Bloemen noch kransen

De Antwerpenaren, met hun burgemeester op kop, hebben zondag de ‘Lange Wapper’ ten val gebracht. Terwijl de grootste economische crisis van de laatste eeuw woedt, beslist Antwerpen meer dan de helft van het toekomstige investeringsbudget van de Vlaamse Overheid te weigeren. Een kruis over tien jaar planning en over 10.000 nieuwe jobs in de Antwerpse regio, weliswaar slechts tijdens de duur van de bouw.

De redenen om het voorstel met de Lange Wapper te verwerpen, zijn niet eenduidig. Het maatschappelijke draagvlak voor dit project was onvoldoende. Door de gebrekkige communicatie is men verzand in een argumentatie waarbij het belang van dit project voor de Vlaamse economie niet eenduidig is.

Het is ook duidelijk dat de rivaliteit tussen de belangrijkste politieke gezagsdragers de besluitvorming over het project niet vergemakkelijkt heeft. Technisch was het verloop van de pps-constructie bovendien geen voorbeeld in schoonheid. Het technische lastenboek heeft geleid tot vele onduidelijkheden.

De aannemersconsortia moesten zelf hun oplossing voorleggen, wat de keuze voor de beste partij moeilijk maakte. Beter was geweest dat de BAM voor architectenbureaus en ingenieurs een wedstrijd had georganiseerd om het beste project uit te kiezen. Nadien hadden de verschillende aannemingsconsortia een competitief bod kunnen uitbrengen. Op die manier was er meer consensus ontstaan over het project en had men ook de meest competitieve prijs kunnen bekomen voor de uitvoering.

In de toekomst zal het een noodzaak zijn voor de overheid om via pps-constructies grote infrastructuurwerken te financieren. Het is spijtig dat zowel de Liefkenshoektunnel, waarbij de overheid de voorziene ontsluiting niet uitgevoerd heeft, als de Oosterweelverbinding een valse start gekend hebben

Het parcours van de BAM was niet foutloos, er waren de slechte communicatie en vele verkeerde beslissingen, maar sinds de tussenkomsten van de nieuwe voorzitter Karel Vinck was het heel duidelijk dat het algemeen belang primeerde.

Een referendum waarmee een kleine kern misnoegden het belangrijkste investeringsproject van België verworpen heeft, is een nieuw precedent. Slechts 30 procent van de kiezers heeft gestemd. Daarvan was 59 procent tegen het tracé. Bovendien werden vele honderdduizenden mensen die in de Antwerpse regio elke dag gebruik maken van de ring, in deze stemming niet geraadpleegd. Het project is dus klaarblijkelijk verworpen geweest door 18 procent van de Antwerpenaren; waarschijnlijk wonen die dichtbij het tracé van de Lange Wapper. In de communicatie was het effect van de Lange Wapper op de buurt ook niet duidelijk.

Heel lang werd Antwerpen door onze Nederlandse vrienden economisch gewurgd met de sluiting van de Schelde. Vandaag hebben wij de Nederlanders niet meer nodig. Wij doen het zelf, onder leiding van het eigen stadhuis.

In onze eigen kranten wordt er ook uitgelegd waarom de Schelde niet meer uitgediept hoeft te worden. Antwerpen is een stad aan de stroom. Zodra de stroom zijn nut verliest, verliest Antwerpen haar voornaamste troeven. De petrochemie, de industrie en het internationaal goederenplatform verdwijnen.

Ik hoop dat dit allemaal slechts een nachtmerrie is, dat wij in een andere wereld zullen ontwaken, maar ik ben bang dat wij de Chinezen of Indiërs van tien jaar geleden aan het worden zijn. Die twee landen hebben tientallen jaren hun infrastructuur niet ontwikkeld, wat leidde tot het laagste bbp per capita op deze planeet. Hun beslissing tot versnelde ontwikkeling van de infrastructuur resulteert de laatste jaren in de hoogste groei van het bbp op wereldniveau.

Met beslissingen zoals die van vorige zondag zal onze welvaart zeer snel afkalven. Merkwaardig is dat onze Nederlandse buren dit wel begrepen hebben. Geen referendum in verband met de uitbouw van de tweede Maasvlakte! Opnieuw barrières in verband met de uitdieping van de Schelde.

Wie tegen de economische vooruitgang gestemd heeft, zal jammer genoeg het leven van de meerderheid die niet heeft mogen stemmen, maar die wel elke dag uren in de file verliest om te gaan werken, nog een beetje moeilijker maken.

Ik hoop dat de meeste werkende Vlamingen hun werklust zullen behouden, zodanig dat Vlaanderen niet het Indiaas of Chinees profiel van tien jaar geleden overneemt.

Het tracé van de BAM is voor velen niet perfect, nochtans is het de hoop van de grote meerderheid dat de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid op korte termijn een aanvaardbare sluiting van de ring kunnen uitwerken.

DE AUTEUR IS CEO van Ackermans & van Haaren.

Luc Bertrand

Ik hoop dat dit allemaal slechts een nachtmerrie is, dat wij in een andere wereld zullen ontwaken.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content