HETE HANGIJZERS, ZEI U?

De belangrijkste regelgevende dossiers van dit moment (andere zijn nog in behandeling: interconnectietarieven, internettarieven, uitgewerkte richtlijnen over de kosten van Proximus…) hebben op zijn minst een punt gemeen: ze zullen mensen die verwijten maken over de trage behandeling, ondoorzichtigheid en partijdigheid niet het zwijgen kunnen opleggen.

De lokale lus losmaken. Een Europese richtlijn, die in de “unbundling of the local loop” (ULL) voorziet, waardoor alternatieve operatoren rechtstreeks toegang tot hun klanten zullen krijgen door de laatste kilometer van het Belgacom-netwerk te huren, zou vanaf 1 januari 2001 in werking kunnen treden. Dat zal echter niet het geval zijn (zoals in andere landen). Een inderhaast geschreven ontwerp voor een Koninklijk Besluit (waar zijn de conclusies van de raadpleging naartoe?) is vertrokken naar de ministerraad…, net voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het ontwerp, dat momenteel bij de Raad van State ligt, bepaalt dat Belgacom ten laatste op 31 december een offerte op de markt brengt. Daarna volgen minstens nog vier extra maanden van onderhandelingen die over de technische implementatie van de maatregel en haar tarieven (wat erg fundamentele onderwerpen zijn) zullen gaan. Waarbij we even geen rekening houden met de netwerken die vervolgens uitgerold zullen moeten worden. Kortom, het is nog niet voor morgen dat Belgacom-klanten volledig op een andere operator kunnen overschakelen, zonder preselectiecode of vaste abonnementsprijs.

Lokale radiolus. Het BIPT is eind 1997 begonnen met het inwinnen van advies inzake de “wireless local loop” (WLL), de techniek waarmee operatoren hun klanten via een radioverbinding direct kunnen aansluiten op hun netwerk. Na ongeveer vijftien keer heen en weer te hebben gereisd tussen het BIPT en het kabinet, werd in augustus jongstleden een ontwerp voor een Koninklijk Besluit aangenomen. De toewijzingsprocedure is dan halverwege stopgezet, begin september, officieel om de maatregelen voor het gemeenschappelijk gebruik van antennemasten te laten aansluiten bij die voor de nieuwe UMTS-netwerken. Het kabinet zou het besluit zelfs hebben willen wijzigen… nadat de koning zijn handtekening al had gezet. Op 31 oktober opende het BIPT een nieuwe procedure van kandidatuurstelling. Mogelijk worden begin februari de eerste licenties uitgereikt.

Mobiele telefonie van de derde generatie (UMTS). De toewijzingsprocedure voor de UMTS-licenties zal niet met Kerstmis worden opgestart, zoals zovele malen is aangekondigd door minister Daems. De Raad van State, die zich heeft gebogen over het ontwerp dat de toewijzingsprocedure behandelt, is tot de conclusie gekomen dat men beter eerst twee gevoelige elementen (gemeenschappelijk gebruik van antennesites en verplicht mogelijk maken van roaming tussen UMTS en GSM) in wetten kon vertalen. Rik Daems wil de uitwerking van dat advies, waarop blijkbaar niet was geanticipeerd door de peperdure consultants van Rotschild die het dossier uit de handen van het BIPT hadden gepakt, in de programmawet opnemen. Daardoor wordt de toewijzing van de licenties in het beste geval iets voor rond Pasen. In ieder geval lang (erg lang in telecommunicatietermen) na de andere landen in Europa. Volgens talrijke analisten had men, ideaal gezien, de procedure in juni moeten beginnen, vijf maand geleden. Vijf maand? Dat is precies de tijd dat het dossier op de tafel van de minister heeft gelegen, van november 1999 tot mei jongstleden…

Xavier Degraux

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content