Beursgenoteerd Miko geeft loyale aandeelhouders dubbel stemrecht

Wolfgang Riepl
Wolfgang Riepl redacteur bij Trends

Miko, de beursgenoteerde koffieverkoper uit Turnhout, wil dubbel stemrecht invoeren voor al wie minimaal twee jaar aandeelhouder is.

Het ‘loyauteitsstemrecht’ staat op de agenda van een buitengewone algemene vergadering van 23 mei. Die agenda werd deze week in De Standaard gepubliceerd, maar is nog steeds niet beschikbaar op de website van Miko.

Wie minstens twee jaar aandeelhouder is, krijgt twee stemmen per aandeel. De andere aandeelhouders krijgen één stem per aandeel. “Met het concept van het ‘dubbel stemrecht’ of ‘loyauteitsstemrecht’ wil de wetgever loyauteit en de langetermijnvisie van aandeelhouders belonen”, zegt CEO Frans Van Tilborg over de statutenwijziging. “Het komt ten goede aan alle aandeelhouders – inclusief de familiale. Zij willen de onderneming immers ‘geduldig kapitaal’ verschaffen. Net als heel wat andere ondernemingen – waaronder ook beursgenoteerde bedrijven – zijn wij van oordeel dat deze regel in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen ook voor Miko een correctere invulling van het stemrecht betekent. Vandaar dat wij deze goedkeuring tot dubbel stemrecht ter goedkeuring voorleggen aan de buitengewone algemene vergadering”.

Miko heeft ook al een ander beschermingsmechanisme voor de onderneming, een zogenoemde gifpilconstructie. Daarmee kan de raad van bestuur het maatschappelijk kapitaal verhogen in geval van een vijandig overnamebod. De raad van bestuur heeft daarin een vrij grote vrijheid, want er moet geen algemene vergadering worden bijeengeroepen.

Miko en de tien families

Het beursgenoteerde Miko wordt gecontroleerd door de familie Michielsen. Zij heeft via twee familieholdings circa 55 procent van de aandelen en levert vier van de zeven leden van de raad van bestuur. De families zijn tien kinderen en hun afstammelingen van Frans Michielsen senior. De familie telt inmiddels ruim 100 familiale telgen. Frans Michielsenstapte in 1930 in de onderneming en was tot 1980 verantwoordelijk voor het reizen en zeilen van Miko. De huidige CEO Frans Van Tilborg (57) is een kleinkind langs moederskant.

Het letterwoord Miko staat voor Michielsen en Koffie. De onderneming werd opgericht in 1801 in Nederland en kwam aan het begin van de 20ste eeuw naar Turnhout. Miko maakt en levert koffie voor kantoren, bedrijven, horeca en instellingen. Het bedrijf is actief in twaalf landen en haalde in 2022 een omzet van 267 miljoen euro en een bedrijfsresultaat van 3 miljoen euro. Nederland Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk zijn de grootste omzetmakers. Dit jaar wordt begonnen met de bouw van een nieuwe koffiebranderij in Turnhout.

Opnieuw dividenden na coronacrisis

Miko noteert sinds het najaar van 1998 op de beurs. Bij de beursgang werd op het bedrijf een waarde gekleefd van circa 42 miljoen euro. Vandaag bedraagt de beurswaarde ruim 102 miljoen euro. Voor het boekjaar 2022 keert Miko een dividend uit van 2,62 euro bruto per aandeel. Voor de jaren 2019 tot 2021 werd geen dividend uitgekeerd door de coronacrisis. “In het eerste jaar, voor het boekjaar 2019, hebben we geen dividend uitgekeerd uit angst voor corona. We wisten niet wat er zou gebeuren”, zegt Frans Van Tilborg. “In 2019, 2020 en 2021 hebben we geen dividend uitgekeerd omdat we coronasubsidies moesten terugbetalen aan de overheden in Nederland en Zweden. Die landen vonden dat, als we geld hadden om dividenden uit te betalen, we dan eerst onze schulden van de coronasteun moesten terugbetalen. Dat waren grote sommen. In België mocht dat vreemd genoeg wél. Dividenden uitkeren was eigenlijk overheidssteun gebruiken. In Nederland en Zweden handelden de overheden veel logischer dan in België. We moesten miljoenen terugbetalen”.

Voor 2022 hervat Miko zijn dividendbeleid, en geeft met 2,62 euro bruto per aandeel bovendien een extraatje (het brutodividend voor het boekjaar 2018 bedroeg 1,87 euro). “Jaren zonder dividend was zeker niet leuk”, geeft Frans Van Tilborg toe. “Vandaar nu het dividend van vroeger, plus serieus meer, om dat een stukje recht te trekken. We kunnen dat ook financieel. Een stabiel dividend wordt zeer gewaardeerd. Dat moet geen grote massa zijn, maar een gezond en stabiel dividend.”

Lees meer over de invoering van het meervoudig stemrecht:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content