Duurzame oplossing

Kernenergie is onmisbaar om aan de toenemende energievraag vanuit de Verenigde Staten te voldoen. Bovendien is het de aangewezen energievorm in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Kernenergie is een relatief goedkope en CO2-vrije energiebron, die een brug kan vormen naar andere hernieuwbare energievormen zoals zonne- en windenergie. Wereldwijd wint kernenergie aan populariteit en ook de Amerikaanse president Barack Obama gelooft dat kernenergie belangrijk kan worden in de strijd tegen de klimaatverandering. De president kende dan ook recent een lening van 8,3 miljard dollar toe voor de bouw van de eerste nieuwe kerncentrale in 30 jaar tijd in de Verenigde Staten. Kernenergie is volgens hem nog altijd de belangrijkste energievorm in de strijd tegen de CO2-uitstoot (zie tabel). Hij maakt er dan ook met plezier de nodige fondsen voor vrij. Wereldwijd staan er immers 142 nieuwe kerncentrales op stapel. Er zijn er bovendien 53 onder constructie. We onderzoeken de fundamentele voor- en nadelen van kernenergie.

Bevolkingsgroei en klimaat

De wereldbevolking kan tegen 2050 de grens van 9 miljard mensen overschrijden. Dat zorgt voor een enorme bijkomende vraag naar energie. De energieconsumptie is al enkele decennia fors aan het toenemen. Het International Energy Agency verwacht dat tegen 2030 die consumptie wereldwijd zal verdubbelen. Dat maakt dat er de komende jaren liefst 4700 GW nieuwe energiecapaciteit moet worden gecreëerd. Om het aandeel van kernenergie in die bijkomende capaciteit te berekenen, hanteert de World Nuclear Association drie scenario’s. In de Nuclear Century Outlook kan u zien dat zelfs de ondergrens van het scenario uitgaat van een vervijfvoudiging van de capaciteit afkomstig uit kernenergie (zie grafiek). De start van de analyse begint bij een huidige capaciteit kernenergie van 367 GW. Die drie scenario’s voorzien bovendien de noodzaak aan 200 tot 400 nieuwe kernreactoren wereldwijd. Daarvan zullen sommige oude centrales vervangen worden en andere voor bijkomende capaciteit zorgen.

Economische competitiviteit

De World Nuclear Association verdedigt de competitiviteit van kernenergie in de 21ste eeuw aan de hand van een aantal factoren, waaronder de lagere constructiekosten, financieringen, operationele kosten en afvalmanagement en buitenwerkingstelling. Tabel 1 illustreert de toegenomen economische competitiviteit van kernenergie als alternatieve energiebron.

De prijs van energie blijft een belangrijk aspect voor veel landen in het verminderen van hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Zo blijft de stabiliteit van de kosten van kernenergie een sterk argument dat pleit voor kernenergie op langere termijn.

Constructiekosten zijn natuurlijk ook van belang. De constructiekosten van kerncentrales waren in de jaren tachtig en negentig van vorige eeuw heel hoog in vergelijking met wat de kernenergie-industrie nu verwacht. Zo wordt verwacht dat de kost voor twee units op een domein schommelen tussen 1000 en 1500 dollar per kW, terwijl de Energy Information Administration in 2004 nog uitging van 2083 dollar per kW.

Kosten geassocieerd met het klimaat hebben ook een impact op de economische competitiviteit van de verschillende energiebronnen. De nood aan een schoner milieu speelt bovendien in het voordeel van kernenergie.

Conclusie

Kernenergie heeft net als alle andere bestaande energievormen voor- en nadelen. Het is naar onze mening niet echt dé oplossing. Om aan onze toekomstige energieconsumptie te kunnen voldoen zonder het milieu te zwaar aan te tasten, moeten we een beroep doen op verschillende energievormen. Kernenergie is daar natuurlijk één van. De controverse die rond de energievorm leeft, keert stilaan weer. De bestaande energievormen zijn complementair. We kunnen ons geen energiewereld voorstellen zonder oliecentrale, zonne- en windenergie, maar ook niet zonder kernenergie. (C)

Door Ken Van Weyenberg

We kunnen ons geen energiewereld voorstellen zonder oliecentrale, zonne- en windenergie, maar ook niet zonder kernenergie.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content