EEN INSPIRERENDE HOOFDSTAD

Met een zestigtal gebouwen die samen goed zijn voor een oppervlakte van ongeveer één miljoen vierkante meter, blijft de Commissie de grootste Europese instelling in Brussel. Na de top van Edinburgh werd in 1997 een belangrijk protocol toegevoegd aan de verdragen, waarin werd vastgelegd dat Brussel de centrale zetel zou worden van de Commissie. Door deze beslissing kan de Commissie haar inplanting in Brussel op de lange termijn gaan plannen. Dit heeft geleid tot een vestigingstrategie die steunt op drie pijlers.

Hergroepering. Dat houdt in dat een Directoraat-Generaal (DG) of dienst wordt ondergebracht in één enkel gebouw.

Rationalisering. Daarbij worden meerdere kleine gebouwen vervangen door enkele grotere, wat zowel de doeltreffendheid op menselijk als op technisch vlak ten goede komt.

Renovatie van het patrimonium.

“Samen met de dynamiek van de Commissie leidt deze reorganisatie tot een soort sneeuwbaleffect, met name een voortdurende doorstroming van het personeel van het ene gebouw naar het andere. Dit kan in drukke periodes zelfs gaan tot 8000 verhuizingen per jaar,” zegt Sipke Brouwer, directeur van het DG Vestigingbeleid en Beheer.

Daarnaast kiest de Commissie ervoor haar belangrijkste gebouwen progressief aan te kopen door middel van erfpacht. “Het doel is 70% te verwerven van de gebouwen, met inbegrip van het Berlaymont-gebouw,” voegt Sipke Brouwer er nog aan toe. “We zullen deze manier van werken blijven hanteren zolang kopen economisch gezien interessanter blijft dan huren. De overige 30% wordt gehuurd om een zekere flexibiliteit te behouden met het oog op de toekomstige noden.”

De gevolgen van de uitbreiding lijken ook onder controle te zijn. De Commissie verwacht dat haar personeelsbestand vanaf 2004 over een periode van tien jaar zal gaan toenemen met 2400 personen. In deze toenemende behoefte kan worden voorzien door het Berlaymont-gebouw opnieuw in te schakelen samen met de gebouwen die momenteel leegstaan ten gevolge van de centralisatie van de diensten Buitenlandse Betrekkingen en Ontwikkeling. Wat het Berlaymont-gebouw betreft zijn er nog geen concrete beslissingen genomen maar het ziet ernaar uit dat alle diensten die ressorteren onder de voorzitter van de Commissie er zullen worden ondergebracht. “Door de achterstand die de renovatie van het gebouw heeft opgelopen, is onze vestigingsstrategie voor een groot stuk lamgelegd,” gaat Brouwer verder.

In navolging van haar buren begint ook de Commissie te pleiten voor een kwaliteitsvolle omgeving gebaseerd op een vermenging van functies en een creatie van groengebieden. “We willen de belangen van de Europese ambtenaren niet loskoppelen van die van de andere ondernemingen uit de wijk,” stelt Eric Mamer, woordvoerder van ondervoorzitter Neil Kinnock. “Een gettoïsatie van de wijk maar ook van de Europese ambtenaren moeten we absoluut zien te vermijden.”

“We zijn gevestigd in deze wijk en zijn dan ook ten dele verantwoordelijk,” verklaart Paul Glynn, afdelingshoofd binnen het DG Vestigingbeleid en Beheer. “Het budget van de Commissie laat geen directe interventie in de stedelijke infrastructuur toe, maar er zijn wel enkele alternatieven denkbaar, zoals het financieren van studies of het uitschrijven van wedstrijden. Als eigenaar staan we ook in voor het onderhoud van onze gebouwen. Tot slot trachten we met de keuze van onze vestigingen in de wijk toe te werken naar een zeker evenwicht. In dat opzicht zijn we trouwens niet gekant tegen een inplanting van gebouwen in andere wijken binnen het Gewest. We moeten er echter wel op letten dat we dan via het openbaar vervoer een efficiënte communicatie tot stand kunnen brengen tussen de verschillende centra. Deze hypothese is niet denkbaar zonder eerst grondig te hebben nagedacht over mobiliteit.” Een aspect dat de Commissie sterk steunt door middel van verschillende projecten (financiering van twee buslijnen, business pass, acties met het bedrijf Provélo) maar ook door voor te stellen om parkingplaatsen van ambtenaren niet langer te betalen en hen in de plaats gratis openbaar vervoer aan te bieden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content