‘De handelsoorlog kan een belasting- oorlog worden’

© DEBBY TERMONIA

De OESO lanceerde een werkdocument dat wereldwijd de grondslag moet vormen voor een belasting op de winst van internetbedrijven in landen waar ze geen fysieke activiteiten hebben. Isabel Verlinden, global transfer pricing leader van PwC, heeft twijfels over de invulling.

Hoe wil de OESO internetbedijven belasten?

ISABEL VERLINDEN. “De G20 heeft de OESO gemandateerd om een fiscaal stelsel op te zetten voor internetbedrijven zoals Amazon of Google. Die laten andere partijen betalen voor de data die ze verwerven via het internetgedrag van hun klanten. Ze halen inkomsten in landen waar ze niet beschikken over een vaste inrichting, of een andere grondslag die de lokale overheid kan aangrijpen om hen te belasten.

“Het werkdocument van de OESO hanteert drie bedragen om de vennootschapsbelasting te bepalen. Het nieuwe A-bedrag is gebaseerd op de winst die internationaal wordt geboekt en die losstaat van de routinematige en de meer substantiële activiteiten. De andere bedragen, de B- en C-bedragen, vormen nu al de basis voor belastingen. Het A-regime omvat de winst die overblijft en nog niet wordt belast. Die extra winst zou dan worden verdeeld over de landen waar de consumenten zich bevinden.

“De OESO wil met het A-bedrag enkel de grote bedrijven treffen, met bijvoorbeeld een minimumomzet van 750 miljoen euro. Als de nettowinst van die ondernemingen een minimumpercentage overschrijdt – bijvoorbeeld 10 procent – wordt het surplus belast en verdeeld over de landen waar de klanten van die bedrijven zich bevinden.”

Waarom brengt de OESO nu dit rapport uit?

VERLINDEN. “De tijd dringt. Landen als Frankrijk, Tsjechië en Oostenrijk werkten eenzijdig een eigen digitaledienstenbelasting uit. Er dreigde een wildgroei van concurrerende belastingen. In de Europese Unie is afgesproken die nationale voorstellen op te schorten, op voorwaarde dat de OESO in 2020 met een eigen oplossing komt. Met haar voorstel wil de OESO tegen begin 2020 een consensus bereiken over de principes, om die later concretiseren. Internetbedrijven vinden dat alvast beter dan een rist nationale maatregelen. Maar het voorstel sluit volgens mij niet uit dat een dubbele belasting mogelijk blijft.”

Wat betekent het voorstel voor ons land?

VERLINDEN. “Kleine landen zoals België, Nederland en Ierland dreigen relatief veel belasting te verliezen. Grote landen waar veel klanten van internetbedrijven wonen, kunnen extra belasting innen. Die ondernemingen worden in de Verenigde Staten enkel belast op hun Amerikaanse winsten en niet op hun Europese. Dat kan nu veranderen. In principe hebben ze veel hoofdkwartieren van multinationals en een grote populatie, wat de impact min of meer zou neutraliseren. Chip Harter, de bevoegde Amerikaanse topambtenaar, ziet de fiscale factuur voor de Amerikaanse internetbedrijven met maximaal 1 procent stijgen. Hij waarschuwt wel dat eenzijdige nationale digitaledienstenbelastingen tot Amerikaanse vergeldingsmaatregelen zullen leiden. De handelsoorlog kan dus een belastingoorlog worden.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content