‘De ideeën zijn minstens even belangrijk als de fondsen’

© Thomas De Boever

Kaira is een nieuw Belgisch fonds, incubator en accelerator voor filantropische start-ups. De oprichtster, Hadiel Holail Mohamed, wil een veilige haven creëren voor ondernemers die maatschappelijke langetermijnwinst vooropstellen.

De Oost-Vlaamse Hadiel Holail Mohamed (36) wil met haar werk ook maatschappelijk haar steentje bijdragen. Eerst deed ze dat als advocaat gespecialiseerd in migratierecht. “Daar maak je een verschil, maar ik vond het te beperkend dossier per dossier te werken. Ik wilde een bredere maatschappelijke impact hebben”, vertelt ze. Daarom ging ze aan de slag als kabinetsmedewerker bij de Brusselse staatssecretaris Bruno De Lille. “Als adviseur mobiliteit moest ik meer mensen op de fiets krijgen en de stad leefbaarder maken voor iedereen”, legt ze uit. “De compromiscultuur in de politiek deed me inzien dat je als ondernemer veel beter recht op je doel kan afgaan en veel mogelijkheden hebt om snel impact op de samenleving te hebben.” Ze stapte over naar de start-upwereld. Ze deed onder andere business development bij Bubblepost en was zaakvoerder bij Cyclobility.

Ik mis in België een instituut waar mensen terechtkunnen met ideeën die potentieel een grote sociale en ecologische impact hebben

Begin dit jaar lanceerde ze Kaira, een financieringsfonds en start-upplatform, dat een hefboom wil zijn voor projecten die maatschappelijke inzet en ondernemerschap combineren.

Hoe is het idee voor Kaira ontstaan?

HADIEL HOLAIL MOHAMED. “Incubatoren en acceleratoren voor start-ups schieten als paddenstoelen uit de grond, maar het voornaamste criterium is vaak financiële winst op korte termijn. Kaira wil een mentaliteitswijziging op gang brengen door de aandacht te verschuiven van financiële kortetermijnwinst naar sociale en ecologische langetermijnwinst. Ik mis in België een instituut waar mensen terechtkunnen met ideeën die potentieel een grote sociale en ecologische impact hebben. Daar bestond nog geen incubator voor.”

Welke rol wil Kaira daarin spelen?

HOLAIL MOHAMED. “Er zijn twee pijlers: het kennisnetwerk en het fonds. Partners, zoals advocatenkantoren, communicatiebureaus en IT-specialisten, fungeren als kennisnetwerk en ondersteunen projecten.”

Impact is een belangrijk criterium bij de beoordeling van projecten. Hoe bepaal je zoiets?

HOLAIL MOHAMED. “We hebben dat breed gedefinieerd. Een idee heeft voor ons een positieve impact als het zorgt voor een structureel rechtvaardige en gezondere samenleving. Dat kan gaan over mobiliteit, voeding, landbouw, gelijkheid, of psychologisch en fysiek welzijn. De projectindieners bepalen in hun dossier via welke indicatoren ze dat willen meten. Dat geeft vaak al aan hoe goed ze erover nagedacht hebben. Hoe concreter die impact voorgesteld wordt, hoe beter.”

Is dat het enige selectiecriterium?

HOLAIL MOHAMED. “Nee, we kijken ook naar de haalbaarheid. Hoe minder geld nodig is om de vooropgestelde impact te halen, hoe beter. Voorts is de schaalbaarheid cruciaal. Het project moet kunnen groeien om de maatschappelijke baten zo veel mogelijk te verspreiden. Think big or go home geldt ook voor Kaira.”

Loop je dan niet het risico dat veel projecten mislukken?

HOLAIL MOHAMED. “Er zijn risico’s aan verbonden. Er is ruimte om te experimenteren en uiteraard kunnen projecten mislukken. Kaira wil een veilige haven zijn voor ondernemers die inzetten op sociale en ecologische impact, zodat ze daar zonder belemmeringen op kunnen focussen.”

Wie beslist over de goedkeuring van projecten?

HOLAIL MOHAMED. “Een adviesraad en een jury. Voor nicheprojecten zullen we externe specialisten aanspreken om mee de beoordeling te doen.”

Waar werft Kaira zijn fondsen en wat zijn de reacties van financiers?

HOLAIL MOHAMED. “De fondsen komen voorlopig vooral van vermogende particulieren met een gevoeligheid voor maatschappelijke impact. De meesten vinden ons idee interessant en vernieuwend. Soms plaatsen ze vraagtekens bij de rol van Kaira als tussenplatform en vragen ze projecten rechtstreeks te kunnen financieren. Onze meerwaarde zit in de aanlevering van ideeën en in de begeleiding van de evolutie van idee, waarin je niet kunt investeren, tot start-up, waarin je wel kunt investeren. Zo willen we met bestaande investeringen nog meer financiering aantrekken. Doordat Kaira de middelen verdeelt, garanderen we ook dat de impact primeert en dat het geld niet altijd naar dezelfde donor darlings gaat.

Welke rol speelt projectwerving voor uw initiatief?

HOLAIL MOHAMED. “De ideeën zijn minstens even belangrijk als de fondsenwerving. Ik dacht lang dat financiering ophalen de prioriteit was, maar je moet ook projecten hebben. Nu hebben we vooral enkele sterke projecten nodig om financiers over de streep te trekken.”

Hoeveel wil Kaira ophalen?

HOLAIL MOHAMED. “Ons doel is 650.000 euro tegen het einde van het jaar.”

De focus ligt op wel op non-profitprojecten?

HOLAIL MOHAMED. “Ik zou willen dat dat begrip niet bestond. Als je spreekt over non-profit, bevestig je dat het bij for-profit enkel om financiële winst gaat. Terwijl we bij Kaira mikken op maatschappelijke winst. Ik sluit niet uit dat sommige projecten financieel kunnen opbrengen en dat Kaira op lange termijn zelfs zelfbedruipend kan zijn door in die projecten te participeren, maar dat is niet het doel. Dan zit je in een heel andere dynamiek en ga je andere projecten selecteren.”

Op welk soort projecten mikt Kaira?

HOLAIL MOHAMED. “Apopo is een mooi voorbeeld. Dat is een organisatie die ratten leert landmijnen te detecteren. Ze is opgericht door de Antwerpenaar Bart Weetjens. Ik heb hem eens gevraagd wat een platform als Kaira had kunnen betekenen voor Apopo bij de start. Hij heeft drie jaar op eigen kracht aan dat project gewerkt, zonder dat iemand erin geloofde. Per geluk kreeg hij een kleine financiering om het echt op poten te zetten. Intussen telt Apopo wereldwijd meer dan 700 medewerkers en is Mozambique mijnenvrij, waardoor er veel meer sociale en economische ontwikkeling mogelijk is. Kaira wil het succes van zulke projecten veel minder van het toeval laten afhangen. Het wil een structuur bieden waarin dat soort ideeën in gang kan worden gezet.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content