Hoeveel verdient een bestuurder in België?

De remuneratiestructuur van niet-uitvoerende bestuurders bestaat uit verschillende componenten

1/ De bestuursvergoeding (de zogenaamde ‘retainer’, meestal de ‘vaste vergoeding’ genaamd) bedraagt in België gemiddeld 10.000 tot 20.000 euro, bij de Bel20-bedrijven ligt dat een pak hoger. Een bestuursvoorzitter krijgt meer dan een gewone bestuurder, vaak het dubbele.

2/ De bijkomende vergoeding voor een specifieke rol, bijvoorbeeld voor bestuurders die zitting hebben in een van de ondersteunende comités van de raad van bestuur (auditcomité, benoemingscomité, remuneratiecomité…). Wie een comité voorzit, krijgt meer dan een gewoon lid van het comité.

Zowel de bestuursvergoeding als de bijkomende vergoeding wordt vaak gekoppeld aan het aantal vergaderingen of bijeenkomsten, waardoor ze een vaste en een variabele component hebben. Het gevolg is dat er een hoop hybride modellen bestaan. Elke onderneming heeft zo’n beetje haar eigen model ontwikkeld.

3/ De variabele of aandelengerelateerde beloning in functie van de resultaten of de beurskoers, of een recht op aandelenopties, wordt slechts heel zelden toegekend aan niet-uitvoerende of onafhankelijke bestuurders. Daarmee volgen de meeste Belgische beursgenoteerde ondernemingen de code voor corporate governance die bepaalt dat niet-uitvoerende bestuurders beter geen variabele beloning ontvangen. Het enige bedrijf uit de Bel20 dat opties toekent aan zijn bestuurders, is AB InBev. Colruyt, Bois Sauvage en Recticel hebben een winstgerelateerde beloning.

DE CIJFERS IN DE TABEL ZIJN BRUTOBEDRAGEN VOOR HET BOEKJAAR 2008. De eerste 19 bedrijven (tot en met UMICORE) zijn BEL20’ers.

AB InBev

Bestuursvergoeding

67.000

euro

voor tien vergaderingen van de raad van bestuur

Bijkomende vergoeding

1500 euro per bijeenkomst van een comité of per bijkomende vergadering RvB

Ackermans & van Haaren

Bestuursvergoeding

25.000

euro

Bijkomende vergoeding

2500 euro voor de leden van het remuneratiecomité en 4000 euro voor de leden van het auditcomité

Agfa

Bestuursvergoeding

50.000

euro

Bijkomende vergoeding

12.500 euro voor de leden van het auditcomité,7500 euro voor de leden van het benoemings- en remuneratiecomité

Bekaert

Bestuursvergoeding

37.184

euro

+

2479 euro per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur

Bijkomende vergoeding

1487 euro per vergadering voor leden van het auditcomité, het benoemings- en remuneratiecomité en het strategisch comité

Belgacom

Bestuursvergoeding

25.000

euro

+

5000 euro per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur

Bijkomende vergoeding

2500 euro per vergadering van een adviserend comité van de raad van bestuur

Cofinimmo

Bestuursvergoeding

20.000

euro

+

2500 euro per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur

Bijkomende vergoeding

6250 euro voor leden van een comité + 700 euro per vergadering van deze comités

Colruyt

Bestuursvergoeding

81.200

euro

Bijkomende vergoeding

Niet bekend

Winstgerelateerde vergoeding

3,36 miljoen euro tantièmes te verdelen onder zes bestuurders

Delhaize

Bestuursvergoeding

80.000

euro

Bijkomende vergoeding

5000 euro voor de leden van een comité van de raad van bestuur

Dexia

Bestuursvergoeding

20.000

euro

+

2000 euro per vergadering van de raad van bestuur

Bijkomende vergoeding

2000 euro per vergadering van een van de gespecialiseerde comités

GBL

Bestuursvergoeding

37.500

euro

Bijkomende vergoeding

12.500 euro voor de leden van een comité van de raad van bestuur

KBC

Bestuursvergoeding

zowel een vast bedrag als een zitpenning per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur, maar KBC weigert de bedragen vrij te geven

Bijkomende vergoeding

er is een niet vrijgegeven vergoeding voor bestuurders die in het auditcomité zetelen, geen extra vergoeding voor bestuurders in het benoemings- en vergoedingscomité

Mobistar

Bestuursvergoeding

30.000

euro

Bijkomende vergoeding

2000 euro per bijeenkomst van een statutair of comité ad hoc van de raad van bestuur

NPM

Bestuursvergoeding

15.000

euro

Bijkomende vergoeding

10.000 euro voor leden van een van de comités

Nyrstar

Bestuursvergoeding

50.000

euro

Bijkomende vergoeding

10.000 euro per comité van de raad van bestuur.

