DENIS DE ROUGEMONT

Hommage

Onder redactie van Mark Dubrulle, gedelegeerd bestuurder van het ecologisch adviesbureau Environmental Management and Strategies Analysis Europe ( EMSA Europe) en medestichter van Agalev, hebben achttien Europese personaliteiten een hommage gebracht aan de Zwitserse cultuurfilosoof en federalist Denis de Rougemont (1906-1985). De bijdragen van onder meer Jordi Pujol (president van Catalonië), Jacques Santer (voorzitter Europese Commissie), eerste minister Jean-Luc Dehaene en Orio Giarini (lid Club van Rome) werden gebundeld in ” Régionalisme, fédéralisme, écologisme. L’union de l’Europe sur des bases culturelles et économiques nouvelles” (uitgegeven door Presses Interuniversitaires Européennes).

In ’32 richtte de Rougemont samen met Emmanuel Mounier het tijdschrift ” Esprit” op, dat het katholicisme met het socialisme trachtte te verzoenen. Zijn uitgangspunt was de persoonlijke waardigheid van de mens. Vanaf ’48 was de Rougemont actief betrokken bij de Europese Beweging en steunde de opvattingen van het federalisme. In ’70 verwierf hij de Robert Schumanprijs. Zes jaar later lag de Rougemont mee aan de basis van Ecoropa, een denktank van internationale ecologisten.

Volgens Dubrulle ontbreekt vandaag, ondanks de Intergouvernementele Conferentie (IGC), een bezielend project voor een Europese eenwording : “De Europese Unie blijft voor de meeste burgers een ver-van-mijn-bed-show. De besluitvorming wordt nog altijd gedomineerd door de technocraten van de grote nationale staten. Zij vormen het obstakel voor een werkelijke eenmaking.”

In die zin breekt de Rougemont een lans voor een drievoudige aanpak om tot een meer menselijke samenleving te komen. Dubrulle : “Zijn ideeën over de samenhang tussen ecologie, regionale ontwikkeling en federalisme zijn zeer actueel. Hoewel een tendens naar kleinere eenheden bestaat, overheerst het separatisme in plaats van een grensoverschrijdende solidariteit. De Rougemont breekt een lans voor een Europa van gelijkwaardige regio’s, die door bilaterale overeenkomsten hun milieuproblemen oplossen (zie Trends, 28 september ’95). Jammer genoeg ontbreekt nog altijd een groot maatschappelijk debat over deze denkpiste. Met onze uitgave hopen wij daar iets aan te kunnen verhelpen.

MARK DUBRULLE (EMSA EUROPE) Samenhang tussen ecologie, regionale ontwikkeling en federalisme.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content