Collega’s worden concurrenten

Fortis Corporate Insurance heeft een nieuwe thuishaven gevonden bij de Britse verzekeraar Amlin. De Belgische CEO Patrick Coene werkte zowat een jaar met de Nederlandse staat als aandeelhouder. “En die Britten kan ik ook wel aan. Al zal ik mijn vroegere collega’s van Fortis missen.”

Het voorbije jaar was op zijn zachtst gezegd spannend voor de werknemers en het management van Fortis Corporate Insurance (FCI). Dat verzekert middelgrote bedrijven in België, Nederland en Frankrijk. Het hoofdkantoor bevindt zich in het Nederlandse Amstelveen en er zijn vestigingen in Antwerpen, Brussel, Parijs en Rotterdam. FCI ontstond tien jaar geleden in de schoot van het ooit zo geroemde Fortis, maar werd vorig jaar bruusk losgetrokken van de moedergroep. De Nederlandse overheid werd de nieuwe aandeelhouder. “Een complete verrassing”, blikt Coene terug. De CEO van FCI weet nog exact waar hij was toen hij het telefoontje kreeg met de pijnlijke boodschap. In Rotterdam. “Dat was het moment waarop FCI in een mallemolen terechtkwam.”

Sinds kort kan Coene weer enigszins opgelucht ademhalen. FCI is overgenomen door Amlin Group – met Londen als uitvalsbasis – en het gaat voortaan door het leven als Amlin Corporate Insurance. Op 1 juli keurden de aandeelhouders van Amlin de overname goed en op 20 juli zette de Nederlandsche Bank het licht op groen. Het Nederlandse ministerie van Financiën heeft FCI voor 350 miljoen euro verkocht en heeft daar naar eigen zeggen geen cent winst mee gemaakt. Het geld diende wel om de Nederlandse staatsschuld te helpen verlichten.

Frustrerend? “Het resultaat van het zweet dat we elke dag in ons bedrijf stoppen, ging vroeger naar Fortis en zijn aandeelhouders. Daarna ging het naar de Nederlandse staat en nu gaat het naar Amlin. Dat is voor mij het enige verschil”, zegt Coene. Helemaal zen.

Maritieme focus

Echt graag blikt de CEO niet terug. Liever kijkt hij naar de toekomst en naar zijn nieuwe aandeelhouder. “De integratie is redelijk eenvoudig: in België en in Nederland bestaat er geen overlap tussen Amlin en onze eigen activiteiten.” De vroegere Fortis-dochter is vooral een verzekeraar in de maritieme sector (zie grafiek), een belangrijke partner van baggeraars en scheepsbouwers dus.

Voorts verzekert het nieuwbakken Amlin Corporate Insurance (ACI) bedrijfsgebouwen, machines, wagenparken en andere bedrijfseigendommen. ACI is ook een belangrijke aansprakelijkheidsverzekeraar in de Benelux en in België is het bedrijf een van de grootste verzekeraars van ziekenhuizen. De moedergroep is actief in Groot-Brittannië, Frankrijk, Bermuda, Singapore en de VS – wat in 2008 een brutopremie-incasso van 1,13 miljard euro opleverde. Amlin zit in dezelfde segmenten als ACI, en ook in de luchtvaartsector en de herverzekeringen.

“De groep heeft een zeer sterke reputatie in riskmanagement en staat ook al ver met de voorbereiding op Solvency II, de nieuwe Europese solvabiliteitsvereisten. We proberen hun ervaring terzake in onze organisatie binnen te brengen en we maken gebruik van hun kennis om onze maritieme activiteiten te versterken.”

Daarnaast moet ACI werk maken van een volledige afscheuring van de vroegere Fortis-groep. Met de verzekeringstak AG was en is de band bijvoorbeeld zeer groot. De Brusselse vestiging van ACI zit nog altijd in hetzelfde gebouw in de Emile Jacqmainlaan. ACI-Brussel verhuist begin volgend jaar naar de Noordwijk. Ander gevolg van de splitsing met Fortis: ACI biedt niet langer arbeidsongevallenverzekeringen aan omdat die portefeuille eigendom is van AG. Voorts heeft ACI vroeger altijd gebruikgemaakt van de IT van AG, die nodig zijn voor het beheer van de polissen. Ook die relatie moet in een termijn van twee jaar worden doorgeknipt.

