Groeier in dalende markt

Wolfgang Riepl
Wolfgang Riepl redacteur bij Trends

Terwijl diverse kranten en magazines opkijken tegen een dalende verkoop, zag Stora Enso in Langerbrugge de productiecijfers van papier in 2011 klimmen.

Een topspeler, met een toegevoegde waarde van ruim 119 miljoen euro op een omzet van 280 miljoen euro in 2011, of een marge van 42 procent.

Terecht hijst Stora Enso zich vooraan in de lijst van bedrijven met de hoogste toegevoegde waarde in de Oost-Vlaamse provincietop. De onderneming en haar 389 werknemers leverden dus wel degelijk een positieve bijdrage tot de economie. Een van de verklaringen is de topproductie in het boekjaar 2011. Stora Enso is de papierproducent van bijna alle Belgische kranten, behalve De Tijd. Daarnaast levert de onderneming papier voor magazines. De papierlijn voor magazines roteerde naar een record van 142.200 ton. “Dat was nodig, na de crisisjaren 2009 en 2010”, nuanceert algemeen directeur Chris De Hollander. Het papier voor de kranten deed het nog veel beter, met een volume van 391.600 ton. Die stijging van het productievolume, gekoppeld aan een dagelijkse focus op efficiëntie en snelheid, levert de nodige schaalvoordelen via een zo hoog mogelijke benutting van het zeer dure productieapparaat.

Papier is lokaal

Maar er is meer. In 2011 stegen de papierprijzen voor kranten met 25 procent, die voor magazines met 8 procent. Dat kan vreemd lijken in een continu afkalvende papierenmediamarkt. Stora Enso rekent voor de volgende jaren op een blijvende jaarlijkse daling tot 2 procent. Maar dat is buiten de waard gerekend: opnieuw is het de vermaledijde Chinese slokop die de prijzen doet stijgen van de grondstof, met name gerecycleerd papier. Stora Enso verwerkt in Langerbrugge elke dag 1900 ton oud papier tot nieuw materiaal, en de stijging met 20 procent van gerecycleerd papier kon geenszins de eigen stijging van het afgewerkte papier compenseren, moppert de onderneming. Een derde van het gerecycleerde papier in België verdwijnt naar China. Daar gebruikt de ‘fabriek van de wereld’ het voor bijvoorbeeld de verpakking van gsm’s of televisieschermen. Bovendien zorgt die Chinese papierhonger voor sterke prijsschommelingen.

En toch kon Stora Enso langs het kanaal van Gent naar Terneuzen in 2011 een mooie bedrijfswinst neerzetten van 36,3 miljoen euro. Ook de eigen energievoorziening, via een biomassacentrale, leidde mee tot het resultaat. Kranten en magazines worden nog altijd lokaal gedrukt. In een straal van 300 kilometer rond Langerbrugge huizen 80 miljoen lezers. De helft van de productie gaat dan ook naar de buurlanden. In Frankrijk levert Langerbrugge bijvoorbeeld het papier voor de Carrefour-kranten.

De Finse moeder heeft het niet gemakkelijk. Langerbrugge bleef tot nu gespaard, maar productiviteit en kostenefficiëntie blijven de sleutelwoorden voor de Gentenaars. Zolang de papiermachine op volle toeren kan blijven draaien, kunnen de schaaleffecten spelen. Maar winst kan alleen als het prijsverschil tussen oud en nieuw papier groot genoeg blijft.

De onderneming weet alvast hoe ze zelf die markt nog wat kan aanzwengelen. In 2011 kregen alle 450 werknemers als kerstgeschenk een abonnement op een papieren krant, naar keuze.

Wolfgang Riepl

Een derde van het gerecycleerde papier in België verdwijnt naar China.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content