GEEN BELASTING, WEL WERK

SCHEEPSBOUWSUBSIDIES.

De Antwerpse consultant Policy Research Corporation voert momenteel een studie uit voor de diensten van Europees commissaris voor Transport Neil Kinnock. De opdracht : alternatieven uitwerken voor de steun aan rederijen als opdrachtgevers voor de bouw van schepen. Gedelegeerd bestuurder Chris Peeters, tevens professor transporteconomie aan het Ruca : “De huidige subsidieregelingen zijn vooral tewerkstellingsmaatregelen om aloude industrieën te redden. Het gevolg is dat lidstaten als Italië het koste wat het wil scheepsbouwers in leven willen houden. Dat gebeurt dan bovenop de 9 %-regeling die de Commissie toelaat, met allerlei verdoken steunmaatregelen. De scheepsbouwers slepen zich voort van order naar order om dan plots conferatur de Boelwerf in een zwart gat te vallen als de kraan wordt dichtgedraaid. Bedrijven worden op die manier kunstmatig in stand gehouden, wat de hele sector aantast.”

Peeters haalt zijn inspiratie bij een eerder uitgewerkte studie voor de Nederlandse overheid, die een beleid wilde uitwerken voor zijn maritieme sector. “Nederland voerde voor 1996 een modern subsidiebeleid ten aanzien van bepaalde onderdelen van de maritieme sector,” stelt hij. “Maar dan verwacht je van de overheid dat zij perfect op de hoogte is van toekomstige tendensen om haar steunbeleid te sturen. De overheid stelt zich, met andere woorden, op als entrepreneur. Dat is een ambitieuze politiek, maar ik vrees dat de overheid die taak niet aankan. De markt is sneller dan de bureaucraten.”

Daarom stelde Policy Research Corporation verleden jaar voor een clusterbeleid met algemene maatregelen te voeren. Dit hield in dat Nederland geen vennootschapsbelasting zou heffen op maritieme bedrijven. Voorts propageerde Policy Research Corporation een erg flexibel sociaal beleid voor bemanningen van schepen onder Nederlandse vlag. “Zo’n politiek vraagt een mentale aanpassing van de overheid,” zegt Peeters. “Maar Nederland besefte dat het slechter af is met het verdwijnen van de maritieme sector, dan met het verlies aan belastingen op activiteiten die blijven. De regering- Kok, die in tegenstelling tot onze politici over een sterk strategisch inzicht beschikt gebaseerd op een breed maatschappelijk draagvlak , stemde dus in met onze voorstellen. Het gevolg : momenteel zijn er 150 schepen in de pipeline om onder Nederlandse vlag te varen.”

Peeters denkt dat deze politiek perfect toepasbaar is in de rest van Europa. “Vandaag concurreren de Europese werven tegen elkaar op kosten van de belastingbetaler,” verdedigt hij. “Als de overheid de geldkraan toedraait, maar tegelijk de fiscale en sociale druk verlaagt, zullen de gezonde bedrijven komen excusez le mot bovendrijven. Dat zal de sector concurrentieel maken tegenover de échte concurrenten in Japan of Zuid-Korea.”

HBR

CHRIS PEETERS (POLICY RESEARCH CORPORATION) Als de overheid de geldkraan toedraait, maar tegelijk de fiscale en sociale druk verlaagt, zullen de gezonde bedrijven komen bovendrijven.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content