brengt u ook mee: bij voorkeur uw elektronische identiteitskaart en de PIN-code (ook van uw echtgenoot / wettelijk samenwonende partner) ofwel het originele aangifteformulier en het voorbereidende document bij de aangifte.

BANKIER OF VERZEKERAAR

Veel belastingplichtigen doen een beroep op hun bankier, verzekeringsagent of verzekeringsmakelaar om hun belastingaangifte te laten invullen en te laten uitrekenen. Let wel, veel banken en verzekeraars hebben die service de jongste jaren afgebouwd, zeker nu de aangifte van de leningslasten van een woonkrediet zo moeilijk wordt.

Bij de grootbanken zal uw bankier in principe enkel de door u ingevulde aangifte uitrekenen. Bij sommige banken met zelfstandige agenten en bij verzekeringsmakelaars kunt u wel nog terecht voor het invullen (en het uitrekenen) van uw aangifte, al dan niet tegen betaling van een kleine vergoeding.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content