HALLO ?

Belgacom overweegt een sanering van het overdreven aantal telefoonzones waardoor Zuid-Oost-Vlaanderen wordt geteisterd. Een eerste succesje voor het Strategisch Plan Zuid-Oost-Vlaanderen.

Zeven telefoonzones heeft Belgacom nodig om de 21 gemeenten van het arrondissement Aalst-Oudenaarde te bestrijken. Daardoor is 40 % van het telefoonverkeer er interzonaal (en veel te duur voor kmo’s). Door de opeenstapeling van kleine zones wordt bovendien de introductie en de ontwikkeling van het internet- en e-mailgebruik afgeremd. Belgacom zou nu willen proefdraaien met een kleiner aantal zones misschien zelfs één enkele. Maar de belofte blijft informeel.

Toch vindt streekmanager Jan Truyens door de Generale Bank voor drie jaar gedetacheerd naar het Strategisch Plan Zuid-Oost-Vlaanderen dit een eerste succesje. Truyens werkt nu aan een streekcharter voor de regio. Zegt Truyens : “Vanuit een sterkte-zwakte-analyse worden projecten voorgesteld. Sommige zijn vrij vlot realiseerbaar, zonder veel bijkomende middelen, door betere samenwerking tussen de actoren. Andere moeten op een hoger bestuurlijk niveau aangekaart worden. Met de Vlaamse regering kunnen we zo een streekcharter over prioritaire investeringen afsluiten.”

Truyens weegt de situatie : “Er zit dynamiek in de streek. Het belang van de kmo’s is zeer groot, ondanks markante verschillen. In het Oudenaardse behoudt de textielindustrie een behoorlijk gewicht. De sector is voldoende uitgezuiverd om er een toekomst op te bouwen, om spin-offs tot stand te brengen en nieuwe ondernemers aan te trekken.”

De dunbevolkte regio Oudenaarde valt op door een werkloosheid van “slechts” 9,4 %. Aalst staat er met 13,3 % werklozen slechter voor. Veel faillissementen en weinig starters typeren de hele streek, maar Aalst kampt gemiddeld meer met een lage omzet per hoofd en zwakke exportprestaties. De pendel naar Brussel blijft een handelsmerk voor het Aalsterse, opvallend is dat de tertiaire en de not-for-profit-sector er een proportioneel zeer hoog deel van de economische activiteit innemen.

De oplossingen die het Strategisch Plan suggereert zijn weinig origineel en specifiek. Zorgen voor voldoende bedrijventerreinen, stimuleren van het ondernemerschap, verbeteren van de permanente opleiding, exportcoaching voor kleine bedrijven die willen maar nog niet kunnen, netwerkvorming tussen kmo’s en startersbegeleiding zijn overal nuttig. Positief is echter dat er een vrij ruime consensus tot stand gebracht is tussen de “levende krachten” (en stilaan in daden omgezet wordt), met aandacht voor alle deelgebieden. Dat is wel nieuw.

JAN TRUYENS (STREEKMANAGER ZUID-OOST-VLAANDEREN Kan hij (een begin van) een streekreflex doen ontstaan ?

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content