Vakbonden verwerpen nieuw voorstel van Delhaize

Vakbondsactie tegen Delhaize, begin augustus in Zellik. © Getty Images

De liberale vakbond ACLVB en de socialistische BBTK laten weten dat het nieuwe voorstel van de supermarktketen Delhaize voor hen onvoldoende is. Delhaize is bereid zo’n 40 miljoen euro op tafel te leggen om sociale vrede te kopen.

Delhaize heeft een nieuw voorstel op tafel gelegd met een reeks begeleidende maatregelen voor de zowat 9.000 personeelsleden van de 128 winkels die worden gefranchiseerd. Ze krijgen een premie van 1.500 euro, aangevuld met 125 euro per gewerkt jaar. Voor de gemiddelde anciënniteit bij Delhaize van 18 jaar komt dat neer op 3.750 euro. Daar bovenop komt een eenmalige compensatie van 145 euro voor het wegvallen van een sectorpremie.

Lees verder onder de video

Daarnaast wil Delhaize met een premie van 10.000 euro mensen aanmoedigen om met vervroegd pensioen te gaan als dat wettelijk kan. Daarvoor zouden 800 werknemers in aanmerking komen. Wie op zijn zestigste 44 loopbaanjaren heeft, kan vervroegd met pensioen. De vakbonden lieten weten dat ze deze week hun achterban zouden laten stemmen over het voorstel.

Wortel voor de neus

De achterban van de socialistische vakbond BBTK en die van de liberale vakbond ACLVB blijken niet akkoord te zijn met het voorstel. “Het is onvoldoende”, aldus Jan De Weghe, federaal secretaris van BBTK. “Er wordt te weinig rekening gehouden met onze eisen, zoals een waardig vertrekplan en duidelijke communicatie over de toekomst van de Delhaize-winkels die geen overnemer vinden. Ook hebben wij gevraagd voor een vakbondsorgaan dat de franchisering van de winkels begeleidt en de mensen vertegenwoordigt.”

Ook de achterban van ACLVB is ontevreden over het voorstel. “Onze mensen maken zich zorgen over het feit dat de franchisenemer alsnog tot ontslagen kan overgaan. Ze vinden dat er te weinig compensaties zijn wordt voor dat risico”, zegt nationaal sectorverantwoordelijke Wilson Wellens.

“Dit is een winvoorstel voor de Delhaize, omdat het zo de hoge lonen omzeilt”

Jan De Weghe

Federaal secretaris van BBTK

Vooral de premies die Delhaize voorstelt, vallen niet helemaal in de smaak bij BBTK. “Om in aanmerking te komen voor de premie voor vervroegd pensioen moet je voldoen aan een leeftijdsvoorwaarde en eencarrière van 40 jaar. Maar in de handel werken er heel wat vrouwen. Met dit voorstel hou je eigenlijk gewoon een wortel voor de neus van de mensen”, zegt De Weghe.

Ultiem voorstel

Bovendien komen de personeelsleden van de supermarktketen onder een ander paritair comité indien de Delhaize-winkel verzelfstandigt. Een startend personeelslid heeft dan een lager brutoloon,  en geen jaarlijkse koopkracht- en decemberpremies. “Dit is eigenlijk een winvoorstel voor de directie van Delhaize, omdat het zo de hoge lonen omzeilt”, reageert De Weghe. “Het verschil tussen het loon van een werknemer van Delhaize en dat van een werknemer bij een zelfstandige uitbater bedraagt tussen de 200 à 300 euro. Voor iemand van 62 jaar is dat al snel 700 à 800 euro. Dan is die premie van 10.000 euro peanuts.”

“Wij zitten met vier partijen en ze zijn alle vier misnoegd.”

Jan De Weghe

Federaal secretaris van BBTK

De stemming bij de andere vakbonden is nog niet bekend. Maar voorlopig krijgt het voorstel veel tegenwind. Wellens liet wel weten dat hij bereid is opnieuw aan tafel te gaan zitten. “Delhaize had eerder gecommuniceerd dat dit zijn ultiem voorstel was, maar het staat de directie vrij om daarop terug te komen. Dat zou ik zeker verwelkomen”, zegt de ACLVB’er.  

Half jaar

“Wij zitten met vier partijen en ze zijn alle vier misnoegd. Ik weet niet wat de volgende stappen zijn, de actiebereidheid wordt almaar kleiner. We zijn al bijna 6,5 maand hiermee bezig”, zegt De Weghe.

In maart kondigde de directie van Delhaize aan dat ze alle 128 eigen winkels wilde verzelfstandigen. De vakbonden reageerden verontwaardigd, omdat zelfstandige uitbaters onder een ander paritair comité opereren. Dat betekent slechtere loon- en arbeidsvoorwaarden, al zou er voor de bestaande personeelsleden niets veranderen, verzekerde de directie. (Belga)

Lees ook:

Partner Content