Gimvindus verdwijnt

Luc Huysmans senior writer bij Trends

De overheidsholding Gimvindus wordt opgedoekt. In één beweging worden ook De Lijn en de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij onder een vergrootglas gehouden.

De naam Gimvindus verdwijnt, de overheidsholding zelf blijft bestaan – zij het in afgeslankte vorm. Dat is volgens goed ingelichte bronnen de bedoeling van het kabinet van Vlaams minister van Economie Dirk Van Mechelen ( VLD). Over de plannen moet binnen de Vlaamse regering nog worden overlegd.

Op voorstel van de onderzoekscommissie over het beheer van de scheepskredieten, besliste het Vlaams Parlement Gimvindus op te doeken, en en passant ook andere Vlaamse openbare instellingen zoals de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en De Lijn onder de loep te nemen.

De grote lijnen van de hervorming liggen zo goed als vast. De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en zuster Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM) krijgen een nieuw profiel, al moet juridisch nog worden uitgeklaard wie welke activiteit krijgt toebedeeld.

VPM-PMV krijgt het geld van de verdere privatisering van de GIMV toegeschoven. Daarmee moet het duo drie hoofdactiviteiten ontwikkelen. De belangrijkste is het op poten zetten van PPS-projecten (publiek-private samenwerking), in eerste instantie voor het oplossen van de Antwerpse mobiliteitsproblemen. Daarvoor werd in binnen- en buitenland al een rondvraag gehouden bij geïnteresseerde partners.

Ook moet de tandem de investeringsfunctie van de GIMV overnemen. Ten slotte krijgt ze van Gimvindus het beheer van de staalparticipaties ( Finindus, met een stevige deelname in Sidmar-moeder Arbed) en de textielbelangen van het fonds LB Capital.

Gimvindus zelf zal verder de scheepskredietenportefeuille valoriseren, en de niet in LB Capital opgenomen textielparticipaties beheren. Dochters Werfinvest en Novovil, die nu belast zijn met de reconversie van de vroegere scheepswerven en de voormalige Renault-terreinen, en Cargovil in Vilvoorde worden gefuseerd. De nieuwe onderneming moet, eveneens in een PPS-formule, vervuilde industrieterreinen opkopen, saneren en te gelde maken.

De hervorming zou naar verluidt in de tweede helft van dit jaar in een decreet worden gegoten. In de nieuwe constellatie zal meer dan waarschijnlijk geen plaats meer zijn voor huidig Gimvindus-topman Roger Malevé. De algemeen directeur, met CVP-etiket, werd door huidig VLD-voorzitter Karel De Gucht zwaar aangepakt over het beheer van de scheepskredieten. Gimvindus-voorzitter Gust Vriens, een SP’er, mag nog wel aanspraak maken op een plaats in de nieuwe structuur.

LUC HUYSMANS

Partner Content