De bedrijfswagen zoekt de gulden middenweg

Randstad
Trends Information Services

Trends Information Services verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

6 mei 2019, 10:09 Bijgewerkt op: 20 juli 2022, 08:02

Op 1 maart trad het langverwachte mobiliteitsbudget in werking. Dankzij dit nieuwe systeem kunnen werknemers hun bedrijfswagen inruilen voor een milieuvriendelijke variant of alternatief (fiets, openbaar vervoer). Uit de eerste analyse en de reacties van C&B collega’s stellen Luc Steensels, director compensation & benefits van Randstad Group en Geert Vanherwegen, director personnel administration Randstad Group, vast dat het niet meteen lijkt storm te lopen voor deze nieuwe mogelijkheden.

Het nieuwe systeem biedt werknemers die over een bedrijfswagen beschikken de kans om die wagen om te zetten naar een mobiliteitsbudget. Met dat budget kan de werknemer vervolgens kiezen voor een mix van milieuvriendelijke vervoermiddelen. De werknemer kan zijn wagen bijvoorbeeld ruilen voor een zuiniger of elektrisch model. Hij kan echter ook combinaties maken met het openbaar vervoer, deelauto’s, de fiets, enzovoort.

Weinig animo

Het mobiliteitsbudget is echter geen verplichting. Een onderneming kan kiezen om het al dan niet aan te bieden, de werknemer kan kiezen of hij er al dan niet op ingaat. Twee maanden na de start is een stortvloed van mobiliteitsbudgetten uitgebleven, merkt Geert Vanherwegen, director personnel administration Randstad Group op. “Voorlopig zien we weinig animo en dat heeft verschillende redenen. Uiteraard is het systeem pas twee maanden beschikbaar, maar bovendien bestaat onduidelijkheid over de juiste administratieve toepassing.”

Dure leasings

Toch is die twijfel zeker niet het enige element dat de afwachtende houding verklaart. “Ik denk dat het mobiliteitsbudget goed zit qua doelstelling”, zegt Geert Vanherwegen. “Het systeem wil firmawagens van de weg halen of ze tenminste vervangen door energie- en milieuvriendelijke wagens. Slechts 2,6% van het wagenpark valt echter onder deze benaming in de nieuwe wetgeving. De leasing van elektrische wagens is ook duurder, dus is het moeilijk voor het bedrijf om deze wagens tegen hetzelfde budget aan te bieden.”

Restsaldo

Bovendien merkt Geert Vanherwegen een knoop op bij de uitwerking van het restsaldo. Dat is het deel van het budget dat eventueel overblijft en dat de werkgever op het einde van kalenderjaar in cash kan ontvangen. De werkgever kan dat restsaldo fiscaalvriendelijk uitbetalen. “Die uitwerking is complex en aangezien het om een restsaldo gaat, valt te vrezen dat voor velen het sop de kool niet waard is”, aldus Geert Vanherwegen. “Wij steunen het idee om te evolueren naar een breder mobiliteitsaanbod, maar wachten om de net genoemde redenen met het implementeren van het mobiliteitsbudget als juridisch vehikel.”

Het mobiliteitsbudget is zeker interessant, maar we wachten op het meer matuur worden van de wetgeving om het vervolgens indien mogelijk in ons eigen flexplan te integreren.

Flexplan

Wel introduceert Randstad Group dit najaar een flexibel salarisplan. “Vandaag kan een uitgebreid collectief salarispakket toch ervaren worden als eenheidsworst”, legt Luc Steensels, director compensation & benefits Randstad Group uit. “Binnen de wettelijke contouren willen we onze werknemers toelaten keuzes te maken en mobiliteit is daar een onderdeel van. Wij blijven daarbinnen de salariswagen aanbieden, maar medewerkers kunnen ook kiezen voor de fiets of het openbaar vervoer. Of voor een kleinere wagen en meer loon.”

Loon in plaats van wagen

Sinds 2013 biedt Randstad de mogelijkheid aan haar medewerkers die geen recht hebben op een bedrijfswagen om in ruil voor een deel van het loon toch een wagen te kiezen. Zes jaar later stelt Luc Steensels vast dat deze keuze zeer populair blijft, maar ook dat de context gewijzigd is. “Wij zijn een commerciële organisatie en we willen onze mensen zoveel mogelijk prospectie en opvolging laten doen. De bedrijfswagen had een strategisch uitgangspunt. De huidige generatie is echter minder gehecht aan een wagen. Net daarom is een flexplan een betere oplossing.”

Ecologische voetafdruk

“Daarbinnen kijken we met meer dan gewone interesse naar de elektrische wagens”, vult Geert Vanherwegen aan. “De prijs om ze te leasen, is echter nog te hoog. Van zodra ze binnen de mogelijkheden vallen, nemen we ze mee. Dat belet ons niet om vandaag al te kiezen voor wagens met lage emissies om op die manier de ecologische voetafdruk van onze onderneming te verlagen.”

Gulden middenweg

In tien jaar tijd is de perceptie rond de bedrijfswagen sterk veranderd, benadrukt Luc Steensels. “Eind vorig decennium was de bedrijfswagen nog de heilige koe van de arbeidsvoorwaarden. Je zag duidelijk dat het de retentie verhoogde. Vandaag ligt de bedrijfswagen onder vuur omwille van het klimaatvraagstuk. Anderzijds blijft de firmawagen een belangrijke bron van de overheidsinkomsten. Wij zoeken de gulden middenweg: milieuvriendelijke en bereikbare mobiliteit voor alle medewerkers en de permanente aanwezigheid van onze agiele en slagkrachtige organisatie in de economische maatschappij.” “Klopt”, zegt Geert Vanherwegen. “Onder impuls van de maatschappelijke evolutie ontstaan nieuwe mogelijkheden zoals het mobiliteitsbudget. Zeker interessant, maar we wachten op het meer matuur worden van de wetgeving om het vervolgens indien mogelijk in ons eigen flexplan te integreren.”