“De CFO mag gerust wat meer rock-‘n-roll zijn”

© Getty Images/iStockphoto
SAP
Partner Content

Partner Content verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

4 september 2017, 13:55 Bijgewerkt op: 20 juli 2022, 07:14

In tijden waarin bedrijven en organisaties zichzelf digitaal moeten heruitvinden, heeft de Chief Financial Officer mee de sleutels tot het succes in handen. “De financieel directeur moet de strategie niet uittekenen, maar hij moet die wel in vraag kunnen stellen en mee nadenken over het vertalen van de tactische doelstellingen in operationele efficiëntie. Omdat hij tegelijk bezig is met het financiële, businessdevelopment en technologische evoluties, kan de CFO de innovatie aanvuren. Hij mag dus gerust wat meer rock-‘n-roll zijn”, stelt Michel Haesendonckx van SAP.

Meer en meer bedrijven evolueren van een productgeoriënteerde strategie naar een klantgerichte en servicegedreven strategie. Dat vraagt ook om heel andere businessmodellen. “Op het moment dat je zo’n strategie uittekent, moet meteen worden bekeken hoe die ook operationeel kan worden uitgerold. Hoe vertalen we dit plan in de praktijk? Welke mensen en middelen zijn nodig? Welke zaken kosten geld en waar zit het verdienmodel? De CFO is bij uitstek degene die de strategie kan challengen en helpen onderbouwen met objectieve gegevens”, vertelt Haesendonckx.

Data democracy

Die relatief nieuwe rol van de CFO wordt ondersteund door de technologische evolutie. “We evolueren naar wat ik ‘data democracy’ zou noemen. Technologie zorgt ervoor dat we snel, in real time, steeds up-to-date gegevens ter beschikking hebben. Maar daaruit moeten wel de juiste KPI’s worden gedistilleerd: operationele resultaten, volumes en trends maar evenzeer niet-financiële informatie zoals wijzigingen in het klantengedrag of in de exportmarkten.”

Michel Haesendonckx van SAP.
Michel Haesendonckx van SAP.© Jan Locus

De financieel directeur kan met zijn inzichten het beleid in belangrijke mate mee gaan sturen. Michel Haesendonckx: “Ik denk bijvoorbeeld aan de lancering van een nieuwe webshop. Sales en marketing mensen zullen heel veel aandacht hebben voor de look and feel, de flow, de klantenbeleving en de return die ze oplevert. Een CFO zal ook kijken naar het kostenplaatje van het hele proces, inclusief de supply chain. Net dat financieel inzicht moet hij bijbrengen bij zijn collega’s. Zodat alle financiële aspecten ook geïntegreerd raken in de rapportering van de marketeer.”

We evolueren almaar meer naar wat ik ‘data democracy’ zou noemen.

De CFO wordt dus communicatiever en coacht zijn collega’s. “We zeggen al 20 jaar dat zijn rol verandert. Maar ik voel nog maar een jaar of drie dat het echt aan het gebeuren is”, aldus Haesendonckx. “Steeds meer zien we dat de financieel directeur betrokken wordt bij de bedrijfsvoering en de strategie. Van zijn departement worden gedetailleerdere informatie en analyses verwacht. En dat is maar goed ook. Want de basistaken van het financieel beheer worden hoe langer hoe meer geautomatiseerd. De toegevoegde waarde ligt in de inzichten en expertise die de CFO en zijn mensen kunnen aanreiken aan de rest van de organisatie.”

De innovatie sturen

Die evolutie is onomkeerbaar en tegelijk van groot belang. Vanuit de financiële inzichten en de predictieve analytics beschikt de CFO immers over belangrijke informatie om mee de innovatie en digitale shift in organisaties te sturen. “De CFO is veel meer dan degene die ervoor zorgt dat er betrouwbare cijfers zijn, dat de regels worden nageleefd en dat de rekening klopt. Hij mag gerust wat meer rock-‘n-roll zijn en wegen op het beleid’, stelt Michel Haesendonckx. “Met de juiste KPI’s kan hij immers aangeven waar het bedrijf naartoe moet om op lange termijn duurzame groei te realiseren.”

De CFO is veel meer dan degene die ervoor zorgt dat er betrouwbare cijfers zijn.

Intussen zien we bedrijven ook steeds meer in netwerken of ecosystemen opereren. Ook dat vergt een andere financiële aanpak. Haesendonckx: “De financiële performantie stopt dan niet aan de grenzen van je bedrijf. Hoe zorg je ervoor dat je dealer of partners ook winstgevend zijn, zodat je hen aan je kan binden? Via zogenaamde value chain controlling ga je dan samen op zoek naar efficiëntie. Denk aan een grote retailer en leverancier die samen hun supply chain optimaliseren en de winst vervolgens splitten. Dat levert een win-win op voor beide partijen. Zoiets vergt niet alleen goede cijfers en inzichten, maar ook de nodige creativiteit. In dergelijke projecten zit echt toekomstmuziek voor de CFO.”

Meer weten?

Schrijf je nu in voor het SAP Forum ‘The Digital Shift’ op 6 september op de Heizel in Brussel. Inschrijven kan via www.digitalshift.be

Lees hier de andere artikels uit dit dossier.