De winstmaker achter Infrax

Luc Huysmans senior writer bij Trends

Het meest winstgevende bedrijf van Limburg is de intercommunale Inter-Energa. Opmerkelijk, omdat het bedrijf geen operationele activiteiten uitvoert.

Inter-Energa is de intercommunale maatschappij die verantwoordelijk is voor de elektriciteits- en gasnetten in de Limburgse gemeenten plus Laakdal in de provincie Antwerpen. Net als Infrax-West (vooral West-Vlaanderen), PBE (Vlaams- en Waals-Brabant), Iveg (hoofdzakelijk Antwerpen) is Inter-Energa een zuiver intergemeentelijk samenwerkingsverband, zonder inbreng van een privépartner.

Het operationele netbeheer hebben de vier intercommunales doorgegeven aan de werkmaatschappij Infrax. Het grootste verschil met concullega Eandis is dat daar Electrabel voorlopig nog participeert in de intercommunales.

Extra zuinig werken bij Infrax levert Inter-Energa geen extra winst op, analyseert Jos Liebens, communicatiemanager van Infrax. “Onze operationele kosten worden verwerkt in de tarieven. Die schatten we op voorhand in, voor vier jaar. Hebben we meer of minder kosten gemaakt dan we hadden begroot, dan wordt dat verwerkt in de tarieven voor de volgende tariefperiode.”

Hoe komt Inter-Energa dan aan zijn puike cijfers? De winst van Infrax wordt verdeeld over de deelnemende maatschappijen en dan verrekend in het distributietarief. De netbeheerders krijgen een billijke vergoeding, gebaseerd op het geïnvesteerde kapitaal in hun infrastructuur. De waarde van die netten en installaties wordt door de federale energieregulator CREG gecontroleerd.

Dat leverde Inter-Energa in 2010 45,2 miljoen euro winst op. Paul Coomans, de operationeel directeur van Infrax en tevens algemeen directeur van Inter-Energa, legde daarop bij de raad van bestuur een voorstel neer om die middelen aan te wenden. De 63 bestuurders – een voor elke gemeente plus vertegenwoordigers van de provincie Limburg en het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor gasdistributie Intergas – beslisten daarop 10,9 miljoen euro toe te voegen aan het eigen vermogen om toekomstige investeringen te helpen financieren, en 34,3 miljoen uit te keren aan de gemeenten.

Bestuursmandaten

De enige rechtstreekse werkingskosten van Inter-Energa zijn de vergoedingen aan de bestuurders – al zijn die door de wetgeving beperkt – en de revisor. Eandis heeft in het kader van een mogelijke fusie van de zeven achterliggende intercommunales al een inkrimping van het aantal bestuursmandaten aangekondigd, al is dat geen eenvoudige klus.

Dat elke gemeente ook bij Infrax in de toekomst niet automatisch in elke intercommunale nog een bestuurder zal hebben, lijkt in de sterren geschreven te staan. “Maar dat is een politieke kwestie. Ook wij denken na over de meerwaarde van de huidige constructie”, merkt Liebens op. Al is er nog niets concreet. “Het is ook de vraag of één grote intercommunale per definitie een betere oplossing is. Want de grootste voordelen van schaalvergroting hebben we al: dankzij Infrax is er slechts één in plaats van vier boekhoudingen, personeelsdiensten, back-up-systemen en dergelijke. Bovendien bundelen we vier nutsvoorzieningen (elektriciteit, aardgas, kabeltelevisie en riolering) in één bedrijf. Infrax is een verlengde van de gemeenten, hun burgers zijn onze klanten. Dus proberen we steeds te beslissen in het belang van alle partijen, niet dat van onszelf of een privé-aandeelhouder.”

LUC HUYSMANS

“De grootste voordelen van schaalvergroting hebben we al” Jos Liebens

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content