De raad van de staat

Toegepast economisch onderzoek ter ondersteuning van het beleid was in ons land tot voor kort zo goed als onbestaande. De economen Leo Sleuwaegen en Wim Van der Beken brengen daar verandering in. Met Idea Consult storten ze zich op de markt van de toegepaste research.

Onderzoekseconomen op ondernemerspad: in de Verenigde Staten schieten hun bedrijfjes als paddestoelen uit de grond, in België is hun aantal beperkt en gaat het om witte raven. Leo Sleuwaegen (43 j.), hoogleraar industriële economie aan de faculteit toegepaste economische wetenschappen van de KU Leuven, en Wim Van der Beken, tot voor kort hoofd van de studiedienst op het Vlaams Economisch Verbond (VEV), willen breken met de traditie. Met hun nieuw bedrijfje, Idea Consult, de kennisonderneming van de twee economen, willen ze de markt veroveren van het beleidsondersteunend onderzoek. Leo Sleuwaegen: “Binnen de academische wereld ligt de nadruk steeds meer op fundamenteel onderzoek. Jongeren die een academische carrière willen opbouwen in de toegepaste research, krijgen het steeds moeilijker. Tegelijk neemt de behoefte aan onafhankelijk beleidsondersteunend onderzoek toe, niet het minst vanuit de overheidssector. Ik zocht al enkele jaren naar een geschikte opportuniteit om die weg op te gaan.”

Toen Leo Sleuwaegen kort na nieuwjaar werd opgebeld door Wim Van der Beken, kwam hij met zijn idee in een stroomversnelling terecht. De VEV-studax bleek op zoek naar nieuwe horizonten, die perfect pasten bij de ideëen van Sleuwaegen. Terzijde gesteld was Van der Beken overigens niet de enige die het VEV verliet, er doet zich blijkbaar een heuse leegloop voor, sedert Mieke Offeciers als afgevaardigd bestuurder het roer overnam bij de Vlaamse patroonsorganisatie.

NETWERK.

Via de activiteiten van Sleuwaegen in Nederland – hij doceert één dag per week aan Erasmus – kwam het bedrijf al gauw in contact met het Nederlands Economisch Instituut (NEI). Deze instelling, een particuliere en onafhankelijke organisatie voor economisch onderzoek en beleidsadvies, bestaat reeds sedert 1929. In 1997 boekte het instituut dat 154 personeelsleden telt, een omzet van 685 miljoen Belgische frank (zie ook tabel).

Het NEI, dat een stevige reputatie geniet en gekenmerkt is door een solide ondernemingsstructuur, biedt als mogelijke partner nog twee andere voordelen. Wim Van der Beken: “Het NEI vormt een belangrijke schakel in Ereco, een Europees netwerk van soortgelijke instellingen waartoe ook prestigieuze instituten behoren als het Duitse Ifo, het Franse Bipe en het Italiaanse Promothia. Meedraaien in een dergelijk netwerk is voor een startende onderneming meer dan een troef. Bovendien keek het NEI sowieso al uit naar mogelijkheden om de Belgische markt intensiever te bewerken.”

De samenwerking tussen Sleuwaegen, Van der Beken en de mensen van het NEI kwam snel tot stand. Vandaag bezit het NEI 51% van de Idea Consult-aandelen. En de raad van bestuur van de onderneming telt drie NEI’ers – Willem Molle, Willem Kuijpers en Piet Taselaar – geflankeerd door nog eens drie Belgen. Naast Leo Sleuwaegen aanvaardden immers ook Luc Bertrand, voorzitter van het directiecomité van de holding Ackermans & van Haaren, en Peter Praet, hoofdeconoom van de Generale Bank, een zitje in de raad van bestuur. De aanwezigheid van Bertrand en Praet versterkt ongetwijfeld de ernst en de geloofwaardigheid van het initiatief.

VERDUBBELEN.

Terwijl Sleuwaegen eerder als achtergrondfiguur zal opereren, wordt directeur Wim Van der Beken de day-to-day-manager van de nieuwe onderneming. Wim Van der Beken: “Idea Consult wil via degelijk onderzoek een brug slaan tussen kennis en beleidspraktijk. Daarbij richten we ons op drie deelgebieden: marktstrategie en sectoranalyse, sociaal-economische impactanalyse – het macro-economisch kader, de arbeidsmarkt, sociale zekerheid en dergelijke – en transport, mobiliteit en regionale en stedelijke ontwikkeling. Tot onze potentiële klantenkring rekenen we zowel de overheidssector als de bedrijven.”

Vanaf 1 oktober komen er twee voltijdse medewerkers bij: Wim Van Haverbeke, nu nog verbonden aan de universiteit van Maastricht en gespecialiseerd in regionale en stedelijke ontwikkeling, en Geert Steurs, afkomstig van de Ehsal met industriële economie als specialiteit. Op 1 december krijgen ze het gezelschap van Veerle Minne, momenteel nog actief bij de voedingsfederatie LVN. Wim Van der Beken: “Het businessplan voorziet in het eerste werkjaar een omzet van 25 miljoen. Tegen het derde werkjaar moet deze, met een personeelsbestand van een twaalftal medewerkers, verdubbelen. Ik geloof er absoluut in.”

JVO

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content