Omega Pharma

Bestuursvergoeding

10.000

euro

Bijkomende vergoeding

5000 euro voor een lid van het auditcomité en 10.000 euro voor een lid van het benoemings- en remuneratiecomité

Solvay

Bestuursvergoeding

35.000

euro

+

zitpenning van 2500 euro per vergadering

Bijkomende vergoeding

4000 euro per zitting van het auditcomité en 2500 euro per zitting van de comités verloning en benoemingen, en financiën

GDF Suez

Bestuursvergoeding

35.000

euro

+

2571 euro per zitting van de raad van bestuur

Bijkomende vergoeding

10.000 euro voor een lid van het auditcomité + 1000 euro per zitting van dit comité; 7000 euro voor een lid van het strategisch comité, het remuneratie- comité en het benoemingscomité + 1000 euro per zitting

UCB

Bestuursvergoeding

60.000

euro

+

zitpenning van 1000 euro per vergadering

Bijkomende vergoeding

7500 euro voor de leden van de comités van de raad

Umicore

Bestuursvergoeding

20.000

euro

+

2500 euro per bijgewoonde vergadering

Bijkomende vergoeding

4000 euro per bijgewoonde vergadering van het auditcomité en 3000 euro per bijgewoonde vergadering van het benoemings- en bezoldigingscomité

Barco

Bestuursvergoeding

20.000

euro

Bijkomende vergoeding

zitpenning per aan- wezigheid op de bijeenkomsten van de comités van de raad van bestuur

Bois Sauvage

Bestuursvergoeding

5000

euro

Winstgerelateerde vergoeding

variabel bedrag dat overeenkomst met 2/95ste van de winst van de vennootschap die jaarlijks wordt uitgekeerd, en in gelijke delen verdeeld wordt over alle bestuurders

CMB

Bestuursvergoeding

25.000

euro

+

zitpenning van 5000 euro per bijgewoonde vergadering

Bijkomende vergoeding

12.500 euro voor leden van het auditcomité en 3000 euro voor leden van het benoemings- en remuneratiecomité

Devgen

Bestuursvergoeding

1500

euro

per aanwezigheid op de raad van bestuur

Bijkomende vergoeding

1500 euro voor elke vergadering van de vaste en comités ad hoc in de raad van bestuur

Aandelen- of winst- gerelateerde vergoeding

toekenning van 3000 warrants

Elia

Bestuursvergoeding

25.000

euro

per jaar (voor 8 vergade-ringen) + 800 euro voor elke extra vergadering

Bijkomende vergoeding

6000 euro voor leden van een comité van de raad van bestuur + 800 euro voor elke extra vergadering

EVS

Bestuursvergoeding

3000

euro

+

300 euro per aanwezigheid op de raad van bestuur

Lotus Bakeries

Bestuursvergoeding

17.500

euro

Bijkomende vergoeding

5000 euro voor leden van het auditcomité en voor leden van het remuneratie- en benoemingscomité

Recticel

Bestuursvergoeding

1650

euro

per bijgewoonde

vergadering.

Bijkomende vergoeding

2500 euro per vergadering voor leden van het auditcomité en voor leden van het bezoldigings- en benoemingscomité.

Aandelen- of winst- gerelateerde vergoeding

uitkering van een deel van de winst onder de vorm van tantièmes

Telenet

Bestuursvergoeding

24.000

euro

voor onafhankelijke bestuurders en 12.000 euro voor de andere niet-uitvoerende bestuurders + zitpenning van 2000 euro per bijgewoonde raad van bestuur

Ter Beke

Bestuursvergoeding

13.500

euro

Bijkomende vergoeding

3000 euro voor leden van de comités

Van De Velde

Bestuursvergoeding

12.000

euro

Bijkomende vergoeding

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content