DUURZAME GEMEENTE

Gratis openbaar vervoer symoliseert het innoverend milieubeleid van Hasselt, dat economisch niets kost, maar integendeel juist geld én groen oplevert.

Vorige week stelde de stad Hasselt haar Agenda 21 voor (genoemd naar het actieplan van de Verenigde Naties, opgesteld ter gelegenheid van de milieutop in Rio De Janeiro vijf jaar geleden). Hiermee wordt de Limburgse hoofdstad de eerste duurzame gemeente in Vlaanderen met als uitschieter : gratis openbaar vervoer !

Samen met de Bond Beter Leefmilieu (BBL) werkte het stadsbestuur een concreet actieplan uit onder de slagzin “Hasselt evolueert steeds”, waarbij STEEDS staat voor Stilaan Tot Een Ecologische Duurzame Samenleving. De stuurgroep Lokale Agenda 21 selecteerde een zestal projecten : de bevordering van wonen boven winkels, een campagne over afvalpreventie voor drankverpakkingen in scholen, een infobrochure rond duurzaam bouwen, een intern milieuzorgsysteem, fruitkorven met biologisch geteelde vruchten in het Virga-Jesse-ziekenhuis en “met belgerinkel naar de winkel” (ter beloning krijgen klanten, die zich met de fiets naar de middenstand verplaatsen, een stempel op een speciale spaarkaart). De stad hoopt alles in een tijdspanne van anderhalf jaar te realiseren. Hiervoor is een “duurzaamheidsambtenaar” aangesteld.

Met de ondertekening van het klimaatverbond een overeenkomst met de Amazone-indianen, die hun regenwoud wensen te behouden verbindt het stadsbestuur zich tot de vermindering van de CO2-uitstoot door de verkeersstroom te verbeteren, het energiegebruik te verminderen, het tropisch hardhout te bannen en minder afval te produceren. Burgemeester Steve Stevaert ( SP) : “Vanaf 1 juli hoef je voor de bussen van De Lijn in Groot-Hasselt (inclusief de universiteit van Diepenbeek) niet te betalen. Op de streeklijnen verbindingen met andere steden zal de verplaatsing op het grondgebied van de stad gratis zijn voor alle inwoners en kinderen jonger dan 12 jaar.”

Dit baanbrekend project, dat eind ’98 geëvalueerd zal worden, past perfect in het duurzaam beleid van Hasselt. Stevaert : “Steden zijn geen plaatsen van kommer en kwel. Het is toch al te gek onze schaarse bossen nog verder op te offeren voor nieuwe verkavelingen op het platteland waardoor indirect de verkeerscongestie toeneemt terwijl wij over de geschikte infrastructuur beschikken. Bovendien kosten milieumaatregelen niets, maar leveren ze juist geld én groen op. Zo wordt het gratis openbaar vervoer in Hasselt wij halen slechts 12 % van de jaarlijkse kostprijs (24 van de 200 miljoen frank) volledig gefinancierd door het schrappen van de Derde Ring rond Hasselt. Met het nieuwe stadsnet hopen wij ruim 4500 reizigers per dag te halen. Tenslotte hebben wij met duurzame energie onze Interelectra-factuur met 9 % kunnen verminderen.”

STEVE STEVAERT (BURGEMEESTER HASSELT) Gratis openbaar vervoer past in een duurzaam stadsbeleid.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content