Een businessplan in 60 vragen

Een goed onderbouwd businessplan is niet alleen nodig om uw ondernemingsproject financieel en commercieel op punt te stellen, maar ook om geld los te weken bij bankiers en investeerders. Dat leren ook de zes kandidaten van ‘Starter!’, een RTBF-programma dat vanavond, 5 april, aan zijn tweede aflevering toe is.

Om een onderneming uit de grond te stampen, hebt u geld nodig. En om geld te bemachtigen, moet u bankiers of investeerders een geloofwaardig businessplan voorleggen. Niet zomaar een compilatie van cijfers, maar een weergave van uw denkwerk, het bewijs dat u zich terdege hebt voorbereid en dat u uit het juiste hout gesneden bent om de uitdaging aan te gaan. Bij het opstellen van een ondernemingsplan moet u zich dan ook de juiste vragen stellen. Op welke markt wilt u zich begeven? Waaruit bestaat uw aanbod precies? In welke concurrentie-omgeving komt u terecht? Welke middelen zijn nodig om uw doel te bereiken? Onze checklist, samengesteld met experts van KPMG, helpt u uw project te beoordelen.

Uw markt

1. Hoe groot is uw markt? Is hij lokaal, nationaal, mondiaal?

2. Hoeveel klanten hoopt u te bereiken?

3. Heerst er schaarste of overaanbod op die markt?

4. Kunnen er op korte termijn nieuwe spelers opduiken?

5. Bent u actief in een business-to-business- of in een business-to-consumermarkt?

6. Sluit uw aanbod aan bij de verwachtingen van de markt?

7. Wat zijn de aankoopcriteria van uw klanten? Zijn ze loyaal en gebonden aan een merk?

8. Wat zijn de klantenvoordelen van uw product of dienst?

9. Gaat u frontaal of zijdelings de concurrentie aan met een bestaand aanbod?

10. Kunt u zich goed van de concurrentie onderscheiden en een nichepositie vinden?

11. Hoeveel jaar sectorervaring is nodig om bij uw klanten geloofwaardig over te komen?

12. Wie zijn uw concurrenten?

13. Levert uw knowhow u een reëel voordeel op?

14. Waar in de keten wordt de toegevoegde waarde gecreëerd?

15. Wat is het gewicht van de diverse spelers (klanten, leveranciers, onderaannemers, regelgevende instanties…)?

16. Hoe evolueren de prijzen?

17. Kunnen gewijzigde regels en normen de opstart en de uitoefening van uw activiteit complexer en duurder maken?

18. Wie zijn uw leveranciers? Zijn ze talrijk? Geconcentreerd?

19. Is het makkelijk om van leverancier te veranderen?

20. Kunnen ze de kwaliteit en de kostprijs van uw aanbod beïnvloeden?

Klaar voor de tweede stap?

JA

Uw knowhow en uw originele aanbod, dat bovendien aansluit bij de (nieuwe) verwachtingen van de klant, moeten u toelaten om lokaal of nationaal snel voet aan de grond te krijgen. Ook al hebt u niet alle parameters onder controle, ga ervoor!

NEEN

Het succes van anderen maakt u enthousiast en u wilt in hun voetsporen treden. Toch is het niet verstandig om u op een markt te begeven waar de concurrentiestrijd hevig woedt, het aanbod heel uitgebreid is en de prijzen in een neerwaartse spiraal zitten. U hebt veel te verliezen en weinig te winnen.

Uw profiel en uw omgeving

21. Hebt u al eerder een bedrijf of een profit center geleid?

22. Hebt u een managementopleiding genoten?

23. Kunt u terugvallen op familie om uw project te realiseren? Hebt u de steun van uw partner?

24. Hoeveel bruikbare contacten staan er in uw professionele en persoonlijke adresboekje?

25. Kent u iemand met wie u de vooruitgang van uw project af en toe kunt bespreken?

26. Hebt u contact met een vereniging van startende ondernemers en adviseurs?

27. Bent u bereid om financieel een stap achteruit te zetten?

28. Wat zijn uw financiële noden in de komende jaren (leningen, schoolgaande kinderen…)?

Klaar voor de derde stap?

JA

U hebt opleidingen gevolgd over het oprichten van een eigen zaak. U kunt snel knopen doorhakken, een koers uitstippelen en eraan vasthouden. U bent bereid om hard te werken en (in de beginfase) minder te verdienen. U hebt een tweede bron van inkomsten om uw gezin te onderhouden (loon van uw partner, vermogensinkomen), dus: ga ervoor!

NEEN

U bent bang om niet rond te komen en u hebt nog nooit een team geleid. U wilt vrij zijn in het weekend en met vakantie gaan. Blijf in loondienst werken! Om uw eigen baas te worden, moet u nu eenmaal risico’s nemen.

