Brussel krijgt elektrische taxi’s

Brussel wordt binnenkort overspoeld door taxi’s die op elektrische energie rijden. Het is geen voorstel van een groene minister, maar een privé-initiatief met de steun van het Wereldnatuurfonds en de christelijke vakbond.

Aan pilootprojecten rond elektrische voertuigen is er geen gebrek. Maar het initiatief dat tijdens de lente in Brussel vorm krijgt, is anders dan de andere. Het is een privé-initiatief dat uitgroeide tot de holding Société d’exploitation de véhicules électriques (Sevec).

Aan de basis ervan staan drie partners. Ten eerste is er Citensy, een studiebureau dat tot de groep Electrabel behoort en gespecialiseerd is in het onderzoek naar en de ontwikkeling van elektrisch aangedreven voertuigen. Daarnaast het Nationaal Verbond van Kaderleden van de CSC (de Franstalige tak van het ACV), en tot slot is er Sevec-voorzitter Antoine Pinte, consultant en leider van het project, die zijn hele loopbaan doorbracht in Amerikaanse multinationals in het buitenland.

Technisch gezien werken de elektrische voertuigen tegenwoordig uitstekend, maar ze hebben nog altijd een belangrijke handicap. De accu’s beperken namelijk de actieradius van de auto’s. Om een honderdtal kilometer te kunnen afleggen, moeten ze vooraf worden opgeladen via een elektrische kabel. Dat betekent dat het voertuig enkele uren wordt geïmmobiliseerd, bij voorkeur in een garage.

Sevec kwam op het idee om de accu’s niet op te laden, maar gewoon te verwisselen. Dat kan gebeuren in zogenaamde inruil- en oplaadcentra, en is in enkele minuten geklaard. De centra worden op verschillende plaatsen in de stad neergezet, zoals bij parkeergarages en benzinestations.

Steun van het WWF

Het is de bedoeling van de start-up om tot 300 elektrische taxi’s – het gaat om Renault Kangoo’s – te laten rondrijden in hartje Brussel. Het tarief van een ritje zal het midden houden tussen een ticket van de MIVB en de prijs voor een taxirit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 150 frank, wat ook de afstand is die binnen de Brusselse vijfhoek wordt afgelegd. De elektrische taxi’s krijgen dezelfde kleur, een logo van de stad Brussel en de bekende panda van het World Wide Fund for Nature. “Het Sevec-project is innovatief door de manier waarop het problemen zoals mobiliteit en vervuiling aanpakt,” zegt Xavier Ortegat, directeur-generaal van WWF Belgium. Het WWF apprecieert vooral het feit dat Sevec het milieu, het sociale en het economische aan elkaar koppelt. Wat het sociale luik betreft, wil Sevec werken met ongeveer 600 medewerkers tussen de 18 en 25 jaar, laaggeschoold en werkloos, die zullen worden aangeworven via de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling en het OCMW.

Parlementaire hulp

Het startkapitaal van Sevec bedraagt 200 miljoen frank. Hoewel ze niet geniet van overheidssteun, kan de jonge onderneming toch een beroep doen op de Brusselse verordening van 25 maart 1999 over de evaluatie en de verbetering van de buitenlucht. Daarbij gaat het om een belangrijke ordonnantie: in artikel 22 staat namelijk dat de overheid en degenen die onder haar bevoegdheid vallen (de 1500 Brusselse taxi’s) “ernaar streven om binnen de vijf jaar een percentage van 20% te bereiken van voertuigen die gebruikmaken van een milieuvriendelijke technologie, zoals die wordt bepaald door de regering.”

Sevec krijgt ook een ruggensteuntje van een wetsvoorstel dat werd ondertekend door parlementsleden van alle partijen in de meerderheid. Het wetsvoorstel wil het gebruik van elektrische voertuigen aanmoedigen door een premie van 150.000 frank toe te kennen bij de aankoop, en die voertuigen vrij te stellen van de belasting op de inverkeerstelling.

Sevec mikt op een omzet van 102 miljoen frank tijdens het eerste werkingsjaar, waarvan de startdatum afhangt van de levering van de eerste vijftig wagens en van de aanwerving van het personeel. “Voor het tweede jaar rekenen we op 304 miljoen. We zullen dan 250 voertuigen in het verkeer hebben.” Reclame op de taxi’s moet uiteindelijk voor break-even zorgen.

Sevec wil zich niet beperken tot de Brusselse vijfhoek. “Het systeem kan worden geëxporteerd naar elk Europees type van stadscentrum,” zegt Antoine Pinte. “Voor ons kwam het erop aan om Sevec in Brussel te vestigen, zodat we konden profiteren van de EU en haar afgevaardigden. We hebben hier immers honderden vertegenwoordigers bij de hand die het idee, kosteloos, kunnen uitdragen over heel Europa. Een Nederlands consultant werd intussen al bereid gevonden om het concept boven de Moerdijk in te voeren.”

Marie Brandeleer

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content