Eigenaars in de kosten

Voor de eerste maal werden de jaarlijkse kosten van gebouwen onder de loep genomen. De analyse levert enkele verrassende conclusies op.

Vandaag, donderdag 16 oktober, viert de Syndicale Kamer van Beroepsbeheerders van Goederen ( SKB) haar dertigste verjaardag met een (Franstalig) seminarie over het beheer van gebouwen. Op het menu onder meer een uiteenzetting van Pascal Hendrickx, voorzitter van het Observatoire Belge des Charges des Immeubles ( OBCI). Hij stelt interessante cijfers voor over de verdeling van de verschillende kosten die aan een gebouw zijn verbonden : administratieve kosten (taksen, conciërge, boekhouding en beheerskosten), nutskosten, onderhouds- en schoonmaakkosten enzovoort. Het OBCI maakte statistieken op voor kantoren, commerciële centra en wooneenheden. De cijfers geven een overzicht van de kosten die een onroerend goed jaarlijks meebrengt. Immo Trends kon de cijfers inkijken.

KANTOREN EN APPARTEMENTEN.

Volgens het OBCI kost een gemiddeld kantoorgebouw jaarlijks 1465 frank per m2. De administratieve kosten nemen daarvan het leeuwendeel voor hun rekening : 44 %. Op de tweede plaats komen de kosten voor elektriciteit, water en gas (18 %), gevolgd door het groot onderhoud (16 %), schoonmaakkosten (9 %), herstellingskosten (8 %), beveiliging (3 %) en technische diensten (2 %).

Voor de kosten van appartementen baseerde het OBCI zich op de gegevens van 79 Brusselse complexen, goed voor 2952 wooneenheden. Het merendeel van deze gebouwen is ouder dan 20 jaar. Eerste vaststelling : een wooneenheid brengt jaarlijks 71.716 frank kosten mee. Verwarming en water vormen de belangrijkste kosten (34 %), gevolgd door grote onderhoudskosten (19 %), gemeenschappelijke en conciërgekosten (18 %), administratieve en beheerskosten (11 %), onderhoudskosten (9 %), liften (6 %) en privé-kosten (3 %).

LIGGING.

Opmerkelijk is dat deze kosten afhankelijk zijn van de ligging van het gebouw. Zo blijkt Elsene veruit de duurste gemeente te zijn. Een wooneenheid kost er jaarlijks gemiddeld 112.893 frank. Ukkel volgt in de reeks duurste gemeenten. De goedkoopste gemeenten zijn Jette, Koekelberg, Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem (55.387 frank/wooneenheid/jaar).

Andere opmerkelijke gegevens ? Primo : Het al dan niet hebben van een conciërge heeft aanzienlijke gevolgen voor het kostenplaatje. De kosten stijgen met 30 %. Secundo : Gebouwen die jonger zijn dan 10 jaar kosten jaarlijks 25 % minder dan oudere appartementen.

Om de eigenaars de kans te geven de kostenelementen van hun gebouwen te vergelijken met die van gelijkaardige onroerende goederen, werkte het OBCI in samenwerking met het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars en het Beroepsinstituut van Boekhouders een genormaliseerd rekeningstelsel uit. Alle kosten verbonden aan een onroerend goed krijgen er een code mee.

E.H.

Een gedetailleerde kostenanalyse is te verkrijgen bij OBCI, tel. (02)346.79.62.

KOSTPRIJS VAN EEN GEBOUW Water vormt, samen met verwarming, het grootste kostenelement.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content