Hoe vervang ik een zieke medewerker?

Een afwezige werknemer vervangen © istock photos

Ziekte. Zwangerschapsverlof. Elk bedrijf wordt er ooit mee geconfronteerd. Elke optie om een medewerker te vervangen heeft voor- en nadelen. Gaël Chuffart, advocaat bij CMS DeBacker, legt uit.

Is de afwezigheid van een werknemer van lange duur of kunnen zijn taken niet door andere mensen in het bedrijf worden overgenomen, dan heeft een werkgever drie opties.

1. Een nieuwe werknemer in dienst nemen. Daar kruipt heel wat energie en tijd in. Bij een contract voor bepaalde tijd moet de werkgever inschatten hoelang de afwezigheid wellicht duurt, zodat hij de duur van de arbeidsovereenkomst daarop kan afstemmen. De werkgever is gebonden door die vastgelegde termijn. Komt de vervangen werknemer eerder terug dan verwacht, dan mag hij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet vroegtijdig beëindigen. Het is dan aan de werkgever om de arbeidsovereenkomst te verbreken. Hij moet dan rekening houden met de opzeggingstermijn of met de opzeggingsvergoeding.

Om daar een mouw aan te passen, kan de werkgever geneigd zijn een zeer kortlopende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd af te sluiten, en die telkens te vernieuwen. Maar het afsluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten is strikt gereglementeerd. Valt de werkgever niet onder de uitzonderingen waarin opeenvolgende arbeidsovereenkomsten toegestaan zijn, dan beschouwt de wetgever het contract voor bepaalde tijd als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

2. Iemand in dienst nemen met een vervangingscontract voor onbepaalde tijd. Die termijn stemt overeen met de nog niet nader bepaalde periode van afwezigheid van een werknemer. De arbeidsovereenkomst kan in dat geval vermelden dat ze automatisch _ zonder opzeggingstermijn of -vergoeding _ wordt beëindigd daags na de terugkeer van de vervangen werknemer. De vervangingsarbeidsovereenkomst moet binnen de twee jaar worden beëindigd, anders wordt ze beschouwd als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

3 Kiezen voor een uitzendkracht. Dat is een vrij dure oplossing. Daarbij komt nog dat uitzendarbeid strikt gereglementeerd is.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content