De loterij van het leven

Warren Buffett zei ooit dat veel van zijn succes een gevolg is van het feit dat hij in het juiste land geboren werd, de VS, en op het juiste moment, 1930. Maar in welk land kunt u volgend jaar het beste een baby op de wereld zetten?

De auteur is directeur landenprognoses van de Economist Intelligence Unit.

Om daar een antwoord op te vinden, stelde de Economist Intelligence Unit (EIU) een leefbaarheidsindex op. Die koppelt de resultaten van subjectieve levenstevredenheidsstudies aan objectieve cijfers over de kwaliteit van het leven.

Rijk zijn doet al heel wat, maar dat is niet alles. Zaken als misdaad, vertrouwen in de overheidsinstellingen en een gezond familieleven doen er eveneens toe. De index houdt rekening met elf indicatoren. Het is een bont allegaartje. Sommige zijn vaste gegevens, zoals de ligging. Andere veranderen slechts weinig (demografie, sociale en culturele kenmerken). En sommige hangen af van het beleid en de toestand van de wereldeconomie.

Er spelen ook verwachtingen in mee. Sommige variabelen, zoals het inkomen per hoofd, moeten worden voorspeld. We maken gebruik van de prognoses van de EIU tot 2030.

Klein is goed,…

Ondanks de wereldwijde economische crisis, waren in menig opzicht de tijden nooit zo goed als nu. De groei van het bbp is over heel de wereld gedaald, maar het inkomensniveau bereikt min of meer historische hoogten. De levensverwachting blijft gestaag toenemen en de politieke vrijheid heeft zich over de hele wereld verspreid. De crisis laat wel diepe sporen na op de werkgelegenheid en de persoonlijke veiligheid.

Rekening houdend met deze en andere ontwikkelingen die ons de komende jaren te wachten staan, komt Zwitserland vrij comfortabel op de eerste plaats. De kleine economieën domineren de top tien. De noordse landen schitteren, terwijl het door de crisis geteisterde zuiden van Europa achteroploopt ondanks het zonnige klimaat. De grootste Europese economieën doen het niet zo goed.

De Verenigde Staten, waar de baby’s de grote schulden van de boomergeneratie erven, staan wat te verkommeren op de 16de plaats. Ondanks hun economische dynamiek zetten de BRIC-landen een weinig indrukwekkende score neer. Van de 80 landen die in de lijst opgenomen werden, komt Nigeria op de laatste plaats.

…saai is het beste

Vitters zullen in de studie uiteraard meer gaten ontdekken dan in een blok Zwitserse kaas. Toen we in 1988 een gelijkaardig — maar minder onderbouwd — onderzoek deden, kwamen de Verenigde Staten aan de top omdat we een ‘cultuurbarbaarfactor’ (voor culturele armoede) en een ‘geeuwindex’ (de mate waarin een land saai is) in rekening namen. Zwitserland scoorde voor beide verschrikkelijk slecht. In de film ‘De derde man’ zei Orson Welles’ personage, de schurk Harry Lime, dat Italië onder de Borgia’s dertig jaar lang oorlog, terreur en moord kende, maar tegelijk Michelangelo voortbracht; Zwitserland kende vijfhonderd jaar vrede en democratie en produceerde de koekoeksklok.

LAZA KEKIC

Nooit waren de tijden zo goed als nu.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content