Niet vanzelfsprekend, beseft Coene. Gelukkig kan zijn bedrijf gebruikmaken van het IT-systeem van Amlin. “Door de loskoppeling van Fortis is een aantal poten van onze stoel zwakker geworden. Het komt erop aan om ze weer te versterken, door alles wat we nu nog outsourcen naar AG weer zelf in huis te halen. Het beheer van onze activa, onze financiële verrichtingen, onze boekhouding, de herverzekeringsadministratie… Pas als dat allemaal weer stevig staat, kan ACI écht aan zijn nieuwe toekomst beginnen te denken.”

Fortis-droom aan diggelen

Hoe het personeel op de hele historie reageert? “Vroeger hadden al onze medewerkers een contract bij AG. Op een bepaald moment hebben ze moeten kiezen of ze mee de overstap naar Amlin wilden doen of bij AG Insurance wilden blijven. We hebben ervoor gekozen – samen met Amlin en ook op vraag van het personeel – om die keuze open te laten. Uiteindelijk zijn we erin geslaagd om 109 van de 130 Belgische medewerkers mee te krijgen.”

Voor de betrokkenen is het niet altijd een gemakkelijke keuze geweest, beseft Coene. Hij kan ervan meespreken. De huidige topman van ACI begon in 1992 aan zijn loopbaan bij het toenmalige Fortis. Coene heeft het bedrijf groot zien worden en maakte “van redelijk dichtbij” de overnames mee van ASLK, de Generale Bank, Krediet aan de Nijverheid, van MeesPierson… Kortom, alle bouwstenen. Fortis was een prachtig bedrijf, vindt Coene. En ja, het kapotvallen ervan is een drama.

Ook financieel, want net als alle vroegere Fortis-medewerkers heeft Coene een pakket Fortis-aandelen. “Ik ben een stuk armer geworden. Maar dat is privé. Het feit dat Fortis helemaal uit elkaar viel, vind ik oneindig veel erger. Ik heb me altijd verbonden gevoeld met de groep, maar op een bepaald moment werden ons – door externe omstandigheden – keuzes opgedrongen die we eigenlijk niet wilden maken.”

Coene wil zich niet uitspreken over het feit dat het vroegere Fortis Corporate Insurance begin oktober vorig jaar in handen kwam van de Nederlandse staat. Hij heeft in elk geval nooit geprobeerd om zich te moeien met de politieke discussies tussen België en Nederland. Dat zou overigens bijzonder moeilijk hebben gelegen, als Belgische CEO van een Nederlands bedrijf.

Toch waren er gesprekken tussen het team van Coene en de Nederlandse overheid. “We hebben de Nederlanders kunnen overtuigen dat het zowel voor hen als voor ons van groot belang was om zo snel mogelijk een nieuwe aandeelhouder te vinden.” Naar eigen zeggen werd Coene van nabij betrokken bij het verkoopproces, maar het was de Nederlandse staat die de finale knopen heeft doorgehakt.

Het heft in eigen handen

Waarom de keuze uiteindelijk op Amlin viel? “Amlin bood de beste prijs en was de beste match op operationeel gebied.” Er waren nog gegadigden, maar het valt op dat Fortis zelf nooit heeft meegeboden.

Coene zucht nadrukkelijk. “Laat ons zeggen dat ik daar een dubbel gevoel bij heb. Aan de ene kant vind ik het jammer, want Fortis is altijd onze thuis geweest. Ik heb zeer veel goede collega’s bij Fortis. Veel mensen met wie ik zeer goed heb samengewerkt, met wie ik graag nog zou samenwerken en die ik nu met spijt in het hart achterlaat. Aan de andere kant denk ik dat onze toekomst er veel beter uitziet dankzij de mogelijkheden die Amlin ons biedt. Die zijn beter dan de mogelijkheden die Fortis ons had kunnen bieden.”

En dus zijn de vroegere collega’s concurrenten geworden. ACI gaat nu zijn eigen weg. Van Amlin krijgt het bedrijf de verantwoordelijkheid over de manier waarop het de Belgisch-Nederlandse markt aanpakt. “Daar beslissen we autonoom over. Op basis van onze eigen inzichten. Natuurlijk zal onze nieuwe aandeelhouder ons van tijd tot tijd uitdagen, ons vragen stellen. Maar we blijven zelf het heft in handen houden.”

De Angelsaksische manier van zakendoen, schrikt Coene niet af, hoewel het een beetje wennen is. Hij kent Londen doordat hij er in het verleden heel vaak zaken deed in maritieme verzekeringen, per definitie een internationale business. Er kan zelfs een grapje af. “Het lukt me om met Nederlanders samen te werken, dus ik ben helemaal klaar voor de Britten.”

