Flora fleurt op

De verlieslatende coöperatieve bloemenveiling Flora trok de Rubicon over en werd een nv, mét meerderheidsparticipatie van bloemenproducent en -exporteur Bickel Flowers. Trends sprak met de kersverse voorzitter Gideon Bickel.

Eindelijk vernieuwing in het ietwat archaïsche wereldje van de Vlaamse tuinbouwveilingen : de coöperatieve bloemenveiling Flora in Aalst vormde zichzelf om tot een nv en liet meteen het Israëlische Bickel Flowers toe als meerderheidsaandeelhouder. Bickel, volledig gecontroleerd door zijn voorzitter Gideon Bickel, is één van de grootste bloemenproducenten- en exporteurs van het Midden-Oosten. In die activiteit haalt Bickel een omzet van 10 miljoen dollar. Daarnaast is Bickel actief in de biotechnologie (met onder meer een wereldpatent op de zaadloze tomaat) en treedt ook op als adviseur bij landbouwprojecten in Azië. “Op de beslissende algemene vergadering van Flora was 80 % van de coöperanten aanwezig, allen stemden voor,”, glundert Gideon Bickel, gecharmeerd door het feit dat de bloementelers “na afloop nog uren bleven vieren.”

Bickel Flowers exporteert wereldwijd naar meer dan 50 verschillende landen, waaronder veel West-Europese, zodat Flora zich integreert in een interessant klantenbestand. Daarnaast heeft Bickel een aanvoernetwerk dat reikt tot in Zimbabwe en India. “Wij willen het Flora-assortiment verbreden en aanvullen, vooral in periodes waar de aanvoer van de coöperanten te klein is om de vraag te dekken, zoals in de winter, of op moederdag of Valentijn,” zegt Bickel. Hij belooft dat de Flora-telers in zijn aanvoernetwerk niet zullen worden weggedrumd : “Zij blijven mijn hoogste prioriteit. Ik investeer trouwens een pak geld in Flora. In ruil sloot ik een overeenkomst met de telers : zij leveren aan Flora jaarlijks een hoeveelheid, gelijk aan hun aanvoer van vorig jaar. Over drie jaar wordt dit contract automatisch voor eeuwig verlengd, met mogelijkheid van beëindiging door elk van beide partijen, mits vooropzeg van twee maanden.” Voorts krijgen de telers vier van de negen zitjes in de raad van bestuur van Flora, en acht van de tien plaatsen in de adviesraad.

“De veilingklok blijft,” aldus Bickel, “maar Flora zal ook rechtstreekse leveringen totstandbrengen tussen telers en kopers.” Bij die leveringen factureert de veiling aan de koper. De teler krijgt het verkoopbedrag, maar schuift een commissie door aan Flora.

VERLIEZEN.

Flora gebruikte de wet om de coöperatieve regel “elke aandeelhouder één stem” achter zich te laten. Bij veel coöperatieve tuinbouwveilingen smoort die regel elke vernieuwing, want hij geeft kleine tuinbouwers evenveel gewicht als hun grote collega’s met heel andere commerciële noden, zoals rechtstreekse leveringen aan warenhuizen.

Het advocatenbureau Dieux, Geens en vennoten stelde het draaiboek op. Concreet had iedere bloementeler-coöperant aandelen van elk nominaal 1000 frank (het zogenaamde kapitaal A). Daarnaast bouwde hij bijkomend kapitaal op (kapitaal B) via een afhouding van 0,8 % op de waarde van zijn aanvoer bij de veiling. Zo had de coöperatieve Flora grote telers met een totaal kapitaal van 600.000 frank en kleinere met 1000 frank, die niettemin elk één stem hadden. De operatie zette het kapitaal B van de coöperanten om in stemgerechtigde aandelen van 1000 frank, hetgeen de machtsverhoudingen tussen grote en kleine telers rechttrok. Bij de overschakeling op een nv konden de vennoten uittreden, wat 90 % van hen ook deed. Opdat de nv Flora hen zou kunnen uitbetalen, was een kapitaalverhoging nodig van 21 miljoen frank, waarvoor Bickel zorgde, die met dat geld ook voor 600 m2 nieuwe koelruimtes zal bouwen. Ten slotte krijgen de telers de mogelijkheid om in te schrijven op een minderheidsparticipatie in de nv.

Het overtuigen van de 702 Flora-leden was niet moeilijk. Slechts 300 waren nog actief in het vak, en bovendien leed de coöperatieve Flora zware verliezen waardoor de aandelen waardeloos waren. Desondanks betaalde Bickel de nominale waarde van 1000 frank voor de A-aandelen (bovenop de uitbetaling van hetB-kapitaal).

Cruciaal was ook de belofte van Bickel om binnen de maand de achterstallige betalingen van Flora aan de coöperanten aan te zuiveren, waarvoor 30 à 40 miljoen frank nodig zal zijn. Door zijn financiële moeilijkheden zag Flora zich verplicht zijn betalingstermijnen aan de coöperanten te rekken tot vijf à zes weken. Bickel verbond zich tot een termijn van vijftien dagen of minder, waarvoor hij de nodige werkingsmiddelen voorziet. Niet onbelangrijk : de gigantische Nederlandse bloemenveiling in Aalsmeer hanteert ook vijftien dagen. Dat, samen met de achterstallen, dreef veel telers naar Aalsmeer. Het zijn deze verloren zonen die Flora opnieuw wil binnenhalen. Ten slotte beloofde Bickel om binnen het jaar te investeren in de nieuwe activiteiten, zoals de rechtstreekse leveringen. Al die beloften zullen een bijkomende 50 à 60 miljoen vergen, in de vorm van een lening van Bickel aan Flora of een nieuwe kapitaalverhoging, dat staat nog niet vast. Aalst gaf het voorbeeld, zullen de andere tuinbouwveilingen volgen ?

JVG

GIDEON BICKEL (BICKEL FLOWERS) Maakt bloemenveiling Flora klaar voor de eengemaakte Europese markt.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content