“Deze zwakke regering geeft verkeerde signalen: kom op straat, word boos en je krijgt wat je wilt”

In het zakenkabinet van Trends geven zeven top-CEO’s als Vlaams en federaal schaduwminister beurtelings hun visie op de sociaal-economische actualiteit.

Volgende week

Thomas Leysen,

Trends-premier.

Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be

DONDERDAG 3 MAART

Bart Verhaeghe bezoekt in Zulte het houtbedrijf Smets, dat geen geschikte arbeiders vindt. Intussen denkt hij na over het Oeso-rapport waaruit blijkt dat België (en andere rijke landen) een economische achterstand aan het oplopen zijn tegenover de VS. Ons land moet de lasten op arbeid verlagen, werken na 55 jaar financieel aantrekkelijk maken, de regels voor ondernemen versoepelen en meer aandacht besteden aan onderwijs voor allochtonen.

Bart Verhaeghe. “De economische kloof tussen de Europese landen en de VS bedraagt gemiddeld 30 % en blijft toenemen. Europa wordt dus elk jaar armer tegenover Amerika en dan zwijgen we nog over de vergelijking met Azië. Het is ernstig. De regeringen moeten hieraan een halt toeroepen en elke maatregel evalueren in het licht van de economische performantie van hun land. Hiervoor hebben zij de steun van de publieke opinie nodig. Mensen moeten zich bewust zijn van de verarming. Alleen dan zullen ze bereid zijn om structurele maatregelen te steunen.”

ZATERDAG 5 MAART

In het Nieuwsblad leest Bart Verhaeghe een interview met minister van Economie Marc Verwilghen (VLD): ‘Stevaert vergist zich van vijand’. Samengevat: zonder economische zekerheid en grenzeloos ondernemerschap zullen we de sociale zekerheid niet kunnen financieren en de welvaart hier houden. Datzelfde weekend beslist de regering 471 miljoen euro uit te trekken voor een sociaal akkoord voor de witte woede.

Verhaeghe. “Ik hoop dat de boodschap van Verwilghen ook SP.A-voorzitter Steve Stevaert en minister van Sociale Zaken Rudy Demotte ter ore komt. De sector die Stevaert ‘de pillendraaiers’ noemt, is met 27.000 directe jobs economisch zeer belangrijk. Want er gebeurt research op zo’n hoog niveau dat het België weer op de wereldkaart kan plaatsen.

“De prijs van de geneesmiddelen ligt in België gemiddeld lager dan in de rest van Europa. Dat we minder generische geneesmiddelen gebruiken, komt onder andere omdat de apothekers daarop identiek dezelfde winst nemen als op het duurdere origineel. Nederland bespaarde 700 miljoen euro op geneesmiddelen, voornamelijk doordat apothekers de bonussen en kortingen inleverden die zij kregen van de fabrikanten en groothandels.

“Ook met de witte woede geeft deze zwakke regering opnieuw een verkeerd signaal. Kom op straat, word boos en je krijgt wat je wilt. De gevangenis van Hasselt – een investering van 34 miljoen euro – is nog niet open of er wordt al gestaakt. In april willen de onderwijsvakbonden op straat komen. Nochtans is de kas van België niet gespekt.

“De regering mist unieke kansen. Ze moet nu structurele maatregelen nemen, op een moment dat de spaarquote in België nog hoog is – vertaald: er is nog geld bij de burgers. Maar hoe langer we wachten, hoe armer België wordt, hoe minder marge er is voor besparingen. We moeten nu het moment aangrijpen om te privatiseren, om van onze gezondheidszorg een competitief product te maken, een exportproduct dat België weer op de kaart kan zetten.”

DINSDAG 8 MAART

SP.A-voorzitter Steve Stevaert vindt dat de grondwet moet garanderen dat iedereen, ongeacht de financiële middelen, recht heeft op dezelfde en volledige gezondheidszorg.

Verhaeghe. “Dergelijke uitspraken vind ik gevaarlijk demagogisch! De verheffing van bepaalde zaken tot een bijna onaantastbaar recht is tegenwoordig ‘in’. Maar grondrechten zijn onderhevig aan inflatie: hoe meer grondrechten er zijn, hoe minder waard ze zullen zijn. Als wij een volledige gezondheidszorg voor iedereen willen garanderen, zullen structurele maatregelen nodig zijn. De paradox is echter dat degenen die de gezondheidszorg proberen te hervormen ervan beschuldigd worden dat ze ons sociale systeem willen vernielen. Terwijl het net degenen zijn die de hervormingen proberen tegen te houden die het systeem om zeep helpen.”

DONDERDAG 10 MAART

Bart Verhaeghe overloopt alle investeringsonderhandelingen, -offertes en -projecten in Europa. Opvallend genoeg zijn er bijna geen meer in België. In Het Nieuwsblad doet vice-premier Johan Vande Lanotte het Oeso-rapport intussen af als “fout”.

Verhaeghe. “Wij zouden op onze staat moeten kunnen rekenen. De overheid zou het geld moeten besteden aan projecten die ons op lange termijn ten goede komen, aan projecten die België productiever, slagkrachtiger, meer competitief maken en dus meer welvaart bieden. Feit is echter dat de staat het geld misbruikt om te sussen en soms gewoon verspilt. Welke welvaart wordt gecreëerd met dat enorme budget voor De Lijn om meer buslijnen aan te leggen in Limburg? Wanneer de staat zelf niet wil weten dat hij niet productief is, wordt hij onbetrouwbaar. En met zo’n overheid willen de ondernemers geen zakendoen. “

L.H.

“De Belgische staat misbruikt ons geld om te sussen of verspilt het gewoon. Met zo’n overheid willen de ondernemers geen zakendoen.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content