BELGACOM EN SKYNET

Klacht bij Europese Commissie

De Belgische Internet-providers EUnet en Ping hebben in maart een klachtenbundel ingediend bij het Directoraat-Generaal IV van de Europese Commissie. Daarin uiten ze hun wrevel over de “unfaire concurrentie” en “kruissubsidiëring” waaraan de telefoonoperator Belgacom en zijn 100 %-Internet-dochter SkyNet zich zouden bezondigen. In april werd het dossier door de Commissie “ontvankelijk” verklaard.

“In essentie gaat het om overtredingen van de artikels 85 en 86 van het Europees Verdrag, waarbij een bedrijf in monopoliepositie winst overhevelt naar een filiaal in een nieuwe markt en waarbij dit bedrijf als grootste speler in de markt zijn concurrentiepositie misbruikt,” legt Luc De Vos uit, managing director van EUnet en Ping.

Zo wordt in de bundel kritiek geuit op de installatiesnelheid waarmee SkyNet in december ’96 ná de overname van alle aandelen door Belgacom (voordien was 40 % van SkyNet in handen van de operator) zijn infrastructuur van lokale inbelpunten voorzag. In nauwelijks enkele weken tijd waren de 38 telefoonzones in dit land bedekt. Voor andere providers nam die procedure maanden in beslag, zo luidt de aanklacht.

EUnet en Ping wijzen er ook op dat ze meermaals hebben moeten vaststellen hoe hun klanten bij aanvraag van een huurlijn door Belgacom werden benaderd voor Internet-diensten bij SkyNet. Ze stippen aan dat er ongewoon lange wachttijden zijn voor de eenvoudige aanvraag van tarieven voor bepaalde backbone-verbindingen.

Ook in andere landen van de EU zijn gelijkaardige wrijvingen schering en inslag. Zo bevestigde de Britse provider UUNet onlangs dat het bewijsmateriaal inzamelt over mogelijk misbruik van concurrentiepositie door de operator BT. In Zwitserland werd deze maand de lokale PTT veroordeeld omdat het zonder waarschuwing een eenvormig zonaal tarief invoerde voor alle Internet-gebruikers.

In België onderzoekt de Raad voor de Mededinging op dit ogenblik de verwerving van de controle van SkyNet door Belgacom. Aan diverse providers in dit land werd een vragenlijst rondgezonden. Eerstdaags spreekt de Raad zich over dit “concentratiedossier” uit.

LUC DE VOS (EUNET/PING) Belgacom misbruikt machtspositie op de Internetmarkt.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content