Een vergeefse kapitaalverhoging?

Option heeft uiteindelijk gekozen voor een kapitaalverhoging om de 20 miljoen op te halen waarmee het hoopt zijn voortbestaan te verzekeren. De operatie krijgt de steun van Gimv.

De kapitaalverhoging maakt het voor aandeelhouders mogelijk om op 9 december per aandeel dat ze in bezit hebben in te schrijven op een nieuw aandeel voor de prijs van 0,49 EUR. Het aantal aandelen in omloop zal na de operatie dus verdubbelen. Jan Callewaert, chief executive officer met een belang van 17,34 % in het bedrijf, heeft zich geëngageerd om al zijn rechten uit te oefenen en maximaal in te tekenen op de kapitaalverhoging, wat neerkomt op een bedrag van 3,5 miljoen EUR. Verder wordt de operatie ook ondersteund door Gimv en LRM, die zich ertoe verbonden hebben om elk 2,5 miljoen EUR in te leggen. Voor Gimv is dat overigens maar een zeer kleine investering ten opzichte van zijn netto-actief van 1 miljard EUR en zijn kaspositie van 250 miljoen EUR.

Bovendien is er een aantal voorwaarden verbonden aan de bijdrage van de twee investeringsmaatschappijen: zo zullen ze pas intekenen na afloop van de inschrijvingsperiode voor aandeelhouders met voorkeurrechten en na de plaatsing van scrips (niet-uitgeoefende voorkeurrechten) bij institutionele beleggers. Ook moet er al ten minste 6 miljoen EUR zijn opgehaald. Die laatste voorwaarde zal heel waarschijnlijk zonder problemen vervuld worden, gezien de hoge korting (ruim 50 % ten opzichte van de slotkoers van donderdag 10 december) en de bijdrage van Jan Callewaert.

Op het moment van schrijven beschikten we nog niet over gegevens met betrekking tot de deelname van de aandeelhouders aan de kapitaalverhoging noch over de plaatsing van scrips. We kunnen er echter van uitgaan dat de hoge korting de beleggers zal kunnen bekoren. Als Option een beroep zou moeten doen op de waarborgen van Gimv en LRM, zou dat een zware klap zijn en het bewijs van een groot wantrouwen tegenover het bedrijf.

Ongunstige markt

De 20 miljoen EUR die Option hoopt op te halen, zou het bedrijf in staat moeten stellen om zijn toekomst op middellange termijn veilig te stellen en zijn reorganisatie te financieren. Die reorganisatie is noodzakelijk wil het bedrijf zich aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid binnen de sector van de draadloze communicatietechnologieën. Die is op enkele jaren tijd immers geëvolueerd van een nichemarkt met beperkte volumes en royale marges naar een massamarkt.

Het Leuvense bedrijf is van plan om een herstructureringsplan uit te werken waarmee het tot 20 miljoen EUR per jaar kostenbesparingen kan realiseren. Wij twijfelen er echter aan of dat zal volstaan, gezien het nettoverlies van 25,8 miljoen EUR, dat werd geboekt in de eerste negen maanden van 2009.

Bovendien blijft de markt ongunstig evolueren voor de groep. De verkoopprijs zal wellicht blijven dalen als gevolg van de concurrentie van Aziatische bedrijven en de groei van het aandeel geïntegreerde modules (in computers) in de verkoop. Gezien de concentratie van de computersector riskeren de producenten van draadloze communicatieapparatuur in een zwakke positie terecht te komen ten opzichte van HP, Dell, Acer, Lenovo, enzovoort.

Verkopen

De (sterk verwaterende) kapitaalverhoging verzekert dus weliswaar de toekomst op middellange termijn voor Option, maar wij twijfelen eraan of ze vol-doende zoden aan de dijk zal zetten.

Wij gebruiken daarom opnieuw onze waarderingsmethode van juni (zie Cash nr. 26), namelijk de nettokaspositie vermeerderd met 0,1 keer de omzet. Zo verkrijgen we een globale waardering van 48,5 miljoen EUR (nettokaspositie van 13,3 miljoen EUR op 30 september + 20,2 miljoen EUR fondsen voorzien voor de kapitaalverhoging + 0,1 keer de omzet van 150 miljoen EUR verwacht voor 2009). Per aandeel komt dat neer op 0,59 EUR. Wij handhaven dus ons verkoopadvies van juni (dat we al hadden bevestigd in november, zie Cash nr. 45), inclusief voor eventuele nieuwe aandelen die u hebt verkregen door uitoefening van uw inschrijvingsrechten. (c)

Door Cédric Boitte

De (sterk verwaterende) kapitaalverhoging verzekert weliswaar de toekomst op middellange termijn voor Option, maar wij twijfelen eraan of ze voldoende zoden aan de dijk zal zetten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content