CFO: van strikte ‘cost cutter’ tot coach van de business

© Getty Images/iStockphoto
SAP
Partner Content

Partner Content verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

4 september 2017, 13:44 Bijgewerkt op: 20 juli 2022, 07:14

In bedrijven die met succes digitaal transformeren, heeft ook de Chief Financial Officer een belangrijke rol. Het cliché dat dat de CFO enkel een koele cijferaar is, is al lang achterhaald. Vandaag is de CFO diegene die ervoor zorgt dat innovatie en digitalisering ook leiden tot duurzame en rendabele groei. Een gesprek met Marc Mertens van Deloitte Consulting en Michel Haesendonckx van SAP.

De financieel directeur is een steunpijler voor elke CEO: hij let op de centen en zorgt voor accurate informatie over de resultaten. “We moeten er geen doekjes om winden: dat blijven belangrijke opdrachten voor de CFO”, vertelt Marc Mertens van Deloitte Consulting. “Het operationele – zorgen dat de financiën optimaal en efficiënt worden gerund – en de compliance – voldoen aan alle nodige regels, vereisten en audit trajecten – maken nog steeds deel uit van de dagelijkse taken.”

Tijd maken voor strategie

“Maar daarnaast zien we twee bijkomende rollen belangrijker worden. De CFO waakt er ook over dat het financieel georiënteerd denken in de hele onderneming ingang vindt. Zo moet iedereen beseffen dat werkkapitaal ontzettend belangrijk is. Hij coacht zijn collega’s daarin”, stelt Mertens. “En ten slotte denkt hij vandaag ook met de CEO mee over de strategie en over welke paden tot rendabele groei kunnen leiden.”

Iedereen moet beseffen dat werkkapitaal ontzettend belangrijk is.

Michel Haesendonckx van SAP zit op dezelfde lijn:”Enerzijds kan je de CFO zien als de business performance verantwoordelijke die ervoor zorgt dat beslissingen financieel onderbouwd zijn en niet enkel door marketing of sales gedreven. Anderzijds moet hij of zij met het financieel department meer tijd kunnen vrijmaken voor de strategie en om de financiële vertaalslag te maken van de uitdagingen.”

Michel Haesendonckx van SAP.
Michel Haesendonckx van SAP.© Jan Locus

Op dat vlak opent de technologie nieuwe mogelijkheden. “Er wordt terecht veel tijd gestopt in rapportering en analyse, maar vaak kijkt men nog teveel naar het verleden en de huidige situatie. Terwijl geavanceerde predictieve analytics toelaten om ook betrouwbare voorspellingen te doen over de toekomst. En dat is uiteraard wat de CFO en de CEO interesseert”, legt Haesendonckx uit.

Gezocht: data scientists

Marc Mertens van Deloitte Consulting.
Marc Mertens van Deloitte Consulting.© Jan Locus

De technologische evolutie ziet er veelbelovend uit voor het financieel department: advanced analytics, predictive analytics, machine learning en blockchain …. Als gevolg daarvan evolueert ook het profiel van de CFO: “Veel CFO’s komen uit een audit omgeving, waar de focus ligt op harde finance, accounting en de regelgeving. Maar nu spelen innovatieve en technologische aspecten een belangrijkere rol. Dat vraagt om een ander soort leiderschap: de financieel directeur moet een change manager en people manager zijn die zijn departement aanstuurt om out of the box te denken en flexibel in te spelen op vragen vanuit het bedrijf”, aldus Marc Mertens.

Op die manier kan de CFO ook echt een verschil maken maken. Michel Haesendonckx: “Digitaal transformeren betekent voor veel ondernemingen een evolutie van een productgestuurde naar een servicegedreven organisatie. Op zo’n moment is het van levensbelang om alle mogelijke financiële consequenties van het nieuwe businessmodel in beeld te hebben. De inbreng van de financieel directeur, die kijkt naar de winstgevendheid van alle processen, is daarbij cruciaal.”

De financieel directeur moet een change manager en people manager zijn.

Meer risico’s nemen

Dat alles laat bedrijven toe om meer gefundeerd dan ooit tevoren te beslissen over investeringen, digitalisering en innovatie. “Dat betekent niet dat je alles kunt gaan voorspellen”, waarschuwt Marc Mertens. “Maar het is veel makkelijker dan vroeger om snel verschillende scenario’s te becijferen en te vergelijken. Het buikgevoel is soms belangrijk, maar kan nu beter onderbouwd worden met veel meer financiële en niet-financiële informatie.”

Daar schuilt tegelijk ook een valkuil voor de CFO. “Typische CFO-profielen zijn eerder conservatief en risico-avers”, stelt Michel Haesendonckx. “Maar als je mee wil zijn in de snel evoluerende economie moet je bereid zijn om wat meer risico’s te nemen. We gaan weg van de grote, logge projecten naar kortere, agile pilootprojecten. Daarvan worden er een aantal gelanceerd, in de hoop dat enkele uiteindelijk zullen leiden tot een concreet resultaat. De CFO kan en moet dat mee stimuleren. Dan wordt hij écht een coach voor de business.”

Meer weten?

Schrijf je nu in voor het SAP Forum ‘The Digital Shift’ op 6 september op de Heizel in Brussel. Inschrijven kan via www.digitalshift.be

Lees hier de andere artikels uit dit dossier.