Een kwetsbare banksector

De banken van de rijke monarchieën in de Golfregio zullen in 2010 opnieuw een moeilijk jaar kennen. Ze zullen immers verdere afschrijvingen moeten doen op slechte kredieten en dat zal hun prestaties drukken, aldus het ratingbureau Standard and Poor’s in een nota gewijd aan de banken uit de Golfregio.

“De financiële crisis en de zwakke wereldeconomie hebben de banken uit de Golf onder druk gezet en in de voorbije 18 maanden hebben hun ratings eronder geleden”, aldus S&P. “De ratingverlagingen weerspiegelen de gevolgen van de ongunstige economische omstandigheden op de winsten en op de kwaliteit van de activa, met name voor de banken uit Koeweit en Dubai”, schrijft het bureau. De banken uit Saudi-Arabië en Qatar hebben over het algemeen de beste prestaties neergezet binnen de Gulf Cooperation Council (GCC), dat ook Bahrein, Oman, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten omvat. Standard and Poor’s, dat zegt gematigd optimistisch te zijn over de evolutie van de wereldeconomie, sluit op korte termijn geen ratingverlagingen uit voor die banken. “Een gedaald omzetvolume, een verslechtering van de kwaliteit van de activa, de behoefte aan meer eigen vermogen en de druk op de liquiditeiten zijn stuk voor stuk factoren die een nadelige impact hebben op de banken uit de Golfregio, zij het in verschillende mate”, vervolgt het bureau.

De meeste banken uit de Golfregio zijn blootgesteld aan de moeilijkheden van de Saudische groepen Saad en Al-Gossaibi, aan die van de investeringssector in Koeweit en aan de schuld van Dubai. Vandaar de nood aan een versterking van het eigen vermogen.

Nuancering

Toch willen we die wat pessimistisch klinkende woorden van het financiële ratingbureau S&P enigszins nuanceren. In een rapport heeft Kuwait Financial Centre (Markaz) vorige maand aangegeven dat de banken uit de Golfregio hun eigen vermogen in 2009 met 9,4 miljard dollar verhoogd hadden, hetzij 40 % meer dan in 2008. De banken uit het Midden-Oosten waren dus verre van blind voor de situatie en hebben initiatief genomen.

Ook Morgan Stanley is minder pessimistisch dan S&P over de banken uit het Midden-Oosten. Enerzijds zijn de bankdeposito’s opnieuw aan het stijgen. Die waren namelijk sterk teruggevallen als gevolg van de vertrouwenscrisis die was ontstaan na de bekentenissen van het grootste conglomeraat van Dubai over zijn zwakke financiële positie. Anderzijds hebben de banken hun provisies opgetrokken (tot 4,5 % van de toegekende leningen) om het hoofd te kunnen bieden aan eventuele wanbetalingen op kredieten. Ze hebben dus alle nodige maatregelen genomen om de ergste scenario’s de baas te kunnen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content