Uw team

29. Kunt u rekenen op een hecht en ervaren team van mensen die elkaar goed aanvullen?

30. Beschikken ze over de kerncompetenties om uw project te doen slagen?

31. Indien niet, kunt u rekenen op externe partners?

32. Zijn uw doelstellingen voor iedereen duidelijk? Staat iedereen erachter?

33. Hebt u maatregelen getroffen om uw belangrijkste medewerkers aan u te binden?

Klaar voor de vierde stap?

JA

U hebt een gemotiveerd en competent team dat de stap wil wagen, een entourage die de risico’s – ook de financiële – aanvaardt. U beschikt over de nodige knowhow (technici, verkopers, managers) om van start te gaan. Dat team verleent uw project geloofwaardigheid. Ga ervoor!

NEEN

U staat alleen met uw idee. U hebt de nodige complementaire vaardigheden nog niet gevonden. Wees voorzichtig. Als uw omgeving niet in uw project gelooft, is het misschien nog niet rijp voor de markt.

Uw marketing- en verkoopstrategie

34. Weet u tot welk type klanten u zich gaat richten?

35. Is uw markt gesegmenteerd?

36. Hebt u uw prioritaire doelgroepen afgebakend?

37. Krijgt u te maken met een netwerk van actieve sterkhouders?

38. Welke commerciële middelen moet u inzetten om uw omzetdoelstellingen te bereiken?

39. Ligt uw verkoopproces vast?

40. Hoe gaat u uw verkoopteam organiseren?

41. Hebt u een prognose- en reporteringsysteem voorzien?

42. Hebt u een marketingfunctie nodig?

43. Hebt u uw communicatiebudget berekend?

44. Over welke communicatie-instrumenten beschikt u?

Klaar voor de vijfde stap?

JA

U kent het profiel van uw klanten. U weet hoeveel commerciële medewerkers u nodig hebt en welk statuut ze krijgen. U hebt uw communicatiebudget berekend, uw doelgroepen afgebakend en beslist welke middelen u gaat inzetten. U hebt begrepen dat verkopen het sleutelconcept is voor het succes van uw onderneming. Ga ervoor!

NEEN

U bent een briljant technicus, een IT-wonder of een kei in biotechnologie. Maar u hebt geen idee hoe u uw project moet commercialiseren, u weet zelfs niet of het verkoopbaar is. Haak af of zoek een vennoot die uw project commercieel op de rails kan zetten.

Uw knowhow

45. Kan uw technologische knowhow juridisch beschermd worden?

46. Kan uw oplossing uitgroeien tot een standaard in de markt?

47. Zult u andere technologische spelers moeten overtuigen?

48. Riskeert uw innovatie snel voorbijgestreefd te raken?

49. Hebt u uw R&D-behoeften becijferd?

50. Zal uw productieapparaat in het begin voldoende uitgebalanceerd zijn?

51. Kunt u kiezen tussen interne productie en onderaanneming?

Klaar voor de zesde stap?

JA

U hebt patenten aangevraagd om uw uitvinding te beschermen. Uw innovatiekracht en het feit dat u technologische partners kunt vinden versterken de operationele dimensie van uw project. Ga ervoor!

NEEN

Uw uitvinding kan gemakkelijk gekopieerd en verbeterd worden. Laat vallen! U zult nooit een bankier bereid vinden om u in dit mijnenveld te volgen.

Uw financiële middelen

52. Hoeveel geld hebt u in totaal nodig?

53. Hoe is de spreiding tussen eigen vermogen en geleend geld?

54. Is uw business een cashgenerator of een cashvreter?

55. Hoeveel liquide middelen zult u het eerste jaar nodig hebben?

56. Wat is de betalingstermijn voor klanten? Kunt u betalingstermijnen afspreken met uw leveranciers?

57. Na hoeveel maanden zal uw kasstroom bij herhaling positief zijn?

58. Hoe hoog schat u uw totale financieringsbehoefte voor u break-even zult draaien?

59. Wanneer denkt u de rentabiliteitsdrempel te bereiken?

60. Volstaat het als u pas over drie tot vijf jaar rendabel kunt zijn?

Klaar voor de laatste stap?

JA

Uw business vergt geen grote startinvestering en zal meteen cash genereren met een verzekerde omzet. U hebt eigen middelen voor uw kapitaal en uw lopende rekening. Na de opstart van uw bedrijf vindt u aanvullende financieringen. Ga ervoor!

NEEN

U verwacht pas na maanden de eerste inkomsten, maar het ontbreekt u aan voldoende eigen middelen om het bedrijf op te richten en tot die tijd uw kasbehoeften te financieren. Denk erom dat u moeilijk aan het ontbrekende geld zult komen!

Een handige tool die u helpt bij het opstellen van een businessplan vindt u op www.ing.be/starter.

L’ENTREPRISE

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content