Het had veel erger kunnen zijn, beseft Coene. Zijn bedrijf is niet uit elkaar gevallen, zoals de vroegere Fortis-moeder, en zijn business bleef intact. Maar dat er werk aan de winkel is bij ACI, staat buiten kijf. Het nettoresultaat voor 2008 kwam uit op 24,1 miljoen euro, beduidend minder dan de jaren daarvoor. De financiële crisis is natuurlijk de oorzaak.

De malaise op de beurzen zorgde ervoor dat de beleggingsportefeuille van ACI in waarde daalde. De aandelenposities werden dan wel op tijd verkocht in 2008, maar op de obligatieportefeuille – die deels uit achtergestelde leningen bestaat – moest een afwaardering van 20 miljoen worden genomen.

Een tweede oorzaak van het gezakte nettoresultaat is de toenemende schadelast waar ACI in 2008 mee te maken kreeg. Bad luck, zegt Coene daarover. “In 2008 kregen we te maken met enkele grote branden bij onze klanten.” Ook in het segment van de verzekeringen voor het vervoer van goederen op het water is er de jongste maanden een stijgend aantal schadeclaims. Steeds meer bedrijfsklanten proberen de crisis af te wentelen op hun verzekeraars. Ze zoeken veel sneller dan vroeger een uitweg in een schadeclaim, eerder dan gewoon te betalen voor een lading geleverde goederen.

Derde oorzaak voor het gedaalde resultaat van ACI is de stijgende commerciële druk. Die weegt op de marges, met name in het brand- en het maritieme segment.

ACI heeft intussen maatregelen genomen om de verhouding tussen premie en schadelast weer in evenwicht te brengen. Risico’s worden niet langer verzekerd als dat niet op een rendabele manier kan. En het bedrijf verwacht niet dat het relatief lage premieniveau zich doorzet. Het ongunstige economische klimaat, de zachte markt en de losmaking van Fortis zijn dan wel factoren die de verzekeringspremies naar beneden duwen. Toch hoopt Coene dat er premieverhogingen in de lucht hangen voor brandverzekeringen voor bedrijven en voor aansprakelijkheidsverzekeringen in de maritieme sfeer, door het stijgende aantal (grote) schadeclaims van de jongste maanden. Ook voor verzekeringen van vervoerde goederen verwacht hij een prijsstijging, om dezelfde reden. “In het Property-segment, brand- en technische verzekeringen, daarentegen zullen de premies niet stijgen. Want daar is er voldoende verzekeringscapaciteit op de markt.”

Het goede nieuws is, besluit de CEO, dat de makelaars en de klanten (weer) in zijn bedrijf geloven. “De overname door Amlin is goed onthaald. We kunnen weer bouwen aan onze toekomst, eerder dan ons te moeten verdedigen voor ons verleden.”

Rust is weergekeerd

Hoe denken de verzekeringsmakelaars daarover? “In oktober vorig jaar, toen Fortis Corporate Insurance in handen van Nederland kwam, werd daar heel emotioneel op gereageerd. Ook bij de klanten”, zegt Patrick De Ceuster, directeur van de Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen – die de kleinere makelaars in Vlaanderen verenigt. De splitsing met het huidige AG Insurance was dan ook niet vanzelfsprekend.

Waar zat welke polis? De Ceuster: “Intussen is dat duidelijk. De makelaars hebben voldoende uitleg gekregen over de situatie. De rust op de markt is weergekeerd.” Of er veel bedrijven ACI de rug hebben toegekeerd, als gevolg van de verschuivingen die er het jongste jaar zijn gebeurd? Daar heeft de FVF geen antwoord op.

Net zomin als Koen Depaemelaere, gedelegeerd bestuurder van Vanbreda Risk & Benefits, de belangrijkste grote verzekeringsmakelaar waar ACI mee samenwerkt. Hij wil alleen het volgende kwijt. “Na de overname door Amlin hebben wij, na een kritische evaluatie, ons vertrouwen in ACI bevestigd. Dat is ook de boodschap die we naar onze klanten hebben doorgegeven. Van emotionele reacties is er bij Vanbreda nooit sprake geweest. Amlin is misschien niet zo’n bekende naam op de Belgische markt, maar een nieuwe speler houdt het aanbod breed. Als makelaar kunnen wij dat alleen maar toejuichen.”

Door Celine De Coster, foto’s Thomas De Boever

“Door de loskoppeling van Fortis werd een aantal poten van onze stoel zwakker” (Patrick Coene)”Amlin bood de beste prijs en was de beste match op operationeel gebied” (Patrick Coene)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content