Deeleconomie vanaf maart belast

© reuters

Wie vanaf 1 maart een centje bijverdient via de deeleconomie, moet belastingen betalen.

In het Staatsblad is onlangs een koninklijk besluit gepubliceerd dat voorziet in een bedrijfsvoorheffing van 10 procent voor de sector van de deeleconomie (Airbnb, Uber, etc.), zo meldt L’Echo. Het besluit treedt op 1 maart in werking.

De heffing is van toepassing op het brutobedrag, “waarmee het bedrag wordt bedoeld dat effectief betaald of toegekend is door het platform of door de tussenpersoon van het platform, samen met alle bedragen die ingehouden werden door het platform of de tussenpersoon van het platform”. De federale regering hoopt zo 20 miljoen euro op te halen.

Voor wie?

De belasting is van toepassing op personen die minder dan 5.000 euro bruto per jaar verdienen via de deeleconomie. Als de particulier meer dan 5.000 euro verdient, wordt het globale bedrag belast tegen het progressieve tarief, dat kan oplopen tot 50 procent.

De bijklussers moeten geen btw-nummer aanvragen en moeten zich niet inschrijven bij de Kruispuntbank.

Momenteel is het nog niet duidelijk aan welke erkenningscriteria de onlineplatformen moeten voldoen. Een koninklijk besluit moet de komende dagen duidelijkheid scheppen. Kans is bijzonder groot dat verhuurplatforms zoals airbnb niet onder het fiscaal gunstregime vallen voor de deeleconomie.

Partner Content