Internet

Het Centrum voor Informatie over de Media ( Cim) houdt zich voorlopig nog niet bezig met het “echtverklaren” van reclamesites op Internet (bezoek van de sites). Met de echtverklaring biedt het Cim gecontroleerde cijfers over het bereik en de oplage van diverse traditionele media. Het Centrum bekeek de afgelopen twee jaar geregeld het Internet-dossier. Het besluit dat “… er een waaier aan systemen is opgedoken in dit wereldwijd netwerk en dat de praktijk zal uitwijzen of de adverteerdersmarkt nood heeft aan een echtverklaring door een neutrale instelling als het Cim. Desgevallend zal het Cim een specifieke echtverklaringsprocedure op punt stellen, als de markt de verschillende systemen zal hebben uitgetest en nood heeft aan een echtverklaring. De bal ligt dus in het kamp van de adverteerders. Zij zullen te gepasten tijde blijk geven van hun collectieve interesse om, hetzij de verkregen cijfers, hetzij de systemen die de telling mogelijk maakten, te laten echtverklaren.”

Het Cim kwam tot deze beslissing op basis van waarnemingen in verschillende landen, onder meer via de International Federation of Bureaus of Circulation en de European Media Research Association.

Het Centrum wijst erop dat er “verscheidene honderden telsystemen” in de wereld zijn en dat het niet normaal zou zijn dat een echtverklaringsorganisatie als het Cim één systeem oplegt. Dat zou het proces van de vrijemarkteconomie verstoren. De commerciële site-operator moet zelf maar een telsysteem kiezen. Het Cim zegt in dat verband ook dat de teltechnieken uiterst snel evolueren en dat men de ontwikkeling niet wil afremmen door tussen te komen. Wel vindt men dat er ongeacht het systeem een aantal identieke variabelen moeten zijn zodat de gegevens nationaal en internationaal vergelijkbaar zijn. Er is al een lijst met standaarden opgesteld door de International Federation of Bureaus of Circulation.

Het Cim argumenteert ook dat de reclameomzetten op het Web nog onvoldoende hoog zijn om op korte termijn te investeren in een systeem. Bovendien beperkt het Cim zich tot België, terwijl Internet internationaal is. “Het Cim heeft als taak het effect te bestuderen dat de media uitoefenen op de inwoners van ons gebied,” aldus het Centrum. “De meeste adverteerders die bij ons zijn gevestigd, investeren immers in reclame om de bewoners van België te bereiken. Buitenlandse bezoekers interesseren hen minder, althans in eerste instantie.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content