Federale Ombudsman: ‘Burgers moeten energiepremies krijgen waar ze recht op hebben’

© Getty Images

Verschillende mensen lopen een energiepremie van de overheid mis vanwege problemen bij de FOD Economie of bij de energieleveranciers. “Onaanvaardbaar”, vindt de Federale Ombudsman dat. Hij roept de Kamer op ervoor te zorgen dat de mensen de premie krijgen waar ze recht op hebben.

Zoals bekend nam de federale regering verschillende maatregelen om de gestegen energiefacturen het hoofd te bieden. Maar dat loopt niet bij iedereen van een leien dakje. Zo liepen bij de Federale Ombudsman – de instelling die klachten van burgers behandelt over de federale overheidsdiensten – alleen al dit jaar bijna 800 vragen en klachten binnen over de energiepremies in het algemeen.

Veel mensen doen een beroep op de Ombudsman omdat ze al erg lang moeten wachten en de FOD Economie moeilijk kunnen bereiken. De FOD is niet in staat om alle aanvragen tijdig te verwerken en om de vele vragen en klachten te beantwoorden van mensen die zich zorgen maken omdat ze hun energiepremie nog niet ontvangen hebben.

Pellet, stookolie, propaan

De Ombudsman wijst op het specifieke probleem met de pelletpremie van 250 euro en de premie voor stookolie of propaan van 300 euro. “We stellen vast dat sommige mensen hun energiepremie niet krijgen om redenen waar ze niks aan kunnen doen: de FOD Economie is moeilijk bereikbaar, ze weten niet waarom de premie geweigerd werd of de leverancier geeft niet de nodige informatie door”, luidt het. “Voor de federale Ombudsman is het onaanvaardbaar dat deze mensen het slachtoffer zijn van de problemen bij de FOD Economie of de energieleveranciers. Ze moeten de mogelijkheid en voldoende tijd krijgen om met kennis van zaken een nieuwe, gecorrigeerde aanvraag in te dienen.”

Tijd voor nieuwe aanvraag

De dienst roept het parlement daarom op ervoor te zorgen dat burgers de energiepremie van 250 of 300 euro niet mislopen omdat de leverancier de nodige informatie niet aan de FOD Economie bezorgt. Bovendien moet er voor burgers voldoende tijd zijn een nieuwe, volledige en correct ingevulde aanvraag in te dienen indien ze een weigeringsbeslissing kregen op hun aanvraag omdat die niet volledig of niet correct ingevuld was, of omdat de leverancier de gegevens niet bevestigde. (Belga)

Zie ook:

Partner Content