Elke dag een aha-erlebnis en we komen er wel”

Volgens Jef Colruyt wordt het voor onze kinderen en kleinkinderen steeds moeilijker om een eigen levenspad uit te stippelen. De uitgebreide waaier aan keuzes brengt veel meer angsten en onzekerheden mee. Onze scholen moeten daarom meer aandacht schenken aan opleidingen in persoonlijke groei.

Van onze ouders mochten we elk onze eigen weg kiezen, volgens onze capaciteiten en interesses. Het heeft er dan ook lange tijd naar uit gezien dat ik niet in de voetsporen van vader Jo zou treden. Ik was zeker niet zijn gedoodverfde opvolger. Zo heb ik na mijn studies nog twee jaar als vertegenwoordiger gewerkt, waarna ik bij Colruyt ging solliciteren. Natuurlijk is er indirect wel een belangrijke invloed geweest die uiteindelijk de interesse voor het familiebedrijf heeft opgewekt. Mijn vader had niet zoveel keuze. Als oudste kind werd van hem verwacht dat hij in de voedingsgroothandel van grootvader Franz en zijn broer ging werken. Moeder Rita was het vierde van vijf kinderen van Robert De Man, die meteen na de Tweede Wereldoorlog minister van Wederopbouw en jarenlang burgemeester van Roeselare was.

De keuze om eerst als vertegenwoordiger in Duitsland aan de slag te gaan, was één van de sleutelmomenten in mijn carrière. Met nul komma nul ervaring in het water springen en al doende leren zwemmen. Ook vandaag is dat nog dikwijls de realiteit. In die periode heb ik ook heel wat bijgeleerd op het vlak van zelfstandigheid en menselijk relationeel inzicht. Het functioneren van de mens boeit me al veel langer. Het dateert al van mijn tijd bij de jeugdbeweging. Sindsdien volg ik geregeld trainingen in persoonlijke groei, zoals Gestalt, bio-energetica en groepsdynamica. Allemaal zaken waar de scholen te weinig aandacht aan besteden en die nochtans in het latere leven, zowel op het werk als thuis, zo belangrijk zijn. Het leren kennen, begrijpen en appreciëren van je eigen structuren, vaardigheden en limieten, en daardoor ook die van anderen, is essentieel om een groeiende bijdrage te kunnen leveren in onder andere de werkomgeving. Elke dag een aha-erlebnis en we komen er wel…

Iedereen doorloopt een traject van belevenissen en ervaringen om zijn persoonlijkheid te vormen. De omstandigheden waarin dat gebeurt, zijn vandaag anders dan vroeger, maar uiteindelijk doet dat er niet zoveel toe. De weg naar het oorspronkelijke zelf is van alle tijden. Het verschil is dat er voor de meeste jongeren, in het Westen dan toch, nog veel meer keuzes beschikbaar zijn om hun eigen levenspad te bewandelen. Maar dit brengt veel meer onzekerheden en angsten mee. Het stabiele referentiekader van het plekje onder de kerktoren is er niet of nauwelijks meer. Sommigen vallen daarom terug op het ik, ik en nog eens ik. Anderen zoeken het in de peergroup, nog anderen willen dat de maatschappij via wetten en regels een zekere graad van veiligheid biedt. Ten slotte zijn er ook nog mensen die kiezen voor hardcore-religie.

De werkomgeving van de volgende generaties zal nog internationaler zijn. Onze kinderen en kleinkinderen zullen moeten leven en werken waar er werk is. Taal- en cultuurkennis zijn daarbij primordiaal. In de oceaan van informatie zal het voor iedereen steeds belangrijker worden om de juiste informatie en kennis voor de zich aandienende situatie snel terug te vinden en te structureren. Ook hierbij zijn sociale vaardigheden en zelfkennis voor het opbouwen van informatienetwerken doorslaggevend. Van vaste stof evolueren we in de volgende decennia naar vloeibare stof, zowel sociaal, economisch als maatschappelijk.

De firma Colruyt evolueert net zoals een rivier die de weg van de minste weerstand zoekt om tot aan de zee te geraken. Stap voor stap proberen we alle inefficiënties uit de processen te verwijderen. De spelers met de efficiëntste interne en externe processen hebben de beste kaarten om te overleven in de distributiesector. Het hebben van een duidelijke eigenheid is daarbij primordiaal. Dit maakt dat de klant kan kiezen voor jou als het hem past, in de situatie dat het hem past. Dit opent nog meer plaats voor niches, zowel grote als kleine. De uitdaging bestaat erin om die evolutie te realiseren met voldoende vloeibare organisaties. Maar dit is algemeen geldig, ook voor de politieke structuren. Het blijft dus boeiend.”

D.V.T.

“Het stabiele referentiekader van het plekje onder de kerktoren is er niet of nauwelijks meer.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content