Conjunctuur en vooruitzichten van Polen

Troeven

+ Gediversifieerde economie die niet afhangt van een welbepaalde sector (in tegenstelling tot bijvoorbeeld Rusland, dat grotendeels afhankelijk is van grondstoffen).

+ Land met een zeer sterke concurrentiepositie in de industrie, wat de export ondersteunt en een eventuele vertraging van de binnenlandse consumptie zou kunnen compenseren. De nieuwe bestellingen blijven toenemen, terwijl ze in de buurlanden hun piek lijken te hebben bereikt. De lage kosten van arbeid en de hoge productiviteit, typisch in de regio, zijn gunstig voor het land.

+ De groei hangt vooral af van de binnenlandse consumptie (twee derde van het bbp) en niet van de export, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Tsjechië. Daarom is het land minder kwetsbaar voor schokken van buitenaf. De detailverkoop lijkt een bodem te hebben bereikt en het vertrouwen van de consument vertoont tekenen van verbetering.

+ Maatregelen die geleidelijk worden geïmplementeerd en sterke steun van de overheid, die voorstander is van de toetreding van Polen tot de eurozone, mogelijk tegen 2015. Polen wordt beschouwd als de beste leerling van Oost-Europa en heeft dus de beste kansen om toe te treden. Dat zou de interesse van beleggers moeten wekken.

+ Ambitieus privatiseringsprogramma of verkoop van participaties in grote overheidsbedrijven, met name in de financiële sector en de energiesector, wat tal van beleggers zou moeten aantrekken. Het programma, waarbij tot voor 40 miljard zloty aan aandelen zou kunnen worden aangeboden, zal bijdragen tot het terugdringen van de overheidstekorten.

+ De groei van het bbp in 2010 zou ondersteund kunnen worden door een herstel van de export, de investeringen en, zij het in mindere mate dan in 2009, de consumptie. Ze wordt door Dexia Asset Management geschat op 2 % voor 2010 en op 2,8 % voor 2011.

Risico’s

– Het ritme van de consumptie zou gezond moeten kunnen blijven, maar een vertraging is niet uit te sluiten, met name door de hoge werkloosheid in het land (ongeveer 12 % in 2009). De hoge werkloosheidsgraad is altijd al een rem geweest voor het land, maar was in de afgelopen tien jaar aanzienlijk afgenomen. Momenteel lijkt het cijfer zich te stabiliseren, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Hongarije, waar het toeneemt.

– Het is mogelijk dat de overheidsinvesteringen in 2010 zullen dalen. De overheidsschuld is immers opgelopen tot bijna 60 % van het bbp en de Poolse grondwet bepaalt dat de schuld niet meer dan 60 % mag bedragen. Het kan nog een hele tijd duren voor het land erin slaagt om zijn schulden af te bouwen, wat een rem kan vormen op de groei: meer strikte leenvoorwaarden of minder financiering door de buitenlandse moedermaatschappijen van banken voor wat de privésector of een mislukking van het privatiseringsprogramma van de regering betreft.

– De inflatie zal in het tweede semester licht toenemen, wat zou kunnen leiden tot een verhoging van de rente (tot mogelijk 4 % tegen eind 2010).

– De zloty is uitgegroeid tot de referentiemunt van Oost-Europa. Het is dus de voorkeursmunt van speculanten actief in de regio, vormt het voorwerp van carrytrades, enzovoort. De evolutie van de munt kan heel volatiel zijn.

– Voor de presidentiële verkiezingen in 2010 en de parlementaire verkiezingen in 2011 zal de regering wellicht geen onpopulaire maatregelen nemen om budgettaire problemen op te lossen, bijvoorbeeld via fiscale hervormingen of bezuinigingsprogramma’s. Dat kan een efficiënte bestrijding van de overheidstekorten afremmen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content